گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

مكاتب مختلف مديريت ، از مديريت علمي تيلور و ديدگاه دیوان سالاری ماكس وبر گرفته تا ديدگاه هاي اقتضايي مديريت ، مبحث اختیار را مطرح نموده اند ، وهر جا که اختيار مطرح شده است ، امر نظارت و كنترل اجتناب ناپذير به نظر رسيده است ، چرا كه اختيار و نظارت دو روي يك سكه اند و هر جا اختيار تفويض گردد يقيناً بايد در آنجا نظارت وجود داشته باشد.

نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب مي گردد به طوري كه بدون توجه به اين جز ساير اجزا مديريت ، از قبيل بر نامه ريزي، سازماندهي و هدايت نيز ناقص بوده و تضميني براي انجام درست آنها وجود ندارد.

نظارت سازمانی :

۱ –  آشکار و رسمی

۲ – مخفی و پنهانی

هر كدام از روشهاي فوق داراي محاسن و معايبي بوده و معمولاَ كاربردهاي خاص خود را دارند .

نظارت آشكار معمولترين و تقريباَ آسانترين روش نظارت است. اين نوع نظارت معمولاَ در بررسي اسناد و مدارك غير قابل تغيير در سازمانها كاربرد دارد. نظارت آشكار اگر چه داراي اثرات مثبت بسياري است لكن هرگز مانند نظارت پنهان آشكار كننده نقصانها و معايب سيستم و تخلفات احتمالي موجود نخواهند بود.

در نظارت پنهاني سازمان دائماَ خود را در معرض بازرسي مي بيند و به همين دليل در واقع با نظارت پنهان، يك{ خود نظارتي دائمي} در سازمان ايجاد مي شود ‌مسئولين امر هر چه سريعتر در مقام رفع معایب و نواقص بر مي آيند.

نظارت پنهاني معمولاَ باعث دستيابي به حقايق و واقعيتهاي موجود در سازمان خواهد شد و معايب و محاسن هر تشكيلاتي را عيان خواهد ساخت.

 

  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده شوامل موارد زیر است:

شرح وظايف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازماني)
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
مدير آزمايشگاه: مسئوليت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است. 
منشي: وظيفه ثبت نام و امور داخلي آموزشگاه و راهنمايي جهت ثبت نام به عهده ايشان مي باشد و رابطي بين ديگر پرسنل با مدير است.
مربي: آموزشي كارآموزيان و هنرجويان براساس استاندارد هاي مورد تاييد سازمان.
كمك مربي: همكاري با مربي و در صورت غيبت و بي جايگزين آن و رسيدگي به فراگيران.
حسابدار: مسئوليت بررسي امور مالي و اداري را دارد.
مشاور: مصاحبه با كارآموزان و فراگيران و راهنمايي آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسيدگي به امور خدماتي و نظافتي آموزشگاه
آئين نامه و آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار.
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد. هزينه هاي جانبي از شهريه كسور مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي وسائل فراگيران آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزشي فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضا به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه، مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگيره آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبري ندارد.
آئين نامه آموزشي و انضباطي آموزشگاه
۱- فراگيران سر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند و بدون تاخير و غيبت.
۲- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه برگه ثبت نام
۳- رعايت اصول بهداشت در محيط كار
۴- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد هزينه هاي جانبي از شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد.
۵- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۶- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي مسائل فراگيران آموزشگاه يا هيچ گونه مستوليتي ندارد.
۷- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزش فراگير الزامي است.
۸- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضاء به فراگيران.
۹- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
۱۰-در صورت غيبت فراگير آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبراني ندارد.
  • بازدید : 118 views
  • بدون نظر

 کتاب الکترونیکی نظارت برکار افراد


دوست عزیز، تقريباً هر سازماني داراي يك سيستم مديريت عملكرد است كه از آن انتظار مي رود اهدافي مهم را در زمينه مديريت سرمايه انساني برآورده سازد.اهداف مزبور غالباً عبارتند از برانگيختن افراد در جهت عملكرد مطلوب، كمك به افراد در جهت گسترش مهارتهايشان، ايجاد فرهنگ عملكرد، تعيين اينكه چه كسي مستحق ارتقاء مي باشد، تصميم گيري درباره افرادي كه عملكرد ضعيفي دارند و كمك به اجراي استراتژي هاي كسب و كار.در این مقاله به بررسی نظارت بر کار افراد می سازیم.

شكي نيست كه سيستم مديريت عملكردي كـه بتواند به اين اهداف جامه عمل بپوشاند، مي تواند كمك مهمي به اثربخشي سازمان نمايد. اما اينكه چه چيزي يك سيستم مديريت عملكرد را به سيستمي كارآمد مبدل مي سازد، چندان روشن نيست.

عوامل مختلفي وجود دارد كه مي تواند اثربخشـي يك سيستم مديريت عملكرد را تحت الشعاع قرار دهد كه در مطالعات تجربي متعدد، بسياري از اين عوامل مورد بررسي قرار گرفته است. مثلاً تحقيقات قابل ملاحظه اي نشان مي دهدكه اگر بازخور مداوم ارائه شود، ارزيابي هايي مبتني بر رفتار صورت بگيرد و مميزين آموزش ديده به كار گرفته شوند، اثربخشي مديريت عملكرد، ارتقا مي يابد.

در عين حال شواهد موجود نشان مي دهد كه اگر سيستمهاي مديريت عملكرد به درستي اجرا نشـوند، پيامدهاي منفي قابل ملاحظه اي به دنبال خواهند داشت.


عتیقه زیرخاکی گنج