گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 123 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در فرهنگ عامه مردم ايران سفر جايگاه ويژه اي از جهت گسترش اطلاعات، آگاهي ها و شناخت انسان دارد و انسان با تجربه در اين فرهنگ به انسان جهان ديده اي تبديل مي گردد كه به سير و سفر در اطراف و اكناف جهان پرداخته و از هر قوم و ملتي شناخت و نشانه اي در ذهن خود دارد.
با توجه به اين موضوع، در جند سال اخير هتل و هتلداري به صنعتي واقعي تبديل گرديده و از گسترش سريع و فوق العاده اي برخوردار بوده است، به طريقي كه مانند هر محصول صنعتي ديگر توليد مي شود به طوريكه اين محصول صنعتي از قوانين و ضوابط بازار و محاسبات سودآوري تبعيت مي كند. بدون شك تأثير اين تحول از يك سو بهبود سطح نسبي خدماتي است كه در هتلها از هر نوع عرضه خواهد شد و از سوي ديگر به تنزل چشمگير كيفيت معماري چه در سيما و چه در درون آن خواهد انجاميد. 
بر همين اساس اهميت اين موضوع فراتر ار آن است كه از روش هاي به اصطلاح ” سريع و عقلاني” كه معمولا مي توانند خواسته ها را برآورده سازند، استفاده شود. يعني نمي توان و نبايد به نوعي ” كمال ارزان قيمت” دست يافت بلكه بيشتر بايد به كمك معماري اي هماهنگ و منطبق با نيازها و با سازماندهي در خور، به طيفي از فضاها دست يافت كه قابل زنجيره شدن و تكرار مشابه از يك مكان به مكان ديگر به تشابهات اغراق آميز در جزئيات آن يعني فضايي بدون هويت نباشد، بلكه فضايي باشد مأنوس،‌كه به آن مي توان احساس تعلق نمود.
شهر مشهد چه از لحاظ زيارتي با وجود بارگاه ملكوتي هشتمين پيشواي شيعيان جهان و چه از جهت سياحتي با توجه به آثار فرهنگي و تاريخي فراوان و همچنين گشوده شدن را ه هاي آسياي ميانه در شرق كشور و در فاصله نزديك مشهد ساليانه چندين ميليون زائر مشتاق و مسافر داخلي و خارجي را به سوي خود مي كشاند. لذا رفع مشكلات اسكان زائرين و مسافرين تأثير بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي و حتي شخصيتي اين شهر بزرگ و مقدس اعمال مي كند. 
مقوله اي كه دراين پروژه به آن پرداخته مي شود، طراحي هتل سه ستاره مي باشد. در اين مطالعات سعي شده است پس از شناخت دقيق نوع مسافرين شهر مشهد و قصد اصلي اين مسافرين و نيز كمبودها و نيازها، به شناخت عملكردي فضاي هتل و تعيين نوع مطلوب هتل در وضعيت فعلي شهر و در نهايت مكان يابي مناسب در محدوده مورد نظر و سپس به طراحي بپردازيم.
۱-۳ اهداف پروژه:
با در نظر داشتن اين اصل كه هر پژوهشي در مسير طبيعي و تحقيقي خود مي بايد گسترش و توسعه اي در جهت فعاليت ها و گزارشات متنوع پژوهش خود داشته باشد، لذا مشخص بودن اهداف براي انتخاب چنين پروژه اي ضروري مي نمايد.
يقيناً اين پروژه مي بايد سودآوري مورد انتظار و متعارف سرمايه گذاري را تأمين كند، اما مطمئناً داراي وجوه متنوع و شگرف ديگر است. زيرا فضايي است كه مانند ديگر فضاها به شيوه خاص خود، انسان را به صورت فردي و گروهي مورد خطاب قرار مي دهد، گروهي كه فرد فرد آن داراي ويژگي هاي خاص خود بوده و نبايد در قالبي از پيش فرض شده قرار داده شوند. از اين منظر هتل بخشي از فضاي برخورد اجتماعي و گاه آميزش با فضايي است فرهنگي كه بايد از اهداف صرفاً تجاري فراتر رود. 
بنابراين به هتل يا هر نوع ديگر فضاي اقامت موقت، نه تنها نبايد به صورت يك سلول اقامتي نگريست بلكه بايد آن را فضايي گرم، متنوع، دعوت كننده، زنده و پويا متصور شد و از آنجا كه گردشگري و هتلداري به عنوان يكي از ابزار لازم در زمينه اشتغال زايي و درآمد محلي و ملي نيز سهم بسيار قابل ملاحظه اي دارد. پرداختن به آن مستلزم رعايت اصول، قواعد و ضوابط مشخص، ظريف و محكمي است كه بي توجهي به آنها، انتظارات و توقعاتي كه مي توان و بايد از اين نهاد فرهنگي، اجتماعي،‌اقصادي داشت را ميسر نخواهد كرد و روند اين مطالعات        مي بايست به نحوي باشد كه بتواند با گذشت زمان و با تغيير يا رشد نيازهاي آتي پروژه، قابل انطباق و سازگاري باشد.
پس به اختصار مي توان اهداف را شرح داد: 
گسترش صنعت توريست و جهانگردي.
استفاده از تأثيرات مثبت روحي و رواني سير و سفر در جهانگردان و گردشگران. 
اهميت صنعت جهانگردي و نقش آن در بهبود وضع اقتصاد جهاني جوامع مختلف به عنوان يك راهكار نوين.
توجه به خصيصه اصلي شهر مذهبي مشهد و نيازهاي زائران.
تبادل فرهنگي، آشنايي با آداب و رسوم و فرهنگ ديگر ملتها.
ايجاد يك مكان توريستي- اقامتي.
بهره برداري مناسب از اوقات فراغت.
پويايي اقتصادي، درآمدهاي ارزي بيشتر و افزايش اشتغال.
بهره برداري حداكثر از فضاهاي شهري و استفاده از ظرفيت هاي بالقوه.
ايجاد خدمات معيشتي، فرهنگي و تفريحي در فضاهاي اقامتي براي برآوردن نياز مخاطبين.
طراحي مجتمع تجاري اقامتي كه متأثر از شرايط اقتصادي سياسي روز باشد.

عتیقه زیرخاکی گنج