گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 104 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اين سوره به بيانى كاملا انگيزنده ، مسلمين را وادار مى كند كه نسبت به نماز جمعه اهتمام بورزند، و آنچه در به پاداش تنش لازم است فراهم سازند، چون نماز جمعه از شعائر بزرگ خدا است كه تعظيم و اهتمام به امر آن ، هم دنياى مردم را اصلاح مى كند، و هم آخرتشان را، و خداى تعالى بيان اين مطلب را با تسبيح و ثناى بر خود آغاز كرد كه در ميان قومى امى رسولى از خود آنان مبعوث كرد تا آيات او را بر آنان بخواند، و با اعمال صالح و اخلاق پاك تزكيه شاءن كند، و كتاب و حكمتشان بياموزد و به همين منظور كتاب خدا و معارف دينش را به بهترين وجهى بر آنان و افرادى كه به آنان ملحق مى شوند، و نسل هاى بعد از آنان تحميل كرد
و زنهارشان داد از اين كه مثل يهود نباشند كه خداى تعالى تورات را بر آنان تحميل كرد، ولى آنان آن را حمل نكردند، و به معارف آن معتقد نشدند، و به احكامش عمل نكردند، در نتيجه مانند الاغى شدند كه بارش كتاب باشد.
و در آخر به عنوان نتيجه دستور مى دهد كه وقتى بانك نماز جمعه بلند مى شود بازار و دادوستد را رها نموده ، به سوى ذكر خدا بشتابند. و نيز افرادى را كه خلاف اين دستور عمل مى كنند، و رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله وسلم ) را در حالى كه مشغول خطبه نماز است رها نموده ، به سوى دادوستد مى روند، سرزنش مى كند، و اين رفتار را نشانه آن مى داند كه اين گونه افراد معارف كتاب خدا و احكامش را نپذيرفته اند. اين سوره در مدينه نازل شده است .
كلمه ((تسبيح )) به معناى منزه دانستن است . وقتى مى گوييم : ((سبحان اللّه )) معنايش اين است كه طهارت و نزاهت از همه عيوب و نقائص را به او نسبت مى دهيم .
و اگر از تسبيح ، در آيه با صيغه مضارع تعبير كرده ، براى اين است كه استمرار را بفهماند. پس معناى آن اين نيست كه نامبردگان ، در آينده تسبيح مى كنند، بلكه معنايش اين است كه همواره و مستمرا تسبيح مى كنند. و كلمه ((ملك )) – به فتح ميم و كسر لام – كسى است كه مقام حكمرا نى در نظام جامعه مختص به او است . و كلمه ((قدوس )) صيغه مبالغه از قدس است ، كه آن نيز به معناى نزاهت و طهارت است . و كلمه ((عزيز)) به معناى مقتدرى است كه هر گز شكست نمى پذيرد. و كلمه ((حكيم )) به معناى متقن كار، و كسى است كه هيچ عملى از وى از جهل و گزاف ناشى نمى شود، هر چه مى كند با علم مى كند، و براى آن مصالحى در نظر مى گيرد.
اين آيه شريفه مقدمه و زمينه چينى است براى آيه بعدى ، يعنى ((هو الذى بعث …)) كه متعرض مساءله بعثت رسول اللّه است ، و مى فرمايد: غرض از بعثت او اين بود كه مردم به كمال و به سعادت برسند، و بعد از ضلالتى آشكار كه داشتند هدايت گردند.
و اما اينكه چگونه آنچه در آسمانها و زمين است خدا را تسبيح مى كنند؟ جوابش اين است كه موجودات آسمانى و زمينى (همان طور كه با آنچه از كمال دارند از كمال صانع خود حكايت مى كنند همچنين ) با نقصى كه در آنها است و جبران كننده آن خدا است ، و با حوائجى كه دارند و برآورنده اش خدا است ، خدا را از هر نقص و حاجت منزه مى دارند، چون هيچ حاجت و نقصى نيست مگر آن كه تنها كسى كه اميد برآوردن آن حاجت و جبران كردن آن نقص در او مى رود خداى تعالى است ، پس ‍ خود او مسبح و منزه از هر نقص و حاجت است ،
________________________________________
و در نتيجه حكمرانى در نظام تكوين در بين خلق و بر طبق دلخواه هم ، تنها حق او است . و همچنين حكمرانى و تشريع قانون در نظام تشريع و در بندگانش به هر طور كه صلاح بداند خاص او است ، و او ملكى است كه مى تواند در اهل مملكتش حكم براند، و بر اهل مملكت است كه او را اطاعت كنند.
مقتضيات منزه بودن خداى تعالى از هر نقص و حاجت
يكى ديگر از مقتضيات نزاهتش اين است كه اگر در نظام تشريع براى خلق خود دينى تشريع مى كند، از اين جهت نيست كه احتياجى به عبادت و اطاعت آنان داشته باشد، و بخواهد با عبادت آنان نقصى از خود جبران و حاجتى از خود برآورد، چون او قدوس و منزه از هر نقص ‍ و حاجت است .
يكى ديگر اين است كه اگر دينى براى خلقش تشريع كرد و آن را به وسيله رسولش به اطلاع خلق رسانيد، و خلق دعوت آن رسول را نپذيرفتند، و در نتيجه خدا را اطاعت و عبادت نكردند، نقصى بر ساحت مقدسش ‍ عارض نمى شود، و بر دامن كبريائى اش گردى نمى نشيند، و نه چنان است كه خلق او را شكست داده باشند، چون او عزيز است ، يعنى مقتدرى است شكست ناپذير.
و باز اگر به مقتضاى ملك بودن و قدوس و عزيز بودنش دينى براى بندگانش تشريع مى كند، ممكن نيست بيهوده و بدون نتيجه تشريع كرده باشد، براى اينكه او حكيم على الاطلاق است ، آنچه مى كند جز به خاطر مصلحتى كه دارد نمى كند، و نيز آنچه اراده مى كند جز به نفع بندگانش و خيرى كه به خود آنان عايد شود نمى كند، تنها سعادت دنيا و آخرت آنان را در نظر دارد.
و كوتاه سخن اينكه : تشريع دين ، و انزال كتب آسمانى ، و بعث رسولان براى تلاوت آيات آن كتاب براى مردم ، و تزكيه و تعليم خلق ، همه اش ‍ فضل و منتى از خدا، و به همين جهت در آيه بعدى منت آن فضل را بر مردم مى گذارد و مى فرمايد:
كلمه ((اميين )) جمع كلمه ((امى )) است ، يعنى كسى كه قادر بر خواندن و نوشتن نيست . و منظور از بى سوادان – به طورى كه گفته شده – مردم عرب هستند، كه در عصر رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله وسلم ) بيشترشان بى سواد بودند، و جز افرادى انگشت شمار قادر بر خواندن و نوشتن نبودند، و خود رسول خدا (صلى اللّه عليه و آله وسلم ) هم صرفنظر از رسالتش از همان اكثريت بود، و لذا فرمود: ((هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم )): او كسى است كه در ميان مردمى بى سواد رسولى از جنس خود آنان و براى همه آنان مبعوث كرد.
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آئين اسلام، از بعد اجتماعي مهمي برخوردار است و با عنايت به بركات آثار وحدت و تجمع و يكپارچگي، در بسياري از برنامه‌هايش بر اين بعد، تكيه و تأكيد كرده است.
برگزاري نمازهاي روزانة ‌واجب نيز به صورت جماعت و گروهي، يكي از اين برنامه‌هاست. در اينجا به اهميت «نماز جماعت» و آثار گوناگون آن اشاره مي‌كنيم:
اهميت نماز جماعت
غير از آثار فردي و اجتماعي نماز جماعت (كه به آنها اشاره خواهد شد) پاداشهاي عظيمي براي آن بيان شده كه در اينجا به بعضي از روايات، اشاره مي‌شود.
از رسول خدا(ص)‌ نقل شده كه:
نماز كسي كه صداي اذان را بشنود و بي‌دليل، در نماز جماعت مسلمانان شركت نكند، ارزشي ندارد.
در حديث، تحقير نماز جماعت، به منزلة ‌تحقير خداوند بشمار آمده است.
شركت دائم در نماز جماعت، انسان را از منافق شدن بيمه مي‌كند. و براي هر گامي كه به سوي نماز جماعت و مسجد برداشته شود، ثواب و حسنه در نظر گرفته شده است.
همين كه كسي براي شركت در نماز جماعت از منزل خارج مي‌شود، يا در مسجد، در انتظار نماز جماعت به سر مي‌برد پاداش كسي را دارد كه در اين مدت، به نماز مشغول بوده است.
تعداد حاضر در نماز جماعت، هر چه بيشتر باشد، پاداش آن بيشتر است. اين كلام رسول خدا(ص)‌ است كه فرمود.
حديث جالبي در بيان فضيلت نماز جماعت است كه قسمتي از آن در رساله‌هاي عمليه هم ذكر شده كه ترجمه تمام حديث چنين است:
اگر اقتدا كننده ۱ نفر باشد، پاداش ۱۵۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۲ نفر باشد، پاداش ۶۰۰ نماز داده مي‌شود. 
اگر اقتدا كننده ۳ نفر باشد، پاداش ۱۲۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۴ نفر باشد، پاداش ۲۴۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۵ نفر باشد، پاداش ۴۸۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۶ نفر باشد، پاداش ۹۶۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۷ نفر باشد، پاداش ۱۹۲۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كننده ۸ نفر باشد، پاداش ۳۶۴۰۰ نماز داده مي‌شود.
اگر اقتدا كنندگان و امام جماعت به ۱۰ نفر رسيدند، پاداش ۷۲۸۰۰ نماز را دارد. ولي، همين كه عدد افراد از ده نفر گذشت، حساب آنرا جز خدا كسي نمي‌داند. 
در حديث ديگر است: ‌هر كه نماز جماعت را دوست بدارد، خدا و فرشتگان او را دوست مي‌دارند. 
در زمان پيامبر هرگاه افراد نماز جماعت كم مي‌شدند، آن حضرت به جستجو و تفقد از افراد مي‌پرداخت و مي‌فرمود: شركت در نماز صبح و عشاء بر منافقان از هر چيز سنگين‌تر است. 
قرآن نيز، از اوصاف منافقان، بي‌حالي و كسالت هنگام نماز را بيان كرده است.  زيرا سحرخيزي و حضور در جماعت مسلمين، آن هم از راه‌هاي دور و در گرما و سرما، نشانة صداقت در ايمان و عشق نمازگزار است.
حضور در نماز جماعت، خاص يك منطقه نيست. انسان در هر جا كه باشد، خوب است به فكر نماز جماعت و حضور در آن و تشويق ديگران باشد. رسول خدا دربارة‌ اهميت جماعت فرمود:
يك نماز جماعت، بهتر از چهل سال نماز فرادي در خانه است.
پرسيدند: آيا يك روز نماز؟ بلكه يك نماز.
و مي‌فرمودند: صفهاي نماز جماعت، همانند صفهاي فرشتگان در آسمان چهارم است.
اولين نماز جماعتي هم كه بر پا شد، به امامت رسول خدا و شركت حضرت علي(ع) و جعفر طيار (برادر حضرت علي(ع)‌) ‌بود. همين كه ابوطالب، فرزندش علي(ع)‌ را ديد كه به پيامبر اقتدا كرده، به فرزند ديگرش جعفر گفت: ‌تو نيز به پيامبر اكرم اقتدا كن. و اين جماعت دو سه نفري، پس از نزول آية «فاصدع بما تومر» بود، كه فرمان به علني ساختن دعوت و تبليغ مي‌داد. 
اهداف تحقيق:
۱ـ بررسي ميزان تأثير متقابل شركت در نماز جماعت مدرسه بر انجام فريضه نماز در منزل.
۲ـ شناسايي نقاط ضعف و قوت بگزاري نماز جماعت در مدرسه.
۳ـ دستيابي به راهكارهاي تقويت و تشويق با حضور در نماز جماعت.
۴ـ بررسي ميزان رضايت از اجراي نماز جماعت در مدرسه.
۵ـ بررسي علل حضور يا عدم حضور دانش‌آموزان در نماز جماعت.
جامعه و نمونه
به دليل مشكلات موجود براي جمع‌آوري داده در مورد دانش‌آموزان مدارس مختلف دبيرستان مرحوم شاكر به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شد و ۴۰ نفر از دانش‌آموزان به طور تصادفي بين دانش‌آموزان اول تا سوم به عنوان نمونه انتخاب شده است جمع‌آوري داده‌ها مي‌توانست از دو طريق پرسشنامه كتبي و مصاحبه انجام شود ولي بدليل زياد بودن دانش‌آموزان به روش پرسشنامه مناسب‌تر به نظر مي‌آمد و در اين نظرخواهي اسامي دانش‌آموزان خواسته نشده بود تا دانش‌آموزان بتوانند راحت‌تر به سئوالات پاسخ دهند اما از طريق مصاحبه ممكن بود به علت كمبود وقت دانش‌آموزان درست به سئوالات پاسخ ندهند پس بنابراين از شيوه پرسشنامه براي نظرخواهي استفاده شده و در اين پرسشنامه سوالاتي در زمينه‌ي برگزاري نماز جماعت در مدرسه و چگونگي اثر آن براي انجام فريضه‌ي نماز در منزل مطرح شد. و دليل عدم حضور و حضور دانش‌آموزان مورد بررسي قرار گرفت.

عتیقه زیرخاکی گنج