گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

دانلود فایل تحقیق تحکیم خاکها رو براتون گذاشتم.

دانلود این فایل می تواند کمک ویژه ای به شما در تکمیل یک پایان نامه ی کامل و قابل قبول و ارایه و دفاع از آن در سمینار مربوطه باشد.
این فایل در قالب ۴۳ صفحه pdf برای شما دانشجویان عزیز آماده شده است.
برخی از عناوین موجود در این فایل :
۱- نشست آنی
۲- نشست ناشی از تحکیم
۳- نحوه محاسبه فشار پيش تحكيمي
وبسیاری موارد دیگر…
امیدوارم این فایل مورد استفاده شما دوستان عزیز قرار بگیره.
تحکیم خاکها (Consolidation)
تحكيم همان آاهش حجم يك خاك اشباع با نفوذپذيري آم در اثر
زهكشي مي باشد معمولا” عمل تحكيم تا محو فشار آب منفذي اضافي
آه در اثر افزايش تنش آل بوجود آمده ادامه م ي يابد
به عنوان مثال اگر بنائي را بر روي يك لايه رس اشباع بسازيم
معمولا” مواجه با نشست خواهيم بود (تحكيم ) و در صورتي آه در
ابتداي بناي همان ساختمان در اين رس خاآبرداري آنيم مواجه با
تورم (عكس عمل تحكيم) آف گود خواهيم بود

عمولا” نشست بر دو نوع است:
١-نشست آني : آه در اثر تغيير شكل جانبي خاك در شرايط زهكشي نشده
پيش م يآيد و معمولا ” يا قابل صرف نظر آردن است و يا با استفده از نظريه
ارتجاعي قابل محاسبه است
٢- نشست ناشي از تحكيم : در اينجا ما به بررسي اين نوع نشست، محاسبه
مقدار و سرعت آن مي پردازيم . به همين منظور ابتدائ ا” به شرح آزمايش
تحكيم مي پردازيم
آزمايش ادئومتر يا تحكيم
در اين آزمايش نمونه استوان هأي آه در بين دو سنگ متخلخل
قرار گرفته است و در داخل يك استوانه فلزي تغيير شك ل ناپذير قرار
دارد و به طور قائم بر آن بار وارد مي شود. نحوه انجام آزمايش
بدين گونه است آه فشارهاي مختلفي بر نمونه وارد مي شود و تحت
هر فشار وارده نمونه از ٢٤ تا ٤٨ ساعت تحت فشار باقي م ي ماند
و ارتفاع جديد نمونه در پايان اين مدت قرائت م ي شود


عتیقه زیرخاکی گنج