گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 167 views
  • بدون نظر

نکات بسیار عالی به همراه فرم اورده شده تا شما دوست عزیز از ان بهره من شوید

٢ پرداخت صورتحساب:

فروشنده همزمان با تحویل هر قسمت قابل تحویل از کالای موضوع قرارداد، صورتحساب کالای تحویلی را که بر اساس فهرست مقادیر و ریز قیمتهای منضم به قرارداد (پیوست شماره ۲) تنظیم گردیده و حاوی مشخصات کالای تحویلی می باشد، به منظور پرداخت وجه برای خریدار ارسال خواهد نمود و خریدار مراتب را رسیدگی  و پس از تأیید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت صورتحسابهای فروشنده منضم به صورتجملس تحویل مستقیم کالا و یا رسید انبار مبلغ آن را پس از کسر درصد متناسب پیش پرداخت و سایر بدهیهای احتمالی فروشنده به وی پرداخت می نماید……….

با تشکر


  • بازدید : 144 views
  • بدون نظر

تعهدات  مشاور:

۷-۱- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

۷-۲-  مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي ۱ و ۲ اين قرارداد، مسئول است.

۷-۳- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي  مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي  مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال،  مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود……

  • بازدید : 66 views
  • بدون نظر

برخی از نکات در متن

– اصلاح قرارداد:

۷-۱ – کارفرما می تواند در صورت نیاز به پشتیبانی سایر دستگاههای خود، خدماتی که در تخصص شرکت طرف قرارداد می باشد را به این قرارداد اضافه و مبلغ قرارداد را متناسباً با حجم کار احاله شده با توافق پیمانکار تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان افزایش دهد و یا  با کاهش حجم خدمات موضوع قرارداد با توافق پیمانکار، مبلغ قرارداد را تا ۲۵ درصد مبلغ اولیه قرارداد کاهش دهد.

۷-۲-   مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و مشمول هيچگونه تعديلي نمي باشد.

۷-۳-  هر گونه  توافق كتبي در ارتباط با قرارداد در صورتيكه مخالف قرارداد نباشد، به منزله تصريح در قرارداد تلقي شده و طرفين متعهد به اجراي آن مي باشند……………..عتیقه زیرخاکی گنج