گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر
برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان – روند تاريخي – تحقيقي ۱- نظريه تزريقي ۲- نظريه استحكام يا تأثير محدود ۳- نظريه استفاده و رضامندي (نيازجويي)۴- نظريه برجسته سازي ۵- نظريه وابستگي مخاطبان ۶- نظريه شكاف آگاهي ۷- نظريه كاشت – تاريخچه تحقيق در تأثيرات رسانه ها در بسياري از موارد ، تاريخ تحقيق در ارتباط ، در واقع تاريخ تحقيق در تأثيرات است كه خود نشان دهنده اهميت تأثيرات در مطالعات ارتباطات است . در طول سالها ، مفهوم سازي از تأثيرات حد زيادي تغيير كرده است. در اين تحول ، سه مرحله كم و بيش مجزا شناسايي شده است : در مرحله آغازين ، تصور مي شد ارتباط جمعي داراي تأثيرات بسيار نيرومند است . اين نظريه در سالهاي ميانه دو جنگ جهاني برتري داشت . اصطلاحاتي مانند « نظريه گلوله جادويي» و « نظريه تزريقي » براي توصيف اين مرحله آغازين مفهوم سازي از تأثيرات ارتباط جمعي به كار مي رود . مرحله دوم زماني پديدار شد كه محققان در باب اين تأثيرات به ترديد افتادند و شواهدي براي تأييد آنها پيدا نكردند . بسياري از آنان عباراتي مانند « نظريه تأثير محدود » يا « استحكام » را بكار گرفتند تا جريان عمده اين مرحله را كه از پايان جنگ جهاني دوم تا آغاز دهه هفتاد طول كشيد ، نامگذاري كنند . از آن زمان تاكنون ، محققان بسياري از بازگشت به مفهوم رسانه هاي جمعي نيرومند جانبداري كرده اند . « اسپ » (۱۹۸۶) فرضيات اصلي مرحله اول را چنين توصيف مي كند : 1- عوامل محرك (محتواي رسانه ها ) نقش اصلي را در فراگرد تأثير بازي مي كنند ؛ 2- مردمي كه محتواي رسانه ها به آنان عرضه مي شود ؛ به شكل يكساني واكنش نشان مي دهند ، يعني تفاوتهاي فردي روانشناختي چندان اهميتي ندارند ؛ 3- تأثير فوراً و مستقيماً روي مي دهد . از آنجا كه فرد مجزا ديده مي شود ، عوامل زمينه اي در نظر گرفته نمي شوند . امروزه ، محققان ارتباطي اين دوره از تحقيق را دوره خام دستي و ساده انديشي به شمار مي آورند . 

  • بازدید : 147 views
  • بدون نظر

باسلام

این پروژه در دو بخش برخي مفاهيم و نظريه هاي ناظر بر تأثير پيام هاي ارتباطي بر مخاطبان و شخصيت سازي و چهره پردازي در وسائل ارتباط جمعي تنظیم شده است

در بخش اول ابتدا به تاريخچه تحقيق در تأثيرات رسانه ها پرداخته شده که تحولات آن در سه مرحله مجزا بررسی شده ، در مرحله آغازين ، تصور مي شد ارتباط جمعي داراي تأثيرات بسيار نيرومند است . مرحله دوم زماني پديدار شد كه محققان در باب اين تأثيرات به ترديد افتادند و مرحله سوم بازگشت به مرحله اول است . در ادامه این بخش در مورد هفت نظریه ( تزريقي ، استحكام يا تأثير محدود ، استفاده و رضامندي ، برجسته سازي ، وابستگي مخاطبان ، شكاف آگاهي ، كاشت ) بحث شده است .

در بخش دوم به موضوعات زیر پرداخته شده است ( تحقيق درباره شخصيت ، تعريف شخصيت بر مبناي خصلت هاي ثابت و متناقص نما ، خلق پيش داستان ، روانشناسي شخصيت ، خلق روابط شخصيت ، شخصيت هاي فرعي ، گفتگو نويسي ، خلق شخصيت هاي غير واقعي ، ماواري خلق شخصيت هاي قالبي )


عتیقه زیرخاکی گنج