گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 162 views
  • بدون نظر

شامل

vمقدمه
vتعريف شخصيت
vرويكردهاي موجود در باب شخصيت
vنظريات شخصيت
vوجوه اشتراك و افتراق نظريه هاي شخصيت
vفوايد نظريه هاي شخصيت
vنتيجه گيري
vمنابع و مراجع

شخصيت حوزه بسيار گسترده اي است,زيرا شخصيت خود موضوعي است پيچيده وداراي ابعاد و جنبه هاي گوناگون است.براي شناخت شخصيت انسان از دير باز كوششهاي فراواني به عمل آمده كه برخي از آنها غير عملي, بعضي خرافاتي ومعدودي ديگر علمي و معتبر است.در زبان  عامه,شخصيت معناي ديگري دارد.به طور مثال وقتي گفته ميشود كه كسي با شخصيت است يعني اينكه او داراي ويژگيهايي است كه ميتواند افراد ديگر را تحت نفوذ خود قرار دهد يا متانت و وقار ويژه اي دارد.همين طور در برابر آن بي شخصيت به معني داشتن ويژگيهاي منفي است.كلمه شخصيت در عرف بعنوان چهره مشهور و صاحب صلاحيت در حوزه هايي همچون شخصيت سياسي,عملي,هنري و از اين قبيل بكار ميرود.


عتیقه زیرخاکی گنج