گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 184 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:


دوره ی نوجوانی وبلوغ به سنین بین ۱۲ الی ۱۸ سال اطلاق می شود که یکی ازبحرانی ترین دوره های زندگی می باشد.۱
بلوغ : بلوغ Puberty )  ) نخستین علامت مرحله ی نوجوانی Adolescence)) است ودربعضی ازفرهنگ ها اهمیّت بلوغ به قدری است که مراسم خاصّی دارد ودختروپسربا تشریفات خاصّی درجشن بلوغ خود شرکت می کنند . 
درتعریف بلوغ میان روان شناسان رشد اختلاف نظروجود دارد که عمدتاً نتیجه ی       دیدگاه های متفاوت ایشان به جنبه های گوناگون نوجوانی است . مثلاً بعضی ازایشان بلوغ را مرحله ای درفراخنای رشد وتکامل می دانند که کودک ازصورت یک موجود غیرجنسی یا فاقد خاصیّت جنسی ( Asexual) به صورت یک موجود جنسی (Sexual) درمی آید .
برخی گفته اند که معمولاً آغاز نوجوانی با بلوغ مشخّص می شود وبه تغییرات بدنی اطلاق می شود که به رشد ونضج تناسلی می انجامد .
کلمه ی بلوغ درزبان انگلیسی ازکلمه ی لاتین Pabertas)) به معنای سن مردانگی یا سن بزرگ سالی مشتق شده ودرزبان فارسی کلمه ی بلوغ به معنای ( رسیدن میوه ) یا ( رسیدن شخص به حدّ تکلیف شرعی ) است .
برخی ازروان شناسان رشد ، دوران نوجوانی را به سه مرحله تقسیم می کنند : 
۱- مرحله ی پیش ازنوجوانی ( از۱۰ تا ۱۲ سالگی )
۲- مرحله ی نوجوانی اوّلیّه ( از۱۳ تا ۱۶ سالگی ) 
۳- مرحله ی نوجوانی ثانویّه یابعدی ( از۱۷ تا ۲۰ یا ۲۲ سالگی ) 
بلوغ های مطرح شده درطول زندگی هرشخص عبارت است از: 
۱- بلوغ بدنی یا زیست شناختی   2- بلوغ افکارشناختی   3- بلوغ روان شناختی ( شناختی، روانی – حرکت ، عاطفی)   4- بلوغ جامعه شناسی   5- بلوغ بوم شناسی 
آثار تغییرات بلوغ : 
۱- انزوا طلبی        2- خستگی وملامت     3- ناهماهنگی     4- ستیزه جویی اجتماعی 
۵- احساساتی تند           6- فقدان اعتماد به نفس                7- حیا وعفّت افراطی 
دوره ی بلوغ نگرانی هایی برای نوجوان ایجاد می کند که عبارت است از: 
۱- نگرانی درباره ی عادّی بودن         2- نگرانی درباره ی عادّی بودن خصایص جنسی  3- نگرانی درباره ی عادّی بودن اندازه ی بدن  4- نگرانی درباره ی عادّی بودن الات تناسلی  5- نگرانی درباره ی عادّی بودن خصایص جنسی ثانوی 
هرکدام ازعلوم مختلف برای نوجوان خصوصیاتی قایل شده اند که ازدیدگاه روان شناسی ، این خصوصیات به شرح زیراست :
۱- برقراری روابط جدید ورشد یافته با هم سالان خود ازهردوجنس که ادامه ی رشد وتکامل رفتاراجتماعی را نشان می دهد .
۲- به دست آوردن توانایی ایفای نقش اجتماعی مردانه یا زنانه
۳- پذیرفتن اندام یا هیکل خود وکاربرد مؤثربدن 
۴- کسب استقلال عاطفی ازوالدین وسایربزرگ سالان ، معلّمان ووالدین ها باید فرصت هایی برای دانش آموزان فراهم آورند که ایشان برای خود تصمیم بگیرند.
۵- مایل بودن ، پذیرفتن وانجام دادن رفتارهای درست اجتماعی 
۶- انتخاب وآماده شدن برای یک حرفه که مستلزم راهنمایی درمدرسه است.
۷- رشد وگسترش مهارت های ذهنی ( هوشی ) ومفاهیم ضروری برای اصلیّت شهروندی که هدف اساسی مدرسه به شمار می رود .
۸- آماده شدن برای ازدواج وزندگی خانوادگی که همسریا والدین مؤثرشدن را           شامل می شود.
۹- علاقه مندی به دست رفتارمسئول اجتماعی که هدف اگرمدارس است وآموزش معارف اخلاقی عمدتاً به این هدف متوجّه است .
۱۰- داراشدن ایدئولوژی یا نظامی ازارزش ها ومعیارهای اخلاقی وافکارخاص .۱   
حال به روایات درمورد نوجوانی می پردازیم ، دوران حسّاس ومهمّ زندگی که هرکس این دوران ازحیات را طی می کند . اهمیّت این دوران آنقدرزیاد است که پایه ی رفتارومنش فرد را درسال های آتی رقم می زند . 
-« اِنَّ اَحَبَّ الخَلایقِ إلَی اللهِ عَزَّوَجَلَّ شابَّ حدثَ السنّ فِی صُورَةٍ حَسَنَةٍ جَعَلَ شَبَابَهُ وَجَمَالِهِ للهِ وَفِی طَاعَتِهِ ، ذَلِکَ الَّذی یُبَاهِی بِهِ الرَّحمَان مَلائِکَتِهِ یَقُولُ : هَذَا عَبدی حَقّآً . »۴ « دوست داشتنی ترین مخلوقات نزد خداوند متعال نوجوانی است زیبا رو که که جوانی وجمالی خویش را برای خداوند دراطاعت خدا قرار دهد . به چنین نوجوانی خدا برفرشتگان می بالد و        می فرماید : حقّا که این نوجوان بنده ی من است . » 
– قالَ علیعلیه السلام ) : «اِنَّمَا قَلبُ الحَدَث کَا لارضِ الخاسیةِ مَا اُلقِی فیهَا مِن شَیءٍ اِلاّ  
قَبِلَتهُ ۱» « دل نوجوان مانند زمین آماده است که هربذری درآن افشانده شود می پذیرد . » 
– قالَ علیعلیه السلام ):« اِنَّ العاقِلَ یَتَعَظَّ بِالادَبِ وَ البهائِمِ لا تَتَعَظُّ اِلاّ بِالضَرب . ۲»       « انسان عاقل به وسیله ی ادب به آگاهی درونی وروشنی می رسد واین چهارپایان هستند که تنها با کتک زدن تربیت می شوند . »
– «اِنَّ خَیرَ مَا وَرَّثَ الاباء لابنَائِهِم الادب لاَ المال ، فَاِنَّ المَالَ یَذهَبُ وَ الادَبُ یَبقَی ۳»        « همانا بهترین چیزی که پدران برای فرزندان خود به ارث می گذارند ادب است نه مال، همانا مال می رود وادب باقی می ماند .» 
 نیازها وعلا یق نوجوانان 
دوره ی اوّل نوجوانی ( ۱۲ تا ۱۵ سالگی ) که هم زمان با سال های دوره ی راهنمایی نوجوان درمدارس است ، معمولاً دشوارترین زمان برای نوجوان وبزرگسالان زندگی او خواهد بود .
هیجانات وعواطف آنان اغلب شدید ، تغییرحالت های آنها زیاد وسریع می باشد. آنان به دنبال هیجان هستند وازاین که باآنان مانند کودک رفتار شده به شدّت خشمگین می شوند، لکن درزیراین طغیان ، لباس های ژولیده ویا روشن فکری خام وتلاش روزافزون برای        بزرگ ترشدن ، یک احساس ناامنی شدید آنان رارنج می دهد. آنها درباره ی ظاهر خود وطبیعی بودنشان نگرانند ، درباره ی امورمدرسه ودرس خود نگرانند .
خوشبختانه بسیاری ازنوجوانان دارای گرایش های مثبتی نسبت به مذهب هستند و      ارزش های مطلوب معنوی آن را تشخیص می دهند.
نوجوانی که به خداوند واصول مذهبی معتقد است ، نه فقط به هنگام مواجهه با مشکلات بلکه درسراسر زندگی روزانه براعتقادات مذهبی خویش به عنوان بهترین راهنما درفرایند رشد 
تکیه دارد وازقدرت وجرأتی که ایمان مذهبی دراوپدید می آورد بهره مند می گردد .۱  
نیازهای نوجوان شامل : 
۱- نیازهای فیزیکی وجسمی نوجوانان ازقبیل : خوراک ، پوشاک و… این که همیشه نوجوان دوست دارد سرووضعی مرتّب داشته باشد که این مستلزم وضع اقتصادی خوب است.
۲- بیکاری
۳- گردش وتفریح ، نیاز اساسی نوجوانان ، پرکردن اوقات فراقت که شامل کتابخانه ، ورزش کردن ، سینما، تلویزیون و…
ندادن پاسخ منطقی به نیازهای این دوره باعث نا بسامانی های روحی ناشی ازاین مطلب درسرنوشت آینده افراد می شود.
جامعه شناسان معتقدند درچنین وضعیّتی ، عدم پاسخ گویی صحیح به احتیاجات دوران نوجوانی ، سبب پیدایش پاسخ های لازم ازطریق جایگزین های مختلف خواهد شد.
هیچ یک ازنیازهای دوران نوجوانی ، به هرحال بدون پاسخ نخواهد ماند ، امّا هرچه حلقه ی فشاربراین احتیاجات تنگ ترباشد پاسخ ها به همان مقداراز هنجارها فاصله می گیرند.
برای تضمین سلامت نسل جوان ، جامعه حتّی الامکان باید خود رابانیازهای مختلف آنان هماهنگ سازد.۲ 
مراقبت ها درنوجوانی 
۱- درزمینه ی غذا:
تغذیه ی صحیح ویژه ی نوجوانان به این صورت است : منع آنان ازخوردن برخی غذاهای تحریک کننده وقوی مانند گوشت قرمززیاد وتخم مرغ . درمقابل مصرف مرغ وماهی اثرات سوء کمتری دارد ، بنابراین مصرف آنها درحدّ اعتدال لازم است . هم چنین خوردن چای ، قهوه ی زیاد ، فلفل ، سُس های تند وهرنوع ادویه مضرّ است، امّا مصرف نمک اشکالی ندارد.
مصرف خوراکی های پخته ، به خصوص میوه های ساده ، انجیر، دوغ وسایر چیزهایی که به صورت خام خورده می شوند ، بسیار مفید است .۱ 
۲- درزمینه ی لباس :
– اورا ازپوشیدن لباس چسبان بپرهیزانید .
– مراقب باشید لباس زیراو بسیارزبریا بسیار نرم نباشد.
– او راعادت دهید که پس ازتعریق بسیارلباس خود را عوض کند.
– لباس خواب او نسبتاً فراخ تروراحت ترباشد.
– سعی کنید اوشب ها با زیرجامه ( شلواربلند ) بخوابد.
۳- درزمینه ی استحمام 
نظافت وشستشو دراین دوره ازعمر، درجهت حفظ سلامت تن ، شادابی روان وتعدیل غریزه دارای نقش مهمّ واساسی است وخوشبختانه غسل های واجب ومستحب دراین مرحله دراسلام اندک نیستند. اگرممکن است هرشب قبل ازخواب ، یا یک شب درمیان قبل ازخواب ۳تا۵ دقیقه زیردوش برود.
– آب مورد استحمام ملایم و ولرم باشد که این امردراستحکام اعصاب وسلامت روان مؤثّراست .
– توجّه کنید که درحمّام توقّف بسیارنداشته باشد.
– درحین استحمام شلواری کوتاه برتن ویا لنگی برکمرداشته باشد.
۴ – درزمینه ی خواب وبیداری
    درمسأله ی خواب وبیداری او رعایت این نکات ضروری است :
    – میزان خواب اورا تنظیم کنید که درشبانه روزحدود ۵/۷ تا ۸ ساعت است .
    – ساعت خواب اوهم تا حدّ امکان منظّم ومعلوم باشد .
    – عادتش دهیم که به پشت بخوابد وبه ندرت به پهلوی راست یا چپ بخوابد ( بغلتد).
    – درخواب ، کف پاها، دست ها وسربیرون ازلحاف باشد.
    – کوشش کنیم که او بدون اضطراب بخوابد وبا ذکر ودعای قبل ازخواب عوامل اشتغال فکری را ازخود دورسازد.
    – قبل ازخواب به تخلیه ی خویش بپردازد وحتّی اگرنیمه شب هم بیدار شد به دست شویی برود.
    – زمانی وارد رختخواب شود که مطمئن باشد دقایقی بعد به خواب خواهد رفت .
    – عادتش دهیم که پس ازبیداری صبح ازجای برخیزد وخود را آماده ی خروج ازبسترکند.
    – عادتش دهیم که دربسترنماند واوقات خود رابا غلطیدن دربسترسپری نکند.۱
    5- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها
    دوستان ومعاشرین درهمه ی سنین می توانند زحمت افزا یا رحمت آفرین باشند ، امّا اهمیّت آنها دراین سنین بیشتربه چشم می خورد، ازاین رو دراین زمینه به نکات زیرعنایت کنیم :
    – روابط نوجوان را با دوستان زیرنظربگیریم وبا تذکّرات دوستانه آنها رامتوجّه کنیم.
    – درمواردی بکوشیم افراد درستی را سرراه اوقرار دهیم وموجبات انس ودوستی شان را فراهم کنیم .
    – با همه ی اصراری که نوجوانان به تداوم دوستی دارند ، تذکّرات خیرخواهانه وارشادات خود را ازآنان دریغ نداریم.
    – درمجالس دوستانه وروابط فامیلی ، مرزها را رعایت کنیم .
    – دراواخردوران نوجوانی می توانید به اوگوشزد کنید که فراهم آوردن موجبات عقد 
وازدواج ونامزدی را می پذیرید ، ولی رذالت ها وتن دادن به آلودگی را پذیرا نیستید.
    6- دیدن ها :
    چشم ها دروازه هایی به سوی جهان خارج هستند واین یک واقعیّت است که : هرآن چه دیده بیند دل کند یاد. به این ترتیب دردو جبهه باید کاروتلاش داشت .
    – درجبهه ی اصلاح وپاک سازی محیط حیات که وظیفه ای اسلامی برای همه ی        انسان هاست .
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی  سطح دو حوزه  نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی   ( ازدیدگاه قرآن، سنّت ، علم )  . این پروژه پایان نامه در قالب صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز با تخفیف ۵۰ درصدی فقط ۴۵ هزار تومان میباشد …
از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
: تربیت ونقش مادر درتربیت نوجوان 
فصل اوّل : تربیت 
برای تربیت تعاریف متفاوتی ارائه شده واین تفا وت ها ناشی ازاختلاف درمورد ریشه ی این کلمه است ، برخی تربیت را مشتق از« ربّ » می دانند وبه معنای فراهم نمودن بستری برای برانگیختن ورشد هرگونه استعداد بالقوّه دریک موجود ، وبرخی تربیت را ازمادّه ی « رَبَوَ » به معنای افزودن ورشدونمو کردن می دانند . درکتب روایی روایات زیادی درمورد تربیت آورده شده است .
   پسربچّه بوسیله ی رفتارپدرش درس زندگی ، زن داری وبچّه داری می آموزد وبا رفتارمادرش زن ها را می شناسد وبرای آینده ی خویش تصمیم می گیرد .
   اگرنوجوان نتواند به والدین خود اعتماد کند به طورطبیعی ازحوزه ی اثرپذیری وتربیت آنها خارج می شود .
   قاطعیّت ازشرایط لازم درتربیت است ، منظورازقاطعیّت ، محکم ، جدّی واستواربودن شخص دررأی وتصمیم خویش است . لازم به یادآوری است که قاطعیّت غیرازخشونت است وآن دورا نباید باهم اشتباه کرد .
   تنبیه بدنی آثارسوئی دارد ، چه ازجانب اولیاء خانواده یا مدرسه صورت گیرد.
   فصل دوّم : مادرونقش اودرتربیت 
   آیات ۲۷تا۲۹ و۳۳ سوره ی مریم ، مقام مادررا به زیبایی بیان می کند.  
مادربارزترین منشأآسایش ومهروعالی ترین منبع سعادت خانوادگی است . مادرمظهرعاطفه ومهروچهره ی دوست داشتنی خانه است ، اوست که درچهاردیواری خانه ، مدینه ی فاضله  می سازد وبه پرورش وسازندگی شخصیّت ها می پردازد .
   اهمیّت مقام مادرآن گاه معلوم می شود که سری به پرورش گاه ها وزندان کودکان ونوجوانان بزنیم وچهره های بزهکاررا که اغلب معرّف وجود مادران تبهکارونالایق و… هستند ، ببینیم . درآن صورت برخود فرض خواهیم دید که به مادران واقعی تعظیم واززحماتشان تشکّرکنیم ، زیرا آنان منشأ کرامت ها وپدید آورنده ی هرگونه خیروسعادتی هستند . 
   بسیاری ازدانشمندان معتقدند که غریزه ی مادری طبیعی ترین غرایزاست وهرزنی به طورغریزی می خواهد مادرشود . داشتن فرزند عالی ترین هدف ممکن درزندگی هرزنی است. زن بودن ، تکامل زن وسعادت اوبا مادرشدن امکان پذیراست .
   کلمه ی «اُم » درقرآن وروایا ت به طورفراوان ذکرشده است . درحقیقت مادر اصل ، ریشه وسرچشمه ی وجود کودک است وکودک انعکاسی ازواقعیّات جسمی وروحی مادراست .
   دخترقبل ازاینکه ازدواج کند باید توجّه داشته باشد ، یا به اوتوجّه دهند که مادرفرداست وباید بیشتردرغذا ، رفت وآمد و…دقّت کند تا موجود ومولود نسلی پاک باشد . درقرآن آیات ۸۶-۸۴ انعام وآیات ۱۵و۱۶ سوره ی احقاف به این مسئله می پردازد .
مادری چیست ؟  مادری فنّی است عمیق همراه با مبانی که زن در درون خانه دارد ، روزبه روزبه سوی کمال وترقّی می رود واعمال این تخصّص بدون هیچ گونه چشم داشت است . فنّی است که غفلت واشتباه درآن موجب تباهی نسل وفساد جامعه می گردد ومراقبت ازآن جامعه ای خیرخواه ومتکامل پدید می آورد . مادرسالم فردی است که درابعاد جسمانی ، ذهنی ، روانی ،
اجتماعی وشغلی ، شخصیّت رشد یا فته ای داشته باشد .
    ویژه گی های مادرحقیقی :
۱- باید مادرپیش ازهرچیزسطح فرهنگی خود را بالاببرد وبا آموزش های دینی آشنا باشد .
۲- همراه بردن فرزندان درمجالس دینی وعلمی اثربزرگی درساخت شخصیّت فرزند 
ونفوذسخن خیردرذهن اودارد .
۳- پاک کردن فضای منزل ودمیدن روح تقدّس درآن ودورکردن هرچیزی که روان وعاطفه ی شفّاف فرزندان راآلوده می کند ازآن است .
۴- پرورش فرزندان به گونه ای که دیگران رادوست داشته باشند وبه کارخیربرای دیگران تمایل نشان دهند .
   مادرالگوی فرزندان: برای پسرپدربه عنوان الگو می باشد وبرای دخترالگویش مادراست . اگرمادربا دخترخود انس وصمیمیّت کافی نداشته باشد ، زمینه برای پرورش ویژگی های زنانه دروی فراهم نمی شود .باید ازکودکی به طورخاصّ وجداگانه ای با هریک ازدختران وپسران برخوردشود تا ازهمان ابتدا متوجّه جنسیّت خود شوند ودرمسیری که آفرینش با تدبیری حکیمانه پیش پای آنها نهاده است ، سوق داده شوند . 
   ضرورت تقوا وهدفداری برای مادر: دامان مادر نخستین آموزشگاه فرزند است ، براین اساس مادرباید ساخته ترازپدر، هدف دارتروبا تقواترباشد . اونیازمند است درهمه حال خدا را درنظر داشته باشد تا امکان کاستن مصائب ازجامعه بیشترباشد . مادربزرگ ترین منبع تربیت درخانواده است ، مادرخودشناسی ، لازم دارد ، تقوا وهدف می خواهد وچنین کسی است که  می تواند شاهکارخلقت باشد.
   درگذشته مادران ارزش زیادی داشتند ، ازسربازگرفته تا یک پادشاه ، همه به مادرانشان احترام می گذاشتند ولی حالا گاهی پسران ودختران جوان دورهم جمع می شوند ، خیلی راحت وبدون فکر، اندیشه ی مادران خود را عامل عدم موفّقیّت خود می دانند وهرگزسخنی ازپدربه میان نمی آید . باید به جوانان آموخت که یک زن درمنصب مادر، هرگزنمی تواند بدون اندیشه به فرزندش زندگی کند .

چگونه مادرموفّقی باشیم : 
۱- هرگزبه حرف هایی که موجب بروزاحساس ندامت درشما می شود گوش ندهید .
۲- به شعورخودتان اطمینان کنید .
۳- درابتدا هرچیزرا همان طورکه هست بپذیرید .
۴- سعی نکنید خود یا فرزندتان را ازشرایط کلّی مستثنی کنید.
۵- وقتی شما نگران رفتارهای فرزند خود درشرایط سنّی خاص می شوید، سعی کنیدبا مادران عاقل وبا صداقت صحبت کنید .
   فصل سوّم : تربیت دینی ، عاطفی، اجتماعی نوجوان 
   تربیت دینی : منظورازتربیت دینی ، پرورش شوروشوق فطری نوجوان نسبت به جمال وجلال الهی است نه ارائه ی مستقیم معارف الهی .هدف ازتربیت دینی عشق به دین است نه انتقال دین . باید به نوجوان گفته شود که دین تنها دراعمال عبادی ازقبیل نمازوروزه و…خلاصه نمی شود ودین سراسر زندگی انسان را دربرمی گیرد مانند کسب علم ،       راست گویی ، امانت داری و… را باید ازوظایف دینی خود بشمارند .
   ضرورت درک نوجوان : 
قاعده وروش این است که بزرگترها خود را درحدّ نوجوان قراردهند تا بتوانند نیازهای آنان را درک کنند ، زیرا انسان هرگز نمی تواند فرد دیگری را درک کند ، مگرآنگاه که خودرا درقالب اوقراردهد.
   مسئولیّت پدران ومادران درتربیت دینی نوجوانان :
   حقوق والدین قبل ازازدواج پدران آغازمی گردد ، زیرا پدرموظّف است همسری برای خود انتخاب کند که پارسا ومتدیّن واصیل ونجیب باشد وازازدواج با زنان آلوده وپست واحمق ونادان جدّاً خودداری نماید ، زیرا مادرپلید وآلوده و… نمی تواند وظایف اصیل مادری را درباره ی 
تربیت فرزند نوجوان خود ایفا نماید وپدرباید با کوشش خود لقمه ی حلال برای خانواده فراهم کند تا مادرهم شیره ی جانش را ازطریق لقمه ی حلال به فرزند منتقل کند.
   پدرباید فرزندش را به مدارس بیگانه نفرستد تا ازلحاظ دینی متنفّرازاسلام بارنیاید . مواظب دوستان فرزند ، مطالعات او و…باشد تا به عقاید گمراه سوق پیدا نکند ، همچنین این وظایف را انجام دهد : 
۱- راهنمایی فرزند به جا نب ایمان به خدای یکتا .
۲- ایجاد خصلت خشوع وتقوا وعبودیّت دراعماق وجود فرزند .
۳- پرورش حسّ حضورونظارت الهی .
   راههای تقویت رفتارمذهبی :  
     برای تقویت رفتارمذهبی خصوصاً نماز ، خانواده ومدرسه نقش مهمّی را ایفا می کنند . برخوردهای فرد با مسائل دینی ازروزتولّد ودوران کودکی تا نوجوانی اوشکل می گیرد . اوّل اینکه فرزند همیشه با ید روش های تداعی مطلوب ازنمازپیدا کند ودیگراینکه بروزپاسخی به نام اقامه ی نمازرا با محرّک های خوشایند توسّط فرزند افزایش دهیم .
   چنان چه والدین رفتارهای منطقی ، صحیح، سنجیده وعلمی براساس عاطفه ومحبّت با یکدیگرداشته باشند ، سرمشق خوبی برای فرزندان هستند . پدرومادری که فرزندان خود را به کارهای نادرست وامی دارند ، اوّلین تیغ مشکلات این فرزندان به چشم خودشان می رود .
   آن چه بیش ازهمه فکرنوجوان را به خود مشغول می سازد زندگی پس ازمرگ است . وارد 
کردن فشارهای جسمی برای نوجوانانی که ضعف دینی دارند یاآنهایی که دراین مورد افراط 
می کنند ،جایزنیست . 
تربیت عاطفی نوجوان :
   اگرما می خواهیم که بزرگسالان جامعه ی ما نسبت به یکدیگربا احترام رفتارکنند ، پس باید 
فرزندانمان را آن گونه بپرورانیم که اصیل باشند وحرمت نفس داشته باشند ، تنها به این طریق است که دوجنس می توانند به درستی یکدیگررا محترم شمارند وباید فرزندانمان را آن گونه 
بپرورانیم که خودشان را دوست داشته باشند.
مادروپرورش عاطفی فرزندان : 
تردیدی نیست که سهم عمده درپرورش فرزندان ، ازآن مادراست واوست که باید درپرتو عواطف ملکوتی خود بذرعاطفه رادردرون فرزندان خود بپرورانند . فرزندانی که به هرعلّت ازاین مهروعاطفه محروم می شوند ، انسان های خودخواه ، بی عاطفه وخشن بارمی آیند که فرسنگ ها ازانسانیّت حقیقی فاصله دارند. 
تربیت اجتماعی نوجوان : 
   عزّت نفس را می توان شاخص استفاده ازتوانایی ها دانست که نیروی انگیزش لازم را برای انجام فعّالیت ها فراهم می آورد . خانواده اوّلین ومهم ترین نقش را دررشد شخصیّت واجتماعی شدن نوجوان به عهده دارد ووقتی خود، ارزش واهمیّت خود را دریابدوابرازدارد ، درحقیقت استعدادش را ظاهرساخته است .
بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی مشکلات ودرمان آنها 
   دوره ی نوجوانی وبلوغ به سنین بین ۱۲الی ۱۸ سال اطلاق می شود که یکی ازبحرانی ترین دوره های زندگی می باشد . برخی گفته اند که معمولاً آغازنوجوانی با بلوغ مشخّص   می شود وبه تغییرات بدنی اطلاق می شود که به رشد اندام تناسلی می انجامد .
   نیازهای نوجوانان شامل : ۱- نیازهای فیزیکی وجسمی   2- بیکاری  3- گردش وتفریح وپرکردن اوقات فراغت 
   مراقبت ها درنوجوانی : ۱ – درزمینه ی غذا  2- درزمینه ی لباس  3- درزمینه ی استحمام 
۴- درزمینه ی خواب وبیداری     5- درزمینه ی روابط ومعاشرت ها    6- دیدن ها           7- شنیدن ها    8- خواندن ها    9- لمس ها   10- ستایش ها 
   مشکلات نوجوانی : 
   نوجوانان دراین دوره دارای مشکلاتی هستند ، شناختن این مشکل ها به والدین مخصوصاً 
مادراین امکان را می دهد تا برخورد بهتروکارآمدی را با نوجوان داشته باشد وقبل ازبروز مشکلات بیشتر، ازانحراف فرزند جلوگیری کند.
۱- ترس ها ونگرانی ها : ترس مانع فعّالیّت وعمل سازنده ومثبت درفرد می شود . مطالعات نشان می دهد که افراد ناسالم ویا خسته بیشترازافراد سالم وبا نشاط درمعرض ترس ونگرانی هستند . روان شناسان همراه کردن ترس با موقعیّت یا فعّالیّتی مطبوع را به عنوان مؤثرترین راه مقابله با ترس توصیه می کنند .
۲- خشم وحسادت: ازمجموعه ی عواطف وهیجانات ، خشم وعصبانیّت متداول ترین آنهاست . هرگاه نوجوان خشم را با فراوانی وشدّت زیاد تجربه کند سازگاری اوبه خطرمی افتد . عمدتاً حسادت نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر بروزمی کند وناشی ازتبعیض والدین درمورد فرزندان است ، با بزرگترشدن کودک وتماس های بیشتراجتماعی او ، حسادت نسبت به خواهر وبرادر کاهش می یابد .
۳- دروغگویی : یکی ازمشکلات مهم این دوران دورغگویی است . دروغ معمولاً شامل بیاناتی خلاف واقع یا کتمان یک واقعیّت است که بیشترجنبه ی آموختنی واکتسابی دارد، چون انسان ها با ضمیری پاک به دنیا آمده اند . برای اصلاح رفتارافراد دروغگو برخی کارها را باید والدین انجام دهند مانند : کشف علّت های دروغ گویی ، تقویت راستگویی، آزادی بیان و…
۴- کمرویی : برخی ازراههای پیشگیری ازکمرویی عبارتند از: مورد مشاوره قرارگرفتن
فرد بیماربه منظورشناسایی مشکل ودرمان وی، وارد نمودن فرد به صحنه های اجتماعی و…
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
تعداد صفحات : ۷۰
نوع فایل : ورد (word)

پایان نامه به بررسی کامل نقش مادر در دوران نوجوانی فرزندان و سن بلوغ می پردازد . 

قسمتی از متن : 

مادربه عنوان مربّی وهمراه همیشگی فرزند ، با درک اهمیّت دوران جوانی و بلوغ باید روش های خاصّی را برای تربیت اسلامی فرزند درپیش گیرد .
   یکی ازمهم ترین دلایل انتخاب این موضوع اهمیّت آن دررشد وتعالی جامعه وبالطبع زندگی بهترخانواده است ومادرمهمترین نقش را درتربیت فرزندان برعهده دارد.
   دراین تحقیق بطوراجمالی به تربیت واهمیّت آن پردا خته ام . نقش مادردرتربیت ، نقش ویژه وحسّاسی است ودرلابلای بحث ، آیات قرآن وروایات منا سب بابحث را ذکرکرده ام .
   دوران نوجوانی وبلوغ هم مهمترین دوره درشکل گیری شخصیّت هرفرد می باشدومشکلات این دوران هم اهمیّت بسزایی دارد .
   خانواده ووالدین وروابط والدین با نوجوان اهمیّت ویژه ای دارد ووالدین خصوصاً مادرباید ازاین فنّ دقیق وحسّاس برخوردارباشد وشیوه های مناسبی را برای تربیت نوجوان بکارگیردتا نتیجه ی زحمات خود را درآینده ای نه چندان دوردریابد.
   امید است پسران امروز که پدران فردا هستند ، با مطالعه ی این تحقیق به خودآ ینده وارزش واهمیّت خودرا دریابند وبه عنوان انسانی که باید درآینده پدرشودونسلی سالم وپاک به جامعه تحویل دهند 

این تحقیق شامل سه بخش می باشد که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که در ۷۰ صفحه تهیه و تنظیم شده است.
   بخش اوّل : تربیت ونقش مادردرتربیت نوجوان 
   بخش دوّم : بلوغ ونوجوانی ، برخی ازمشکلات این دوران ودرمان آن 
   بخش سوّم : تأثیرخانواده برنوجوان 


عتیقه زیرخاکی گنج