گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 72 views
  • بدون نظر

از زمانی که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد, برای رفع نيازهای خود همواره در کارهای دسته جمعی و گروهی نياز به هماهنگی و رهبری و در بسياری موارد برنامه ريزی و سازماندهی پيدا کرد.
در هر زمينه ای که برای تحقق اهداف دسته جمعی نياز به همکاری پيدا می شد.
ولی واقعيتی که وجود دارد اين است که بدون وجود انديشه مديريتی از بدو زندگی اجتماعی انسانها, يا از بدو تاريخ, عمل مديريت وجود داشته است.
بررسی تاريخ ملل باستانی مانند مصر, چين, ايران و روم نشانگر آنست که بدون وجود سيستمهای منطقی از اعمال سازمان يافته و نظامدار و بدون مديريتی دقيقي امکان اجراي سيستمهای آبياری و کشاورزی منظم  برای آبادانی سرزمينهای آنها, ساختن آثار معماری بسيار عظيم و دقيق و زيبا و بسياری از موارد ديگر   امکان پذير نبود
انسان برای نيل به مقاصد خود و جهت دادن به فعاليتهای در راستای هدفهايش به سرپرستی, نظارت] هماهنگی و هدايت نياز دارد. مجموعه وظايفی که رفتار و فعاليتهای سازمان را در مسير هدف تنظيم تداوم فعاليت خود به مديريت نياز دارد.

۱-هدف داشته باشيد
شما, همه چيز برای مردم نيستيد, بر روی مشتريان مخصوص خودتان تمرکز کنيد و سعی کنيد آنها را راضی کنيد. بازار هدف شما معمولاً بخش خاصی از مردم هستند نه همه مردم.

۲-متفاوت باشيد
اگر رقباي شما کاری را انجام می دهند, شما انجام ندهيد, از بازارهای شلوغ پرهيز کنيد که در اين بازارها همه محصولات و تبليغات آنها مانند هم هستند.

۳-يک تيم داشته باشيد
برای پر نمودن يک جای خالی در کسب و کارتان استخدام نکنيد. افراد را برای اين استخدام کنيد که بخشی از تيم شما باشند و کسب و کار شما را بسازند.

۴-سريع باشيد(مديريت زمان داشته باشيد)
زمان گرانبهاترين کالای شماست. وقتی قرار است کاری را روز جمعه انجام دهيد, سعی کنيد انرا پنج شنبه عصر انجام دهيد. همه تلفنها و ايميلها را سريع پاسخ دهيد.

۵-تشکر کنيد
خيلي زياد, به مشتريان و کارمندهای خود بگوييد که چقدر برای شما مهم هستند. حتی بهتر از اين, اينکار را با روشهای قديمی انجام دهيد, قلم را برداريد و اين مطلب را برای آنها بنويسيد.

۶-يکرو باشيد
مطمئن باشيد که کسب و کار شما دارای ظاهر و درون يکسان باشد. مشتری هميشه بايد با تمام افراد در کسب و کار شما يک ارتباط مناسب داشته باشد.

۷-لبخند بزنيد
قيمت, محصولات, کيفيت يا خدمات شما دليل خريد يک مشتری از شما نيست, بلکه مشتری چون شما را دوست دارد از شما خريد می کند.

۸-خوش بين باشيد
هميشه نيمه پر ليوان را ببينيد. نگرش مثبت شما در انتها بر همه چيز غلبه کرده و تمامی مسائل جانبی شما را در بر خواهد گرفت.

۹-فروشنده مهربان
تلاش نکنيد با فشار و زور خدمت يا محصولی را به مشتری بفروشيد. مشکلات را حل کرده و نيازهای مشتری را  بر طرف نمائيد. بهترين کاری را که می توانيد برای مشتری انجام دهيد.

۱۰-آسايش خود را فراموش نکنيد
هيچگاه اعتقاد نداشته باشيد راهی که می روطد هميشه بايد برويد, هيچگاه باور نکنيد که ايده های جديد يا تکنولوژي جديد بدرد شما نمی خورد.

  • بازدید : 113 views
  • بدون نظر

این فایل در ۳۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در دنیای امروز بیشترین فرصتها برای پیشرفت وجود دارد که تا کنون در هیچ عصر و دورانی وجود نداشته اما به دلیل گستردگی و تنوع گاه  انسان دچار سردگمی یا تنش های منفی مثل بی برنامه گی یا بی انگیزهگی  یا انواع رفتار دیگر که انسان را به سمت پوچی سوق می دهد . دراین زمان که فرستها مانند قطره های باران مداوم بر سر انسانها فرو می ریزد آگر انسان ها قدر این فرستها و شرایط ، اجتماع ، دوران ( گذشته، حال، آینده) و . . . نداشته باشد می تواند به راحتی تمامی این فرستها را از دست بدهد 
در ادامه برای آشنایی بیشتر شما با این فایل توضیحات مفصل تری را می دهیم
مهمترین ابزاری که یک فرد برای رشد و پیشرفت ، تعیین هدف است. یک فرد باید مشخص کند که چه می خواهد و به کجا می خواهد برسد  یک نفر باید مقصد را مشخص کند تا بتواند برای آن مسیر پیدا کند. به عنوان مثال یک نفرابتدا باید یک شهر را برای سفر انتخاب کند تا بتواند مسیر رسیدن به آن را پیدا کند تا به آن شهر برسد. بین نسل جوان ، جوانانی که دارای هدف هستند بسیار پرشور تر وموفقتر و کامیابتر هستند.
ضرورت پرداختن به این موضوع آن قدر مهم است که یک انسان به سرنوشت خود چگونه می اندیشد و چه مسیری را می خواهد طی کند. در میان جوانان یک جامعه، بیشترین قشر  دانشجویان هستند که آینده سازان جامعه هستند و نقشهای تعیین کنده در جامعه را  برعهده می گیرند. حال خود تصور کنید اگراین انسان بی هدف و منزوی و بی انگیزه نسبت به آینده باشد، این جامعه در ده سال آینده چگونه است و زندگی شخصی و فردی این افراد چگونه است . درمقابل جامعه ای را  تصور کنید که جوانان با هدف و 

با برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف مادی و معنوی اجتماعی خود هستند تصور کنید که این جامعه در سالهای آینده چه پیشرفتی دارد و افراد در این جامعه چگونه زندگی می کنند
بشر از دیرباز به فکر پیشرفت خود و اجتماع خود بوده و برای این پیشرفت تلاشهای شبانه روزی انجام داده است ، ناعادلانه است که بگوییم تمامی این دستاورد ها امروز که حاصل تلاش گذشتگان است به صورت اتفاقی و بدون هدف کشف و اختراع بوده هرگاه موفقیتی بوده پشت آن تلاشی و هرگاه تلاشی بوده پشت آن انگیزه و هر گاه انگیزه ای بوده پشت آن هدفی قوی و مقدس بوده .
 هدف در طول تاریخ همیشه این بوده، اما به شکلها مختلف . هدف از زمانهای که  انسانهای اولیه به وجود آمده اند تا انسانهای که در دوران تکنولوژی هستند  ،اما در هر دوران به شکل و نوع خاص خودش . 
هدف در تمامی دوران به طور ذاتی همراه انسان بوده اما شاید در گذشته به معنای واقعی و تخصصی و به صورت  علم به آن نگاه نمی شد و شاید به عنوان یک حس یا یک پدیده شخصی به آن می نگریستند و کمتر به خود هدف و تعیین هدف در زندگی فکر می کردند تا اینکه در سال ۱۸۹۱ توسط یک روان شناس و محقق به نام ریچارد بک به آن اشاره کرد و به عنوان یک نعمت کیهانی از آن نام برده  شد . این فرد برای اولین بار با این پدیده ذاتی انسانی به صورت علمی برخورد کرد اما در سطح خیلی پایین و ناقص اما برای اولین بار خود گامی بزرگ بود. در سال ۱۹۳۱ توسط فردی بنام مک برگام  که با برسی اینکه ذات هدف چگونه می تواند یک انسان را دگرگون و مسیر زندگی یک فرد را بصورت ناخودآگاه به سمت هدف سوق و تغییر دهد. وی در حین این آزمایشات بود که دریافت داشتن هدف برای انسان نه تنها باعث رویش انگیزه و حرکت به سمت آن می شود بلکه تمامی نیروهای دورنی و برونی نهفته در یک انسان شکوفا و تمامی تمرکز ناخوآگاه به سمت رسیدن به هدف گرایش پیدا می کند .در دهه ۱۹۵۰ تا۱۹۶۰ برای اولین بار رمان نویسان معتبر و ناشران معروف به سراغ داستانهای رفتند که بطور علمی در مورد تعیین هدف و انگیزه برای زندگی بود و این دوران بود که عامه مردم از این علم بهره یافتند . امروزه منابع زیادی در مورد این علم وجود دارد که ما به راحتی می توانیم از آنها استفاده کنیم .
با شناخت کلی از جامعه امروزه و همچنین نسل قبل و فعلی که بستر ساز رشد نسل آینده هستند می توان به سادگی حدس زد که درصد زیادی از نسل دانشجو و عامه مردم متأستفانه دچار یک بحران بی هدفی نسبت به آینده در نتیجه یک بی برنامه گی نسبت به کارهای خود هستند و متأستفانه این مثتاق درجماععه ایرانی است که : ( هرچه پیش آید خوش آید) که مانند یک معزل در خیلی از جوانان و تفکر آنان رشیه دوانده و آنها را دچار بی انگیزه گی و گاها ً دچار انحرافات زیادی کرده اند.
ارائه فرضیات در تحقیق
فرضیات قابل إرائه من در این تحقیق عبارتند از :
۱- هرچه فرد در زندگی دارای هدف و برنامه باشد زودتر باشد و سریعتر می توانند به موفقیت برسد.
۲- هر چه یک فرد اهداف قابل لمس برای خود وآگاهی کافی نسبت به آنها داشته باشد زودتر  میتواند به اهداف خود برسد.

اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق در این موضوع شناسایی و ضعیت روحیه آینده نگری در نسل دانشجو و اینکه تا چه حد به صورت جدی به آینده خود می نگرنند وچه برنامه ریزی برای آینده خود کرده اند 
اهداف فرعی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم و قابل ذکر و بیان هستند عبارتند از:
۱- جمع آوری اطلاعات و تجربیات نسل دانشجو برای تعیین هدف و برنامه ریزی 
۲- چاره جویی برای مشکل بی هدفی در نسل جوانان بخصوص نسل دانشجو
– بیان چهارچوب نظری در مورد هدف

سرنوشت ما در آینده نسبت به اهداف امروز ما و چگونگی تأمل ما در مورد آینده و اجتناب آنها در امروز متغیر است همان طور که یک فرد تحصیل کرده در امروز در قبل برای خود مشحص کرده بود که باید رد دانشگاه برود و به تحصیل بپردازد و تمام مشکلات و محدویت های تحصیل را هم پذیرفته و تحمل کرد . می توانست در همان زمان امتحان یا آمادگی برای کنکور به سراغ تفریح یا کار دیگر برود و اوقات خود را به گونه ای دیگر مصرف کند ؛ اما تصمیم گرفت به تحصیل بپردازد و تحصیل کند و پس از نشست  و تحصیل کرد و تمام مشکلات آنرا  پذیرفت و در امروز جواب تلاش خود را گرفت و به عنوان یک تحصیل کرده وارد اجتماع شد. اما اگر به سراغ تفریح یا کار دیگر به غیر از تحصیل در دانشگاه می رفت آیا سرنوشتی اینگونه اشت ؟
آیا به عنوان یک فرد تحصیل کرده وارد اجتماع می شد یا به عنوان یک فرد عامه و ساده ؟
پس با توجه به مثال فوق  مشخص شد که تعیین هدف در امروز و تلاش امروز ما و قبول محدویت های آن سرنوشت ما را در آینده رقم می زند. پس به جرأت می توانم بگویم که امروز هرچه هستیم _ چه خوب و چه بد،چه عالی وپیروز و چه ضعیف و شکست خورده،چه پیشرفته و چه عقب مانده _ حاصل تلاش و تفکر ما در گذشته است .
این مورد ، مورد تنها یک انسان در یک مورد تنها نمی باشد .بلکه ممکن است مربوط به یک جمع گروه یا اجتماع باشد . البته ممکن است نوع اهداف متفاوت باشد اما جنس هدف و جنس سرنوشت تمام این افراد یکی است .
در مورد چهارچوب این تحقیق من مدل زیر را دریافته و ارائه می نماییم که به شرح زیر است »
Y= f ( x1¹ , x2 , x3 , x4 )
X1= f ( a1 , a2 , a3 )
که به صورت زیر قابل تعریف است :
هدف = x1 
برنامه ریزی = x2 
تلاش = x3 
إراده = x4 
– – – – – – – – – – – – – – –
باور هدف =  a1 
روحیه در مورد هدف =  a2 
آگاهی در مورد


واژگان کلیدی:                                                                                                                                        


هدف
برنامه ریزی
تلاش
إراده
باور
 
–  هدف
هدف یا مقصد در یک موضوع ، کار ویا در بستر کلی در کل زندگی به عنوان یک تعیین کننده و مشخص کننده و مقصد راه می توان بیان نمود که مانند یک راهنمای آشکار و یا یک نشانه برای رسیدن به کمال و موفقیت در انتخاب راه و گام برادشتن در مسیر صحیح می باشد .
این هدف است که انسان را به سمت و سوی مشخص سوق می دهد . تعیین هدف در مراحل و مقاطع و یا در برحه های زمانی در یک انسان باعث کاهش لغزش ها و طی کردن مسیر های بیراهه ور در نهایت باعث افزایش کارایی و بهره وری و پیشرفت انسان در مسیر اصلی و دلخواه خویش می شود . همان طور که گفته شد تعیین هدف رابطه مستقیم و تعیین کننده ای در سرنوشت یک انسان در زندگی دارد.
به عنوان مثال شما یک فرد هدفمند با خصوصیات هدفمندی ودارای یک برنامه ریزی اهداف مشخص و معین و یک لیست اهداف smart « که هر سه واژه در فصل جاری تعریف و مورد بحث قرار میگیرد .» است، در نظر گرفته که دارای تمرکز منسجم نسبت به فعالیت های فردی که دارای پیشرفت چشمگیر نسبت به همه همتراز های و همسنین خود است.
وحتی کلیه رفتار و تفکر او نسبت به اطراف خود بسته به نگرش و اهداف وی تعریف و در چهارچوب رسیدن به اهداف در مسیر درست گام بر می دارد.

عتیقه زیرخاکی گنج