• بازدید : 294 views
  • بدون نظر

دانلود پایان نامه نگهداری کارکنان رو در فروشگاه فایل طلایی قرار دادم این فایل حاوی یک ورد و پاورپوینت آماده می باشد.

نگهداری کارکنان، فرایند طراحی برنامه های بهداشت و ایمنی و ارائه خدمات رفاهی را تحلیل می نماید.

فهرست مطالب مورد بررسی:

  • بهداشت و ایمنی کار کنان
  • علل وقوع حوادث
  • نظریه حادثه پذیری
  • قوانین مربوط به برنامه های بهداشت و ایمنی
  • نظارت بر اجرای قوانین ایمنی و بهداشت
  • حقوق کارکنان در رابطه با بهداشت و ایمنی حرفه ای
  • فشار روانی
  • منابع فشار روانی
  • عوامل فشار روانی سازمان

عتیقه زیرخاکی گنج