گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 189 views
  • بدون نظر
جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود مي آيد.
بزرگ، داشتن هارمونيك هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد. اين جريان DC ويژگي اصلي اين جريان داشتن مولفه
تنها در طرف اوليه ……
جريان هجومي به دليل به اشباع رفتن هسته در زمان برق دار كردن ترانسفورماتور بوجود مي آيد.
بزرگ، داشتن هارمونيك هاي زياد و اندازه بزرگ مي باشد. اين جريان DC ويژگي اصلي اين جريان داشتن مولفه
تنها در طرف اوليه به وجود مي آيد. درصورتي كه مداري كه اتصال كوتاه در ترانسفورماتور را تشخيص مي دهد
جريان هجومي را در نظر نگيرد همواره بلافاصله بعد از برق دار كردن ترانسفورماتور رله ديفرانسيل عمل كرده و
باعث خارج شدن ترانسفورماتور از مدار مي شود. در اين مقاله روشي براي حذف اثر جريان هجومي در عملكرد
غلط رله ديفرانسيل ارائه مي گردد.

عتیقه زیرخاکی گنج