گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 128 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق صنعت بیمه-خرید اینترنتی تحقیق صنعت بیمه-دانملود رایگان مقاله صنعت بیمه-تحقیق صنعت بیمه-

این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

صنعت بیمه کشور یکی از مهم ترین بخش هایی است که علاوه بر کارکرد اقتصادی، در پیشگیری و مدیریت خطر و نیز تامین ایمنی و آرامش خاطر براي فعالیت های مختلف بشر نقش شگرفی ایفا می کند در ادامه برای آشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی می دهیم. 
اخلاق حرفه ای کارکنان شرکت بیمه 

رفتار و اخلاق یک کارمند شركت بيمه تنها منحصر به تعامل با جامعه بیمه گذاران نیست، بلكه در برابر نظام اجتماعی جامعه، دولت، شرکت بیمه، شبکه نمایندگی و فروش، جامعه زیان دیدگان و به طور کلی هرکس که در انجام وظایف حرفه ای با وی در ارتباط است، نقش ایفا می كند. پس به لحاظ تفاوت های فرهنگی، نظام ارزشی و نیز جایگاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته با کشورمان اساساً نمی¬توان الگوهای آن ها را به طور کلیشه ای پیاده کرد. بنابراین، ضرورتاً بایستی جهانی بیندیشیم، ولي بومی و منطقه ای برنامه ریزی کنیم اخلاق و رفتار یک کارمند بیمه که ابتدا از نظام ارزشی، عرف و اخلاق عمومی حاکم برجامعه الگو مي¬گيرد و با ورود به شرکت بیمه و رعایت ضوابط و مقررات آن به صورت تخصصی تكميل می گردد، در طول خدمت ۳۰ساله اش با تاثیرات درونی و بیرونی غنی شده، پیشرفت می کند. درنتیجه، می توان گفت که نوع تغییرات رفتاری یک کارمند شرکت بیمه به ترتیب زیر خواهد بود:

۱-۱- ورود مستخدم به شرکت بیمه: یکی از مهم ترین نقاط ضعف شرکت های بیمه، ناتوانی آن¬ها درگزینش و جذب افراد توانمندی است که می توانند اهداف یک شرکت بیمه را تحقق بخشند. روش ها، ساختار و مقررات حاکم بر يك شركت بيمه دولتي به نوعی است که امکان جذب شایسته ترها و توانمندترها را فراهم نمی كند، در حالی که ويژگي هاي کارمند یک شرکت بیمه با سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی تفاوت های عمده ای دارد ولي همچنان سازمان امور اداری و استخدامی کشور در جذب كاركنان دولتی از یک رویه واحد پیروی می کند. صنعت بیمه کشور می بایست باتوجه به ورود بخش خصوصی به بازار رقابت و افزایش پرتفوی روزافزون این بخش، در كوتاه ترين زمان قواعد استخدامی خود را در بخش بیمه دولتی که درآینده فقط شامل سازمان بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران خواهد بود، به طور مستقل وکیفی سازماندهی وتغییر دهد.

۲-۱- با ورود مستخدم به شرکت بیمه، آموزش تئوری وکاربردی برای کارمند امری ضروری است. مهم ترین بخش آموزش کارکنان تازه وارد اطلاع از ” مقررات استخدامی شرکت ، شرح وظایف شغلی ، نظام¬نامه اخلاق ورفتار کارکنان شرکت ، آئین نامه انضباطی ، اساسنامه و اهداف و رسالت سازمانی یک شرکت بیمه است. درواقع، یک کارمند بایستی در ابتدا از وظایف و مسئولیت های خود آگاه شود و با رسالت و اهداف سازمانی اش آشنا گردد تا بتواند پس از طی آموزش های اصول فنی و بخش های تخصصی بیمه آن ها را به نحو احسن تحقق بخشد.

شرکت های بیمه هم اکنون در استخدام افراد خلاق و مبتکر و توانمندکه در چارچوب مقررات استخدامی نمی گنجند، مشکل دارند. درحالی که ورود چنین افرادی به شرکت با توجه به شناختی که از عملکرد آن ها وجود دارد به مثابه تزریق خون جدید و انرژی کارا به سازمان است و موجب تحول می شود، برعکس ورود افراد غیرحرفه ای، تحمیلی و ناتوان که از سازمان های دولتی دیگر رانده شده اند، مشکلات شرکت بیمه را دوچندان می کند.
۳-۱- تعریف مجدد شرح وظایف شغلی : یکی دیگر از ضعف های شرکت های بیمه تعاریف عمومی وکلی برای یک شغل تخصصی است. بیشتر عبارت ها و مفاهیم استفاده شده در شرح وظایف شغلی مشابه اند و در پایان شرح وظایف هر شغل عبارت ” و هر نوع امور محوله “درج می شود تا با این عبارت موارد مرتبط و غیرمرتبط از قلم افتاده را پوشش دهد. بنابراین، تعریف شغل دقیق و هدفمند نیست. علاوه بر این، مسئله “مهندسی مجدد سیستم ” و بازسازی تشکیلات سازمانی همپای تغییرات محیطی وجود ندارد و در گردش کار بررسی وتجدید نظری صورت نگرفته است. الگوپذیری کل صنعت بیمه کشور از شرح وظایف بیمه ایران از جمله مواردی است که حتی وظایف حرفه ای کارکنان بخش خصوصی را هم تحت الشعاع قرار داده است! 
۴-۱- چیدمان صحیح نیروی انسانی : در بخش های مختلف شرکت بیمه کارکنان باید بنا به تخصص دانشگاهی خود و ارزیابی اولیه از توانمندی حرفه ای شان (نتیجه آموزش های يادشده) در بخش های مختلف مانند صدور بیمه نامه، خسارت، حسابداری، امور اداری، تدارکاتی، آموزشی و یا امور برنامه ریزی به کار گرفته شوند . مدیر نيروي انساني شرکت بیمه توزیع نیرو را درگام نخست ميان واحدها انجام می دهد و مدیران واحدها كاركنان را پس از ارزیابی اولیه و یا به صورت آزمایشی در بخش های عملیاتی به کار می گیرند. یک مدیر کارآمد باید تشخیص دهد که فرد کمرو، خشن، دارای ظاهر نامناسب و به ویژه کسی را که توانایی برقراری ارتباط با مردم را ندارد، نباید در بخش فروش بیمه نامه به کار گمارده شود، ولی متاسفانه در اکثر موارد اصل” شغل مناسب برای فرد مناسب” درنظر گرفته نمی شود.
انواع سفارش ها از طریق گروه های رسمی وغیررسمی، باندبازی، انتصاب هاي تحمیلی و …. درعدم انجام چیدمان صحیح كاركنان موثرند. در چنین فضایی، مدیریت نيروي انساني شرکت بیمه مجبور است که در برخی از موارد( اصطکاک شغلی کارمندان ) پیدا کردن جای مناسب را به خود او واگذار كند و خود صرفاً به عنوان صادر کننده حکم عمل نماید.
۵-۱-نوع برخورد مدیران با نیروی انسانی: انجام وظیفه و مسئولیت توسط کارمند امری یک طرفه نیست و وظایف و تعهدات متقابل شرکت بیمه در برابر کارمند و همچنین نوع برخورد مدیران با کارمندان در استفاده بهینه از خدمات کارمندان و رعایت اصول حرفه ای موثر است. یک مدیر می تواند با استفاده درست از توانمندی های کارمند دائماً درغنای شغلی و هدایت و ارشاد او موثر واقع شود. اگر از آغاز برخورد نادرستی با کارمند صورت گیرد و فقط “بله قربان گویی” از او خواسته شود، محیط کاری پویا و پیشرو فراهم نمی¬گردد. با عدم رضایت شغلی کارمند و فشارهای متعددی که از ناحیه مدیر وارد می شود فضای نامطلوبی به وجود می آید که درنتیجه آن کارمند عکس العمل های منفی در برابر مشتریان و همکارانش نشان می دهد. یک مدیر موفق با بسترسازی و آموزش تدریجی وعملی کارمند باید حس مسئولیت پذیری و وفاداری به سازمان را در او افزایش دهد و با کارگروهی و انتقال تجربیات درغنی سازی شغل وي همت گمارد. در مقابل، کارمند نیز با افزایش ظرفیت حرفه ای خود و احترام متقابل و هماهنگی و همکاری با مدیر در جهت تحقق اهداف سازمانی گام برخواهد داشت. آموزش و اطلاع رسانی به مدیران در خصوص نحوه تعامل با کارکنان و نیز تکنیک های مدیریت منابع انسانی در جهت رسيدن به این اهداف ضروری ارزیابی می گردد.

۶-۱-مدیر، الگوی مناسب برای کارمند: کارکنان یک مجموعه معمولاً از مدیر خود الگو می گیرند. اگر یک مدیر سر وقت و یا زودتر از کارمندان برسرکار حاضر شود آن ها به خود اجازه تاخیر نخواهند داد. کار و تلاش بیشتر مدیر نسبت به کارمندان و كوشش فراوانش در انجام امور، کارمند را نیز چنین بار خواهد آورد.کم روحیه بودن، ناامیدی، یاس، افسردگی و به¬ویژه بداخلاقی وخشونت مدیر به کارمندان منتقل می شود و در رفتار آن ها منعکس می گردد.

۲- یک کارمند موثر
وقتی بسترهای فوق فراهم باشد وکارمند مناسب در جای مناسب قرار بگیرد، مدیر از کارمند بهره برداری مفیدی درمجموعه خواهد داشت. برخی از مهم ترین اصول اخلافی که از چنین کارمندی انتظار رعایت و انجام آن می رود شامل موارد زیر است:
۱-۲- وفاداری به سازمان مهم ترین وظیفه اخلاقی و قانونی یک کارمند است. کارمند در هرشرایطی نباید موجب زیان مادی و معنوی سازمان خود شود. پاسخگویی و پیگیری به موقع به ويژه در مواردی که از شرکت بیمه انتقاد می شود، نمونه ای از این موارد و ترور شخصیت سازمان در اذهان عمومی است و جلوگیری نکردن از زیان های احتمالی که ممکن است موجب ورشکستگی شرکت بیمه شود از اهم این موارد است.
۲-۲- رازداری کارمند یک شرکت بیمه باتوجه به این که از بیشتر تبادلات اقتصادی کشور، حمل ونقل وجابه جایی آن ها، سرمایه گذاری ها و مهم تر از همه موضوعاتی که به حوزه امنیتی کشور مربوط می شود باخبر است، یک اصل مهم برای وي تلقی می شود. در درون سازمان نیز حفظ اسرار تک تک بیمه گذاران و عدم افشای پرتفوی اختصاصی نمایندگان بیمه اولویت دارد.
۳-۲- رفتار مشتری مدارانه در انجام وظایف، امروزه موردتوجه بسيار قرارگرفته است. برخی تصور می كنند که مشتری مداری یعنی احترام و حفظ حرمت بیمه گذاران از نظر اخلاقی و همچنین رفتاری مودبانه با آن هاست، درحالی که این اصول اخلاقی مقدمه مشتری مداری است. مشتری مداری یعنی این که درکم ترین زمان به نیاز مشتری در عملیات صدور بیمه نامه و همچنین در موارد بروز خسارت پاسخ داده شود و رضایت وی با پوشش خطرات احتمالی و جبران واقعی خسارت جلب شود.
موجب آزردگی است وقتی واحدهای صدور بیمه نامه با مشتریان خود به صورت”مشتری یک بار مصرف” رفتار می كنند و پیوندی پایدار و نیرومند ایجاد نمی شود. درامر خسارت نیز که بهترین زمان برای بازاریابی و جلب و جذب مشتری است کارمند ممکن است با رفتار غیرحرفه ای موجب عدم رضایت و درمواقعی قطع دائم رابطه مشتری با بیمه گر شود. چنین رفتاری عوارض ضعف اخلاق حرفه ای در یک شرکت بیمه شمرده می شود.
رفتار حرفه ای با مشتریان فقط به بخش صدور و خسارت خلاصه نمی شود، بلکه کارمندان حسابداری، تدارکات و بخش هاي ديگر را نیز شامل می¬گردد و هدف آن است که کل اجزا و مجموعه یک شرکت بیمه رفتاری مشتری مدارانه داشته باشند.

چگونگی رفتار با مشتری عصبانی ، تشخیص و شناسایی فرد متقلبی که قصد کلاهبرداری از شرکت بیمه را دارد، برخورد با یک مدیر و سرمایه گذاری که از سرمایه بیمه قابل توجهی برخوردار است و…. همه مستلزم آموزش های حرفه ای و انتقال تجربیات کارکنان شرکت بیمه می باشد. وقتی سلیقه یک کارشناس در رسیدگی به خسارت اعمال می گردد و در تدوین ضوابط و دستورالعمل ها کلی گویی می شود بستر و فضا برای عدم رضایت مشتری فراهم می شود و افزایش كاغذبازي های اداری، احاله زیان دیده به مراجع مختلف، گواهی ها و استعلام های متعدد و زمان گیر و … بر این نوع نارضایتی ها می افزاید.

۴-۲- کارسنجی و تقسیم عادلانه کار از مواردی است که کمتر به آن پرداخته می شود. برخی کارکنان صف نیروهای ستادی را به کم کاری و راحت طلبی و فرمان دهی متهم می كنند و در مقابل كاركنان ستادی از 
ضعف عملکرد کارکنان صف و سادگی وظایف محموله به آن ها انتقاد می کنند. البته این موضوع در سطح کلان علم مدیریت هم مطرح است. تقسیم کار باید به گونه ای باشد که پرسنل مازاد واحدها به واحدهای پركارتر هدایت شوند. متاسفانه، ساختار سازمانی شرکت های بیمه به شکل عمودی ترسیم شده است در حالی که در وضعیت رقابت شدید کنونی کاربرد ندارد. شرکت بیمه باید ساختاری افقی و از مجموعه کارشناسان درجه یک، دو و سه برخوردار باشد تا بنا به ظرفیت، توانمندی و تخصص هرکارشناس کار به آن ها ارجاع شود تا بدین ترتیب شرکت بیمه با پرهیز از ساختار منسوخ قرن های پیش از مدیریت ها، معاونت ها، رئیس کل ها، معاون کل ها و… رهایی یابد.
۵-۲- شایعه عموماً توسط افرادی تولید می شود که منافع گروهی و یا شخصی آن ها به خطر افتاده است و بدین صورت نیات و اهداف درونی خود را به صورت شایعه در سطح سازمان پراکنده می كنند، و یا این که قصد دارند جایگاه خود یا گروه وابسته را توسعه بخشند. گاهی شدت شایعه به حدی است که سازمان و منافع آن را به خطر می اندازد. در این حالت است که اطلاع رسانی به موقع کارساز خواهد بود. کارکنان شرکت باید به نوعی بیندیشند که به شایعه و انتشار آن دامن نزنند و با مذموم دانستن آن، شایعه ساز و شایعه پراکن را ارشاد كنند. وجود مرجع اطلاع رسانی واحد که به طور مستمر و در کوتاه ترین زمان اخبار رسمی سازمان را به كاركنان انتقال دهد، موثر است.
۶-۲-رشوه گیری و انجام اموری که باعث تباهی روح و جسم می شود، با درجات کم شروع و با گذشت زمان به فساد کارمند منجر می شود . یک کارمند شرکت بیمه بایستی بداند که نباید اسیر مادیات شود، بلکه به درآمد سازمانی خود قناعت ورزد. افتادن در دام رشوه دهندگان،کارمندان را از حفظ منافع شرکت و اتخاذ تصمیم عادلانه و مستحکم باز می دارد. رسوخ رشوه به درآمد حلال کارمند موجب حرام شدن رزق و روزی می شود که برمبنای قانون شریعت و قوانین حاکم بر طبیعت، عوارض، بیماری ها و پيامدهاي منفی این نوع درآمدها بر هیچ کس پوشیده نیست. پرهیز از رشوه در هر شکل آن (چه مالی، چه امتیازی) بر کارمندان واجب و ضروری است.
۷-۲-اخلاق حسنه در محیط کار موجب رضایت شغلی همکاران، مدیر و جامعه مشتریان و بیمه گذاران می شود. وقتی با افراد خوش اخلاق روبه رو می شوید، احساس رضایت و محبت بیشتری به شما دست می دهد و انرژی مثبت به یکدیگر منتقل می شود ولی برعکس، مواجهه با فرد عبوس، پرخاشگر و عصبانی روح انسان را آزار می دهد. تقویت خوش اخلاقی و خوش برخوردی و انتظار رفتار متقابل، رفتار حرفه ای سازمان را ارتقا می بخشد.
۸-۲-پرهیز از هرزه گری و عدم استعمال هرگونه موادمخدر و مشروبات الکلی امری است که باید به شدت رعايت شود. محیط کار کارمند باید عاری از این نوع اعمال غیراخلاقی باشد.
۹-۲-نمایندگان فروش یک شرکت بیمه ، ارکان اصلی پایداری و بقای آن شرکت بیمه محسوب می شوند. حمایت و پشتیبانی از نمایندگان فروش و فعالیت سالم و حرفه ای آن ها در افزایش فروش و ضریب نفوذ صنعت بیمه موثر است. اگر در شرکتي فضایی به وجود آید که وقتی یک نماینده با یک کارشناس بیمه یا مدیر جلسه بگذارد و در جذب پرتفوی و صدور بیمه نامه اهتمام ورزد از این حرکت سوءتعبیر و سوءبرداشت شود يا از این نوع حمایت ها تفسیرهای گوناگون كنند، کسی جرئت احوالپرسی با نماینده را هم نخواهد داشت و این کارکنان صدیق،کوشا و سالم هستندکه بدون هیچ گونه واهمه ای اعلام و اظهار خواهند داشت که وظیفه من کارمند حمایت از نماینده فروش است. درمقابل، برخی نمایندگان هم دیده می شوند که وقتی با برخورد منطقی، ارزیابی و تصمیم صحیح کارشناس و رعایت اصول حرفه ای توسط مدیر یا کارشناس بیمه مواجه می شوند، چون این نوع برخورد را مغایر با منافع فردی خود میبينند، با جوسازی، کارمند یا مدیر را به انواع و اقسام اتهام ها وسخت گیری ها وکارشکنی ها متهم می کنند.عتیقه زیرخاکی گنج