امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 79 views
  • بدون نظر

 

۴-۳-۱- عملیات برش و ایجاد پخ با انواع سنگ های برش

۴-۳-۲- اجرای سنگ مطابق طرح و نقشه های ارائه شده توسط کارفرما

۴-۳- ۳- برش مناسب محل دریچه های بازدید لوله ها ، کلید ، پریز ، تابلوهای برق و سایر قسمت ها که بایستی برش زده شود.

۴-۳-۴-نصب نبشی ها گم در سنگ کاری

۴-۳- ۵- مدور کردن لبه های سنگ و ایجاد ابزار مطابق دستور کار و نقشه های ابلاغی

۴-۳-۶- اجرای اسکوپ در نماهای سنگی بوسیله سیم و چسب سنگ

۴-۳- ۷- بندکشی های مربوطه

۴-۳- ۸- اجرای دوغاب و بتونه کاری های لازم

۴-۳-۹- دوبله کاری سنگ های پله

۴-۳- ۱۰- ایجاد آب چکان دستی در سنگ ها

۴-۳-۱۱- شستن و تمیز کردن نماهای سنگی

توضیح : آن قسمت از سنگ کاری که برش ، پخ ، ابزار و آب چکان های ماشینی را لازم داشته باشد,………………..


عتیقه زیرخاکی گنج