امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 146 views
  • بدون نظر

از نظافت محوطه و تأسیسات و طبقات مختلف ساختمان مواد خام طبق نقشه پیوست که بالاترین سطوح را شامل می باشد از جمله به شرح زیر :

الف) آسیای سنگ و آسیای بیرون :

۱-۱-          تخلیه مواد ریزش اطراف باند کوچک سنگ

۱-۲-          تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ سنگ

۱-۳-          تخلیه مواد ریزش اطراف آسیای سنگ ( پای آسیا )

۱-۴-          نظافت کف طبقات مربوطه

۱-۵-          نظافت زیر لنگری باند سنگ .

ب) آسیای خاک :

۱-۶-          تخلیه مواد اطراف نقاله خوراک دهنده خاک

۱-۷-          تخلیه مواد اطراف باند کوچک خاک

۱-۸-          تخلیه مواد ریزش ابتدای باند بزرگ خاک

۱-۹-          نظافت کف طبقات مربوطه

۱-۱۰-       نظافت اطراف باندهای داخل تونل

۱-۱۱-       نظافت زیرلنگری باند خاک

ج) محوطه داخل و بیرون آسیای خاک و سنگ و سالن مواد خام :

 نظافت اطراف گیربکش نقاله های سنگ و خاک داخل و بیرون و……


عتیقه زیرخاکی گنج