گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 153 views
  • بدون نظر

شرايط :

   الف ايمني كارگران و كليه پرسنل مربوطه و همچنین خرید و استفاده از لوازم ایمنی و حفاظتی به عهده پيمانكار مي باشد .

   ب پيمانكار با توجه به مواد ۱۰۱و ۱۲۰و۱۱۸ قانون كار مصوب ۱۳۶۹ حق به كارگيري اتباع بيگانه فاقد مجوز رسمي از وزارت  كار را ندارد .

   ج رعايت كليه ضوابط فني در كار توسط پيمانكار الزامي مي باشد .

   د تهيه كليه مصالح ،  تجهيزات ، لوازم و نيروي انساني جهت انجام كار به عهده پيمانكار مي باشد  .

   ه-  اگر پيمانكار نتواند در مدت مقرر كار را به اتمام رساند ، چنانچه قصور از جانب وي باشد ، به ازاي هر روز ديركرد ۵/۰درصد مبلغ قرارداد كسر خواهد شد.

و-……….


عتیقه زیرخاکی گنج