گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 144 views
 • بدون نظر

این مجموعه ی نفیس شامل ۱۲۰عکس بسیار زیبا از اصفهان قدیم است که این عکس ها شامل عکس هایی از:
This File contains 120 beautiful pictures of old Esfahan
This file contains some pictures such as

 • پل خواجو(Khaju Bridge)
 • چهارباغ قدیم (Old Chahar Bagh)
 • نقاره خانه ی اصفهان (Esfahan Timpani Home)
 • پل مارنان (Marnan Bridge)
 • کاروانسرای مادرشاه (Maadar Shah Karavansaray)
 • مسجد جامع عباسی (Jam-e Abbasi Mosque)
 • کبوترخانه ی هزارجریب (Hezar Jarib Dovecote)
 • عمارت عالی قاپو (Ali Qapu Palace)
 • مسجد جامع عتیق (Jam-e Atigh Mosque)
 • منارجنبان (Shaking Minarets)
 • کاخ نمکدان (Namakdan Palace)
 • چهارباغ خواجو (Chahar Bagh-e Khaju)
 • عمارت هفت دست (Haft Dast Palace)
 • کاخ هشت بهشت (Hasht Behesht Palace)
 • کاخ عالی قاپو (Ali Qapu Palace)
 • منارجنبان (The Shaking Minarets)
 • مدرسه ی چهارباغ (Chahar Bagh School)
 • And many more
 • و بسیاری دیگر

 • بازدید : 134 views
 • بدون نظر

این مجموعه ی نفیس شامل ۹۹ عکس بسیار زیبا از اصفهان قدیم است که این عکس ها شامل عکس هایی از:
This File contains 100 beautiful pictures of old Esfahan
This file contains some pictures such as

 • پل خواجو(Khaju Bridge)
 • چهارباغ قدیم (Old Chahar Bagh)
 • نقاره خانه ی اصفهان (Esfahan Timpani Home)
 • پل مارنان (Marnan Bridge)
 • کاروانسرای مادرشاه (Maadar Shah Karavansaray)
 • مسجد جامع عباسی (Jam-e Abbasi Mosque)
 • کبوترخانه ی هزارجریب (Hezar Jarib Dovecote)
 • عمارت عالی قاپو (Ali Qapu Palace)
 • مسجد جامع عتیق (Jam-e Atigh Mosque)
 • منارجنبان (Shaking Minarets)
 • کاخ نمکدان Namakdan Palace
 • چهارباغ خواجو Chahar Bagh-e Khaju
 • عمارت هفت دست Haft Dast Palace
 • کاخ هشت بهشت Hasht Behesht Palace
 • کاخ عالی قاپو Ali Qapu Palace
 • منارجنبان The Shaking Minarets
 • مدرسه ی چهارباغ Chahar Bagh School
 • And many more
 • و بسیاری دیگر


عتیقه زیرخاکی گنج