گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 165 views
  • بدون نظر

اعتقاد به تناسخ مانند هر عقیده جزیی دیگر ،بخشی از منظومه معرفتی هر انسان است كه تنها در صورتی معقول و مقبول خواهد بود كه با دیگر مبانی و مفاهیم اعتقادی فرد همخوانی و موانست داشته باشد ؛ نمی توانیم معاد یا تناسخ را به تنهایی و جدا از دیگر تفكرات مان ارزیابی نماییم ، حتی اگر به خودی خود و فارغ از دیگر اندیشه های مان این مورد خاص را منطقی ومعقول ومقبول بیابیم .


عتیقه زیرخاکی گنج