گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

اندازه گيری عبارتست از تعيين يک کميت و يا مقدار فيزيکی توسط يک عدد و بر حسب يک واحد.  بنابراين برای اندازه گيری نياز به واحد هائی داريم ( مانند  ولت ،  متر ، کيلوگرم ، ثانيه و ….).  البته واضح است که برای برای اندازه گيری هر کميت تکنيکها و يا روشهای منحصر به آن وجود دارند ( کوليس ، ورنيه ، ميکرومتر ، خطکش ، ولت متر و سيستمهای اندازه گيری ديگر ).
نمايش ثبت و انتقال اطلاعات در اندازه گيری
وظيفه اندازه گيری دستيابی به اطلاعات در خصوص اندازه فيزيکی و نمايش آن است،  نتيجتاٌ مسئله نمايش ،  ثبت و انتقال اطلاعات بدست آمده از اهميت خاصی بر خوردار است.   نمايش، ثبت و انتقال اطلاعات بصور زير انجام ميشود:
۱٫ آنالوگ –  در اين حالت مقدار اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورتی پيوسته نمايش داده ميشود.
۲٫ ديجيتال –  در اين حالت اطلاعات حاصل از اندازه گيری بصورت تعدادی پالس و يا يک عدد نمايش داده ميشود.
اهميت اندازه گيری در زندگی روزمره
 
۱٫ اندازه گيری درجه حرارت بدن انسان
۲٫ اندازه گيری درجه حرارت محيط های مختلف
۳٫ اندازه گيری فشار خون
۴٫ اندازه گيری فشار هوا
۵٫ اندازه گيری فشار روغن
۶٫ اندازه گيری مقدار آب مصرفی
۷٫ اندازه گيری مقدار برق مصرفی
۸٫ اندازه گيری سرعت
۹٫ اندازه گيری رطوبت
۱۰٫ اندازه گيری ولتاژ الکتريکی
۱۱٫ اندازه گيری جريان الکتريکی
۱۲٫ اندازه گيری فرکانس برق
۱۳٫ اندازه گيری توانهای P ، Q ، و S
۱۴٫ اندازه گيری انرژی مصرفی
۱۵٫ اندازه گيری مقادير R ، Z ، Q, C , L
۱۶٫ اندازه گيری وزن ، قد ، رنگ
۱۷٫ اندازه گيری ابعاد ، طول و عزض و ارتفاع
۱۸٫ اندازه گيری حجم،  وزن
 
کميتها و آحاد
مهمترين کميتها در اندازه گيری الکتريکی و الکترونيکی عبارتند از :  ولتاژ ،  جريان ،  توان و کميتهای منشعب از آنها ( مانند  ميلی ولت ، ميلی آمپر و … )
توضيح اينکه برای اندازه گيری کميتهای فيزيکی ديگر ،  معمولاً آنها را به کميتهای الکتريکی فوق متناسب با کميت اصلی تبديل نموده و سپس عمل اندازه گيری انجام ميشود.
انتخاب روشها و دستگاههای مورد نياز برای اندازه گيری،  بستگی به اين دارند که آيا کميت مورد نطر از نوع مستقيم ( جريان مستقيم ) و يا ازنوع متناوب است ، در اين رابطه مقادير لحظه ای ، متوسط ، ماکزيمم ، پيک تو پيک ،  و موثر دارای اهميت هستند.
۲٫ دستگاههاي اندازه گيري انحرافي( روش غير مستقيم ) :
در اين دستگاهها اندازه کميت مورد نظر بدون واسطه و بصورت انحراف عقربه نمايش داده شده و انرژي لازم جهت انحراف عقربه نيز از خود کميت مورد اندازه گيري دريافت ميگردد.   در کليه دستگاههاي اندازه گيري انحرافي عمل اندازه گيري بوسيله مقايسه دو ممان انجام ميگيرد يک ممان را کميت مورد اندازه گيري و ممان مخالف توسط فنر ايجاد ميشود.  دقت دستگاههاي اندازه گيري انحرافي از دقت دستگاههاي اندازه گيري مقايسه اي خيلي کمتر است.

عتیقه زیرخاکی گنج