امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر

فصل یکم- ویروس ها……

فصل دوم-آنالیزویروس ملیسا………...

فصل سوم-آنالیز کرم MyDoom…………….

فصل چهارم-آنالیزويروس CIH Chernoble…………………

……………………………….

تعریف ویروس

تاریخچه ورود ویروس

ویروس های مخفی

ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی

روش پاکسازی ویروس ملیسا

تاثيرات اين كرم بر روي ویندوز

آناليز Get codec multi media Trojan

 

تعداد صفحات : ۸۸

  • بازدید : 84 views
  • بدون نظر

فصل یکم- ویروس ها……

فصل دوم-آنالیزویروس ملیسا………...

فصل سوم-آنالیز کرم MyDoom…………….

فصل چهارم-آنالیزويروس CIH Chernoble…………………

……………………………….

تعریف ویروس

تاریخچه ورود ویروس

ویروس های مخفی

ویروس های مبتنی بر پست الکترونیکی

روش پاکسازی ویروس ملیسا

تاثيرات اين كرم بر روي ویندوز

آناليز Get codec multi media Trojan

 

تعداد صفحات : 88.


عتیقه زیرخاکی گنج