• بازدید : 109 views
  • بدون نظر

اموزش نرم افزار sap

همراه با فیلم آموزشی هر قسمت
+ توضیحات کامل هر بخش
مثال های کاربردی هر قسمت

اموزش نرم افزار sap

همراه با فیلم آموزشی هر قسمت
+ توضیحات کامل هر بخش
مثال های کاربردی به همراه تمامی محاسبات

عتیقه زیرخاکی گنج