گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرتایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

متداولترين فنون و تکنيکهايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند عبارتند از: 
¡ بررسي تقسيم کار 
¡ بررسي جريان کار 
¡ بررسي جا و مکان 
¡ کنترل فرمها 
¡ کنترل اسناد و سيستمهاي بايگاني 
¡ اندازه گيري کار 
¡ برنامه ريزي شبکه اي ( پرت , سي پي ام , پي دي ام )
تعريف جدول تقسيم کار 
تعريف : جدول تقسيم کار جدولي است که نشان مي دهد کارکنان سازمان در يک مدت معين, چه کارهايي را انجام مي دهند و چه مقدار وقت صرف انجام دادن اين کارها مي کنند .
مزاياي تهيه جدول تقسيم کار 
¡ کسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل 
¡ شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر 
¡ آگاهي از تکرارها و تداخلهاي وظيفه اي 
¡ آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليتها 
¡ آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان 
¡ کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنان
¡ آگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز 
¡ ارزشيابي کار کارکنان 
¡ به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان 
مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار 
۱٫ انتخاب واحد بررسي 
۲٫ تهيه ليست وظايف کارکنان 
۳٫ تهيه ليست فعاليت هاي واحد 
۴٫ تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود 
۵٫ تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص وايرادات آن 
۶٫ تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي 
مرحله اول – انتخاب واحد بررسي 
آناليست در شروع کار بايستي کل سازمان را به واحدهاي کوچک تقسيم کند و جدول تقسيم کار را براي هر يک از واحدها به طور جداگانه تنظيم نمايد .
مرحله _ تهيه ليست وظايف کارکنان 
ليست وظايف کارکنان عبارت است از ليستي که نشان ميدهد هر يک از کارکنان يک واحد سازماني در يک مدت معين چه وظايف و عملياتي را انجام مي دهد و چه مقدار وقت صرف انجام آنها مي کند .
مرحله سوم _ تهيه ليست فعاليت هاي واحد 
ليست فعاليت ها عبارت است از: صورتي از کليه فعاليتهايي که در يک واحد سازماني انجام مي شود. اين ليست مجوعه فعاليتهايي اساسي و عمده اي که کارکنان آن واحد سازمان انجام مي دهند , درج مي گردد.
 
مرحله چهارم _ تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود 
در اين مرحله , آناليست با استفاده از اطلاعاتي که در دو مرحله قبلي فراهم آورده است , به تهيه و تنظيم جدول تقسيم کار مي پردازد . 
مرحله پنجم _ تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار 
نمونه اي از سولات قابل طرح در مرحله تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار از اين قرارند:
¡ آيا کليه فعاليت هايي که در اين واحد انجام مي شود, به اين واحد تعلق دارد؟
¡ کدام يک از فعاليتها, بيشترين وقت واحد را ميگيرند و آيا لازم است که اين مقدار وقت, صرف انجام آنها شود؟
¡ چه مقدار از وقت , صرف انجام کارهاي غير ضروري مي شود؟ منظور از کار غير ضروري, کاري است که انجام آن در تامين هدف سازمان اثري ندارد.
¡ آيا  از تخصص و مهارت افراد, استفاده مناسب به عمل مي آيد ؟
¡ آيا کار به طور مساوي بين افراد تقسيم شده است ؟
¡ آيا وظايفي که به کارکنان ارجاع مي شود , تا حدود زيادي با يکديگر بي ارتباط هستند ؟
¡ آيا تخصصها خيلي محدود و وظايف , بيش از اندازه به اجزا تقسيم شده اند .
¡ آيا در تقسيم وظايف, به روحيه, علاقه, نگرش و ويژگيهاي شخصي شاغلين توجه شده است؟
¡ آيا در تعيين افرادي که با يکديگر در ارتباط مستقيم کاري هستند , به وجود علايق مشترک و تشابه شخصيتي ميان آنها توجه شده است ؟
¡ آيا در انجام وظايف تکرار و تداخل وجود دارد ؟
 
مرحله ششم _ تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي 
وقتي آناليست سوالات مربوط به جدول تقسيم کار در وضع موجود را مطرح کرد و پاسخهاي مناسب را در يافت, متوجه ميشود که در مورد وظايف بعضي از افراد, ايجاد تغييراتي, ضرورت دارد .
بررسي جريان کار 
انواع نمودار جريان کار 
نموار جريان کار دو نوع است : 
الف – نمودار عمودي يا يک ستونه 
ب- نمودار افقي يا چند ستونه 
الف – نمودار عمودي يا يک ستونه 
نمودار عمودي در مواردي به کار مي آيد که کليه مراحل يک کار در يک قسمت يا يک واحد انجام شود, با کمک اين نمودار آناليست مي تواند به ارتباطهاي کاري موجود در يک واحد پي ببرد و از تکرار ها و تداخلهاي وظيفه اي و عملياتي آگاه شود. 
نمودار افقي يا چند ستونه 
نمودار افقي در مواردي به کار مي آيد که مراحل يک کار در چند قسمت يا چند واحد انجام شود . اين نمودار به آناليست کمک مي کند که به نحوه ارتباطهاي بين واحدهاي مختلف پي ببرد و از تکرار ها و تداخلهايي که در آن واحدها رخ مي دهد , آگاهي پيدا کند 

مراحل بررسي نمودار جريان کار 
 براي بررسي نمودار جريان کار لازم است مراحل زير طي شود 
مرحله اول : تعيين کار مورد نظر 
در آغاز کار , آناليست بايستي کاري را که ميخواهد مورد بررسي قرار دهد , تعيين کند و نقطه آغاز و پايان آن را دقيقا مشخص سازد . 

عتیقه زیرخاکی گنج