گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 155 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۷۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق  محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد  را دراختیار شما قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۷۵صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد word قابل ویرایش هست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت ماسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
    عنوان                                                          صفحه 
فصل اول : مقدمه اي بر توليد برق در ايران  
۱-۱  انواع نيروگاه هاي توليد برق                                                           2
۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق                                                             6
۱-۳ توليد نيروگاه هاي ايران                                                                11 
فصل دوم : آشنايي با نيروگاه هاي سيكل تركيبي ( بخاري گازي ) 
 2-1 نيروگاه هاي بخاري                                                                     18
۲-۱-۱ مقدمه                                                                                   18
۲-۱-۲ سيكل ترموديناميكي نيروگاه بخاري                                              20
۲-۱-۳ ديگ بخار و تجهيزات جانبي آن                                                   24
۲-۲ نيروگاه گازي                                                                             31 
۲-۲-۱ مقدمه                                                                                  31
۲-۲-۲ سيكل قدرت گازي                                                               32
۲-۲-۳ تجهيزات نيروگاه گازي                                                          36
۲-۳ نيروگاه سيكل تركيبي                                                               42
۲-۳-۱ مقدمه                                                                               42
۲-۳-۲ نيروگاه چرخه تركيبي با ديگ بخار بازياب                                    46
فصل سوم : مصرف داخلي نيروگاه هاي توليد برق 
۳-۱ مقدمه                                                                                  53
۳-۲ سيستمهاي داخلي نيروگاه سيكل تركيبي                                       54
۳-۳  انتخاب ولتاژ مصرف داخلي                                                        55
۳-۴  تغذيه مصرف داخلي نيروگاه                                                       57
۳-۴-۱ تغذيه از شين اصلي نيروگاه                                                     57
۳-۴-۲ تغذيه از پايانه ژنراتور                                                             59
۳-۴-۳ تغذيه مصرف داخلي با اتصال گروهي واحدها                                64
۳-۵ تغذيه برق اضطراري                                                                 65 
۳-۶ تغذيه شين DC                                                                      67
۳-۷ سيستم برق اضطراري                                                             68
۳-۸ شاخص هاي مطرح در طراحي سيستم مصرف داخلي نيروگاه             69 
۳-۹ بارهاي مصرفي در سيستم مصرف داخلي نيروگاه                            70
۳-۹-۱ انواع بارهاي مصرفي تقسيم بندي آنها                                      70 
۳-۹-۲ دسته بندي بارها از لحاظ اهميت و حساسيت                             71
۳-۹-۳ بررسي انواع مصرف كننده هاي انرژي الكتريكي                           73
۳-۱۰ انواع بارهاي موجود در نيروگاه سيكل تركيبي يزد                          76
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهاي قدرت 
۴-۱ مقدمه                                                                                86
۴-۲ دسته بندي هاي مختلف ترانسفورماتور                                         87
۴-۳ اتصالات مختلف ترانسفورماتورهاي قدرت                                      88
۴-۴ تجهيزات اساسي ترانسفورماتورهاي قدرت                                      90
۴-۵ مشخصات پلاك ترانسفورماتورها                                                105 
۴-۶ خصوصيات ترانسفورماتور قدرت نيروگاه                                       112
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها  
۵-۱ كابل هاي نيروگاهي                                                               119
۵-۱-۱ كابل هاي فشار ضعيف و متوسط                                            119
۵-۱-۲ كابل هاي فشار قوي                                                           120
۵-۲ سطح مقطع كابل ها                                                               121
۵-۳ اصول و شرايطي كه در تعيين سطح مقطع كابل ها بكار مي روند         122
۵-۴ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ MV                                 125
۵-۵ محاسبات سطح مقطع براي سطح ولتاژ LV                                                   
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد 
۶-۱ مقدمه                                                                                   
۶-۲ مساله پخش بار                                                                          
۶-۳ برنامه كامپيوتري پخش بار                                                                 
۶-۴ اجراي برنامه پخش بار براي شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد    
منابع ماخذ                        
چکیده:

در ميان پركار برد ترين و مهمترين نيروگاههاي متداول در جهان و ايران ، مي توان از نيروگاههاي حرارتي نام برد . اين نوع نيروگاهها ، مبدل هايي هسنتد كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد ، مايع ، گازي و يا سوخت هاي هسته اي را به انرژي برق تبديل مي كند . 
نيروگاههاي حرارتي ، طيف وسيعي از نيروگاهها را در برمي گيرند كه از آن جمله مي توان به نيروگاههاي بخاري ، گازي ، چرخه تركيبي ، ديزلي و هسته اي اشاره نمود . نوع بسيار متداول نيروگاههاي حرارتي ، نيروگاههاي بخاري مي باشد . در اين نوع نيروگاه با مشتمعل شدن سوخت هاي فسيلي ، آب سيكل ، تبديل به بخار مي شود .سپس انرژي بخاري توليدي ، سبب چرخش توربين و در نهايت ، توليد انرژي برق مي گردد . تفاوت اساسي نيروگاههاي گازي با بخاري در آن است كه سيال سيكل توربين گازي ، هواي محيط مي باشد . اما نيروگاههاي سيكل تركيبي , متشكل از واحدهاي گازي و بخاري مي باشند كه در آنها به منظور افزايش بازده كل حرارتي و بازيافت بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي ، اين گازها را به يك ديگ بخار بازياب هدايت مي كنند . بخار حاصل از اين طريق ، توربين بخاري را به گردش در مي آورد . از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي توان به نيروگاههاي هسته اي ( اورانيم غني شده ، پلوتونيم و … ) بخار با انرژي نهفته بسيار زيادي توليد مي شود . با استفاده از انرژي بخار توليد شده ، توربين بخاري به چرخش در مي آيد و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
در نيروگاههاي برق آبي ، عامل و سيال واسطه ، جريان آب يا انرژي پتانسيل آب پشت سدها و آب بند ها است . نيروگاههاي جريان رودخانه اي و نيروگاههاي برق آبي از اين نوع نيرگاهها هستند . از انرژي موجود در جريان آب رودخانه ها  مي توان در چرخاندن پرهاي يك توربين آبي براي توليد انرژي مكانيكي ( و پس از آن توليد الكتريكي توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنين با ايجاد سدها و ذخيره سازي آب رودخانه در پشت اين سدها مي توان مي توان از انرژي پتانسيل نهفته درآب پشت سد ( براي به چرخش در آوردن توربين ها ) نيز استفاده نمود .
در حال حاضر نيروگاههاي حرارتي ، بيشترين سهم را در توليد و تامين انرژي برق مورد نياز صنعت را بر عهده دارند . البته كشورهايي وجود دارند كه سهم توليد انرژي نيروگاهاي برق آبي آنها قابل توجه و يا حتي بيشتر از توليد نيروگاههاي حرارتي است كه در اين ميان  ، مي توان از كشورهاي نروژ ، پرتغال ، سوئيس ، اتريش ، آلباني ، كانادا ، برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي جنوبي نام برد 
علاوه به نيروگاههاي بخاري ، هسته اي ،گازي ، سيكل تركيبي . آبي كه كاربرد بيشتري دارند ، مي توان  انواع زير را نام برد :
۱- نيروگاههاي ديزلي : 
در اين نوع نيروگاهها، نيروي محركه ژنراتور يك موتور درو نسوز ديزلي است . امروزه از نيروگاه ديزلي به عنوان يك نيروگاه پايه ، كمتر استفاده مي شود و بيشتر براي مواقع اضطراري و احتمالا براي حداكثر شبكه استفاده مي گردد در حاليكه در مناطقي از ايران كه به شبكه سراسري وصل نيستند ، از نيروگاههاي ديزلي هم كه قدرت توليدي آنها معمولا تا ۵۰۰۰ كيلو وات مي باشد ، استفاده مي شود.
۲- نيروگاه تلمبه ذخيره اي :  
در بعضي از مناطق كه شرايط جغرافيايي مناسبي وجود داشته باشد ، از مبادله آب بين دو منبع در سطوح مختلف ، مي توان انرژي مورد نياز را براي چرخاندن توربين ها ايجاد نمود . در اين نوع نيروگاهها ، آب از منبع در سطح پائين ( كه مي تواند يك درياچه باشد ) توسط پمپ هايي در ساعاتي از روز كه مصرف انرژي الكتريكي پائين است به منبع بالايي فرستاده مي شود . سپس در مواقعي كه به انرژي الكتريكي نياز است ، از منبع بالايي آب را توسط لوله هايي به روي پره هاي يك توربين آبي هدايت مي كنند و بدين ترتيب انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
۳- نيروگاه خورشيدي : 
يكي از آرزوهاي بزرگ بشر ، كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع لايزال براي مصارف بزرگ بوده است . اشكال بزرگ در كاربرد انرژي خورشيدين متمركز نبودن ، تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار انرژي ، و پائين بودن شدت تشعشع مي باشد . به خاطر دانسيته پائين انرژي ، سطح لازم براي كسب انرژي قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا براي انرژي خورشيدي ، يك منبع ذخيره انرژي كسب شده مورد نياز است . همچنين به دليل متمركز نبودن انرژي خورشيدي ، احتياج به تجهيزاتي براي متمركز ساختن آن مي باشد . 
انرژي خورشيدي را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار داد . تامين انرژي هايي كم مثل گرمايش و سرمايش ساختمان ، پختن غذا ، گرم كردن آب ، استرليزه كردن وسايل بهداشتي خشك كردن محصولات كشاورزي ، شيرين كردن آب ، توليد سوخت هاي شيميايي ، احتراق مواد آلي ، توليد گاز هيدروژن ، توليد الكتريسيته به روش فتووليتك ( باطري خورشيدي ) ، توليد بخار آب براي به چرخش در آوردن يك توربين بخار و توليد الكتريسيته و موارد ديگر .
۴- نيروگاه بادي : 
بادهاي محلي و موسمي ، حامل مقدار زيادي انرژي مي باشند كه مقدار آن بستگي به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با يك جسم ، بيشتر باشد. انرژي بيشتري را ميتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراين ، كسب انرژي قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نيز وابسته است . استفاده از انرژي باد براي مصارف محدود و محلي مناسب است ، ولي به دلايل محدود بودن مقدار اين انرژي ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبي بودن آن و نيز محلي بودن ، نمي توان از انرژي باد به عنوان يك منبع توليد عمده انرژي براي آينده ياد نمود . امروزه در مناطقي كه يك متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربين هاي بادي ، انرژي الكتريكي توليد مي شود . همچنين با توليد باد مصنوعي از طريق تابش خورشيدي بر روي سطح گسترده سياه رنگ و متمركز كردن باد ايجاد شده بر روي پره هاي توربين بادي نيز انرژي الكتريكي قابل ملاحظه اي توليد مي شود . 

  • بازدید : 112 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۷۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:


در ميان پركار برد ترين و مهمترين نيروگاههاي متداول در جهان و ايران ، مي توان از نيروگاههاي حرارتي نام برد . اين نوع نيروگاهها ، مبدل هايي هسنتد كه انرژي نهفته در سوخت هاي جامد ، مايع ، گازي و يا سوخت هاي هسته اي را به انرژي برق تبديل مي كند . 
نيروگاههاي حرارتي ، طيف وسيعي از نيروگاهها را در برمي گيرند كه از آن جمله مي توان به نيروگاههاي بخاري ، گازي ، چرخه تركيبي ، ديزلي و هسته اي اشاره نمود . نوع بسيار متداول نيروگاههاي حرارتي ، نيروگاههاي بخاري مي باشد . در اين نوع نيروگاه با مشتمعل شدن سوخت هاي فسيلي ، آب سيكل ، تبديل به بخار مي شود .سپس انرژي بخاري توليدي ، سبب چرخش توربين و در نهايت ، توليد انرژي برق مي گردد . تفاوت اساسي نيروگاههاي گازي با بخاري در آن است كه سيال سيكل توربين گازي ، هواي محيط مي باشد . اما نيروگاههاي سيكل تركيبي , متشكل از واحدهاي گازي و بخاري مي باشند كه در آنها به منظور افزايش بازده كل حرارتي و بازيافت بخشي از انرژي باقي مانده در گازهاي خروجي از توربين هاي گازي ، اين گازها را به يك ديگ بخار بازياب هدايت مي كنند . 
بخار حاصل از اين طريق ، توربين بخاري را به گردش در مي آورد . از مهمترين نيروگاههاي حرارتي مي توان به نيروگاههاي هسته اي ( اورانيم غني شده ، پلوتونيم و … ) بخار با انرژي نهفته بسيار زيادي توليد مي شود . با استفاده از انرژي بخار توليد شده ، توربين بخاري به چرخش در مي آيد و در نهايت انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
در نيروگاههاي برق آبي ، عامل و سيال واسطه ، جريان آب يا انرژي پتانسيل آب پشت سدها و آب بند ها است . نيروگاههاي جريان رودخانه اي و نيروگاههاي برق آبي از اين نوع نيرگاهها هستند . از انرژي موجود در جريان آب رودخانه ها  مي توان در چرخاندن پرهاي يك توربين آبي براي توليد انرژي مكانيكي ( و پس از آن توليد الكتريكي توسط ژنراتورها ) بهره جست . همچنين با ايجاد سدها و ذخيره سازي آب رودخانه در پشت اين سدها مي توان مي توان از انرژي پتانسيل نهفته درآب پشت سد ( براي به چرخش در آوردن توربين ها ) نيز استفاده نمود .
در حال حاضر نيروگاههاي حرارتي ، بيشترين سهم را در توليد و تامين انرژي برق مورد نياز صنعت را بر عهده دارند . البته كشورهايي وجود دارند كه سهم توليد انرژي نيروگاهاي برق آبي آنها قابل توجه و يا حتي بيشتر از توليد نيروگاههاي حرارتي است كه در اين ميان  ، مي توان از كشورهاي نروژ ، پرتغال ، سوئيس ، اتريش ، آلباني ، كانادا ، برزيل و برخي ديگر از كشورهاي آمريكاي جنوبي نام برد 
علاوه به نيروگاههاي بخاري ، هسته اي ،گازي ، سيكل تركيبي . آبي كه كاربرد بيشتري دارند ، مي توان  انواع زير را نام برد :
۱- نيروگاههاي ديزلي : 
در اين نوع نيروگاهها، نيروي محركه ژنراتور يك موتور درو نسوز ديزلي است . امروزه از نيروگاه ديزلي به عنوان يك نيروگاه پايه ، كمتر استفاده مي شود و بيشتر براي مواقع اضطراري و احتمالا براي حداكثر شبكه استفاده مي گردد در حاليكه در مناطقي از ايران كه به شبكه سراسري وصل نيستند ، از نيروگاههاي ديزلي هم كه قدرت توليدي آنها معمولا تا ۵۰۰۰ كيلو وات مي باشد ، استفاده مي شود.
۲- نيروگاه تلمبه ذخيره اي :  
در بعضي از مناطق كه شرايط جغرافيايي مناسبي وجود داشته باشد ، از مبادله آب بين دو منبع در سطوح مختلف ، مي توان انرژي مورد نياز را براي چرخاندن توربين ها ايجاد نمود . در اين نوع نيروگاهها ، آب از منبع در سطح پائين ( كه مي تواند يك درياچه باشد ) توسط پمپ هايي در ساعاتي از روز كه مصرف انرژي الكتريكي پائين است به منبع بالايي فرستاده مي شود . سپس در مواقعي كه به انرژي الكتريكي نياز است ، از منبع بالايي آب را توسط لوله هايي به روي پره هاي يك توربين آبي هدايت مي كنند و بدين ترتيب انرژي الكتريكي توليد مي شود . 
۳- نيروگاه خورشيدي : 
يكي از آرزوهاي بزرگ بشر ، كاربرد انرژي خورشيدي به عنوان يك منبع لايزال براي مصارف بزرگ بوده است . اشكال بزرگ در كاربرد انرژي خورشيدين متمركز نبودن ، تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار انرژي ، و پائين بودن شدت تشعشع مي باشد . به خاطر دانسيته پائين انرژي ، سطح لازم براي كسب انرژي قابل توجه ، بزرگ خواهد شد و به خاطر تناوبي بودن و ثابت نبودن مقدار آن ، معمولا براي انرژي خورشيدي ، يك منبع ذخيره انرژي كسب شده مورد نياز است . همچنين به دليل متمركز نبودن انرژي خورشيدي ، احتياج به تجهيزاتي براي متمركز ساختن آن مي باشد . 
انرژي خورشيدي را مي توان در موارد زير مورد استفاده قرار داد . تامين انرژي هايي كم مثل گرمايش و سرمايش ساختمان ، پختن غذا ، گرم كردن آب ، استرليزه كردن وسايل بهداشتي خشك كردن محصولات كشاورزي ، شيرين كردن آب ، توليد سوخت هاي شيميايي ، احتراق مواد آلي ، توليد گاز هيدروژن ، توليد الكتريسيته به روش فتووليتك ( باطري خورشيدي ) ، توليد بخار آب براي به چرخش در آوردن يك توربين بخار و توليد الكتريسيته و موارد ديگر .
۴- نيروگاه بادي : 
بادهاي محلي و موسمي ، حامل مقدار زيادي انرژي مي باشند كه مقدار آن بستگي به سرعت باد دارد . بعلاوه هر قدر سطح برخورد باد با يك جسم ، بيشتر باشد. انرژي بيشتري را ميتوان به آن جسم منتقل نمود . بنابراين ، كسب انرژي قابل توجه از باد ، علاوه بر مناسب بودن سرعت باد ، به سطح بزرگ تماس با باد نيز وابسته است . استفاده از انرژي باد براي مصارف محدود و محلي مناسب است ، ولي به دلايل محدود بودن مقدار اين انرژي ، ثابت نبودن ، مقدار تناوبي بودن آن و نيز محلي بودن ، نمي توان از انرژي باد به عنوان يك منبع توليد عمده انرژي براي آينده ياد نمود . امروزه در مناطقي كه يك متوسط وزش باد ثابت دارند و سرعت باد در آنجا مناسب است . با نصب توربين هاي بادي ، انرژي الكتريكي توليد مي شود . همچنين با توليد باد مصنوعي از طريق تابش خورشيدي بر روي سطح گسترده سياه رنگ و متمركز كردن باد ايجاد شده بر روي پره هاي توربين بادي نيز انرژي الكتريكي قابل ملاحظه اي توليد مي شود . 


۵-نيروگاههاي زمين گرمايي : 
يكي از منابع انرژي كه به مقدار زيادي در دسترس مي باشد ، انرژي زمين گرمايي ( ژئوتر مال – انرژي گرمايي داخل زمين ) است كه به دو روش قابل بهره برداري مي باشد .
الف) استفاده از بخار آب به صورت داغ و خشك كه به طور طبيعي در زير پوسته زمين وجود دارد . 
ب) ايجاد مصنوعي بخار ، به وسيله عبور آب از روي سنگ هاي داغ زير زميني كه داراي درجه حرارت زياد و نزديك به نقطه ذوب هستند ( اين موضوع با توجه به اين نكته است كه در بعضي از نقاط زير پوسته زمين در عمق ۵ تا ۶ كيلومتري مي توان به درجه حرارت هاي تا ۳۰۰۰ درجه هم رسيد . )
هم اكنون نيرگاههاي متعددي از اين انرژي در هردو روش الف و ب مورد استفاده قرار مي گيرند . 
۶ – نيرگاههاي آبي با امواج دريا : 
امواج دريا به دليل بالا و پائين رفتن مداوم و تحرك زياد و ايجاد اختلاف ارتفاع هاي كه گاه به چندين متر هم مي رسد ، حاوي مقدار زيادي هستند . البته اين انرژي به صورت پراكنده در سرتاسر سطح آب به وجود مي آيد . بنابراين به وسيله تجهيزات بخصوص ( كه سطح بزرگي از آب را مايع مي پوشانند ) مي توان مقداري از اين انرژي را كسب نمود و در توليد انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار داد. البته استفاده از اين انرژي هنوز در مراحل تحقيقاتي و آزمايشي خود مي باشد . 
۷ – نيروگاه آبي جذر مدي :
در درياها به خاطر چرخش ماه به دور زمين ، روزانه دوبار جذر و دوبار مد به وجود مي آيد . اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر مد در هر نقطه بستگي به وضع قرار گرفتن ماه ، زمين و خورشيد دارد و بزرگترين اختلاف ارتفاع آب در حالت جذر و مد ، معمولا در اوايل پائيز به وجود مي آيد براي آنكه بتوان از انرژي جذر مد استفاده نمود ، بايد يك خليج ( يا يك درياچه مصنوعي ) را توسط سدي از دريا جدا نمود و در هنگام جذر مد از جريان آبي كه متناوباً بين اين دو منبع ايجاد مي شود ، براي چرخاندن پره هاي يك توربين ( و نهايتاً توليد نيروي الكتريسته ) استفاده كرد . با توجه به محدوديتهاي جغرافيايي در رابطه با استفاده از نيروي جذر و مد از اين روش نمي توان به عنوان يك منبع عمده توليد انرژي در همه جا استفاده نمود .
۸ – چند نوع نيروگاه ديگر : 
البته در كشورهاي ما ، بعضي از اين نيروگاهها متداول هستند كه شامل نيروگاههاي بخاري ، گازي ، سيكل تركيبي ، ديزلي ، آبي و بادي مي باشند .
در اين فصل بر آنيم تا به منظور آشنايي هرچه بيشتر با سيستم هاي توليد انرژي در ايران نگاه سريعي به وضعيت توليد انرژي توسط نيرگاهها و عرضه آن به مصرف كنندگان داشته باشيم . 

۱-۲ عرضه و تقاضاي انرژي برق  
سالانه ميزان رشد تقاضاي انرژي برق در كشور ما ، رشد صعودي دارد . با توجه به تنوع مصرف كنندگان شبكه هاي برق از اين قبيل مصارف خانگي ، صنعتي ، كشاورزي ، عمومي و … ميزان رشد براي مصرف برق براي هر كدام ، متفاوت مي باشد . همچنين اين نوع تقسيم بندي مصرف كنندگان را مي توان از نظر مقدار مشتركان و در صد مصرف آنها مورد بررسي قرار داد. در جدول (۱-۱) اين تقسيم بندي براي سال ۱۳۸۱ همرا با مقايسه وضعيت مصرف در سال ۱۳۸۰ مشخص مي شود كه در اين سال ، از تعداد ۱۷۱۵۳ هزار مشترك صنعت برق ، اكثريت بزرگي شامل ۸/۸۳ درصد مشتركان را مصرف كنندگان خانگي تشكيل داده اند 
  • بازدید : 304 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۹    کد محصول : ۱۳۸۰۳    حجم فایل : ۳۱۰۴ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه و سمینار کارشناسی ارشد برق انرژی های نو نیروگاههای بادی

عنوان سمینار: انرژیهای نو-نیروگاههای بادی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: انواع انرژی های نو

۱-۱) انرژی خورشیدی

۲-۱) انرژی زمین گرمایی

۳-۱) انرژی بیوماس

۴-۱) انرژی دریا

۵-۱) نیروگاههای آبی (کوچک)

فصل دوم: انرژی باد

۱-۲) منبع انرژی باد

۲-۲) منشأ باد

۳-۲) توزیع جهانی باد

۴-۲) دسترسی به منبع و تغییرپذیری آن

۵-۲) اطلاعات دقیق از رژیم های باد

۶-۲) اندازه گیری پتانسیل انرژی

۷-۲) پتانسیل ها و اهداف کشورهای مختلف در مورد انرژی باد

فصل سوم: توربین های بادی

۱-۳) پمپ های بادی

۲-۳) کاربردهای منفصل از شبکه توزیع

۳-۳) کاربردهای متصل به شبکه توزیع

۴-۳) سازندگان توربین های بادی

۵-۳) تکنولوژی توربین های بادی

۱-۵-۳) طراحی اجزاء توربین های بادی متصل به شبکه

۲-۵-۳) تعیین مشخصات توربین های بادی

۶-۳) وضعیت جاری تکنولوژی و پتانسیل توسعه توربین های بادی متصل به شبکه

۷-۳) حرکت به سمت توربین های بادی بزرگتر

۸-۳) طراحی توربین های بادی برای پمپاژ آب

۹-۳) طراحی شارژهای باطری با محرک بادی

فصل چهارم: جنبه های زیست محیطی

۱-۴) استفاده غیر مسقیم از انرژی و انتشارات

۲-۴) پرندگان

۳-۴) صدا

۴-۴) اثر منظره ای

۵-۴) تداخل مخابراتی

۶-۴) ایمنی

فصل پنجم: جنبه های اقتصادی

۱-۵) توربین های بادی متصل به شبکه

۲-۵) پمپهای بادی

۳-۵) ارزش انرژی باد

۱-۳-۵) صرفه جویی در سوخت

۲-۳-۵) صرفه جویی در ظرفیت

۳-۳-۵) صرفه جویی در انتشارات

۴-۵) هزینه های صرفه جویی شده سوخت، بهره برداری و نگهداری و انتشارات

۵-۵) کل هزینه های اجتماعی

فصل ششم: محدودیت ها و راه حل های ممکن

۱-۶) توربین های بادی متصل به شبکه

۲-۶) پمپ های بادی

فصل هفتم: چشم انداز توربین های بادی متصل به شبکه تا سال ۲۰۲۰

۱-۷) روش گزینی

۲-۷) بهبود هزینه های تولید برق از انرژی باد

۳-۷) رقابت اقتصادی با تولید برق متعارف

۴-۷) هماهنگ سازی انرژی بادی شبکه

۵-۷) سایر جوانب مرتبط با معرفی انرژی باد

۶-۷) نفوذ انرژی بادی در سناریوی سیاست های جاری

۷-۷) نفوذ انرژی باد در سناریوی زیست محیطی

۸-۷) مقایسه در سناریو

۹-۷) فرصت ها برای پمپ های بادی، شارژهای باطری و سیستم های دیزلی-بادی تا سال ۲۰۲۰

فصل هشتم: ارزیابی انرژی باد در کشور ایران

فصل نهم: مطالعات امکان سنجی احداث نیروگاه بادی در ایران

۱-۹) برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه

۲-۹) مطالعات احداث

۳-۹) بررسی های اقتصادی

۴-۹) روند مطالعات امکان سنجی مزارع بادی

فصل دهم: استانداردها و تأییدیه های مربوط به توربین های بادی در ایران

۱-۱۰) تأییدیه فنی

۲-۱۰) سیستم بین المللی صدور تأییدیه

۳-۱۰) Type Certification/ تأییدیه نوع

۴-۱۰) استانداردهای توربین های بادی

۵-۱۰) مشخصات و خصوصیات انرژی الکتریکی (کیفیت برق)

۶-۱۰) دستورالعمل بهره برداری

۷-۱۰) دستورالعمل اتصال به شبکه

۸-۱۰) استانداردهای زیست محیطی

فصل یازدهم: مدلسازی دینامیکی نیروگاه بادی برای مطالعات پایداری

۱-۱۱) مدل توربین بادی

۲-۱۱) مفاهیم تبدیل انرژی جنبشی با به توان الکتریکی

۳-۱۱) مکانیسم کنترل توان توسط پره ها

۴-۱۱) مدل شفت توربین

۵-۱۱) مدلسازی نیروگاههای بادی

۶-۱۱) شبیه سازی نیروگاه بادی والفجر

۷-۱۱) استفاده از جبران سازی های موازی SVC و STATCOM

۸-۱۱) مطالعات پایداری برای نیروگاههای بادی

۹-۱۱) پایداری فرکانسی

۱۰-۱۱) پایداری زاویه روتور

۱۱-۱۱) پایداری ولتاژ

۱۲-۱۱) تحلیل استاتیکی پایداری ولتاژ

فصل دوازدهم: نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مؤاخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 278 views
  • بدون نظر

قیمت : ۳۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۴۷    کد محصول : ۱۶۷۸۷    حجم فایل : ۴۵۳ کیلوبایت   

با سلام خدمت دانش آموزان و دانشجویان پرکار و با همت، در این بخش یک پاور پوینت جالب و کاربردی در باره نیروگاه های بادی که جزو پاک  ترین انرژی های روی کره زمین می باشند رو براتون آماده دانلود کردم. شما عزیزان میتونید این پاورپوینت ۴۷ صفحه ای که به صورت مصور هست رو به بهترین قیمت از این سایت خریده و در همان لحظه دانلود نمایید. در این پاور پوینت تمام ساز و کارهای نیروگاه های بادی توضیح داده شده است. امیدوارم بعد از دانلود استفاده لازم را کرده باشید .


عتیقه زیرخاکی گنج