گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 160 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر است وشامل موارد زیر است:

بنگاه هاي اقتصادي ما در حال حاضر شاهد رشدهاي نوسان داري هستند که احتمالا انتظار نخواهند داشت به‌زودي به ميزان سالهاي گذشته برگردد. ممکن است فرصتها زياد باشد, اما حتي شرکتهاي پيشرو نيز با دوره اي از رقابت شديد روبه رو خواهند شد. علائم چنين دست‌اندازهاي اقتصادي جديد را همه جا مي توان ديد. شرکتهايي که در بخشهاي توليدي سنتي قرار دارند (مانند صنايع خودرو) زمينه حضور رقبا را به شدت احساس مي کنند. کالاهاي ارزان قيمت برخي کشورهاي آسياي شرقي، و محصولات با فناوري پيشرفته، همه صنايع ما را به مبارزه طلبيده اند.
استراتژي رشد؛ عقلايي کردن هزينه ها

بنگاه هاي اقتصادي ما در حال حاضر شاهد رشدهاي نوسان داري هستند که احتمالا انتظار نخواهند داشت به‌زودي به ميزان سالهاي گذشته برگردد. ممکن است فرصتها زياد باشد, اما حتي شرکتهاي پيشرو نيز با دوره اي از رقابت شديد روبه رو خواهند شد. علائم چنين دست‌اندازهاي اقتصادي جديد را همه جا مي توان ديد. شرکتهايي که در بخشهاي توليدي سنتي قرار دارند (مانند صنايع خودرو) زمينه حضور رقبا را به شدت احساس مي کنند. کالاهاي ارزان قيمت برخي کشورهاي آسياي شرقي، و محصولات با فناوري پيشرفته، همه صنايع ما را به مبارزه طلبيده اند.

چنين فشارهايي بدان معناست که بنگاه هاي اقتصادي به رويکرد نويني براي مديريت هزينه نياز دارند. رويکردي که هزينه ها را در دوره اي بلند کاهش دهد. ادبيات تخصصي فراواني در زمينه چگونگي کاهش هزينه ها از مسير توليد «ناب» و ساير تکنيک ها ?وجود دارد. ولي در مورد چگونگي به کارگيري آنها در کاهش منظم هزينه سربار و ضايعات مطلب زيادي وجود ندارد.

به جرئت مي توان ادعا کرد که هيچ شرکتي نمي تواند بدون نگاه به اين دو مقوله، برنامه بلند مدت پايداري داشته باشد. هزينه هاي سربار و ضايعات نوعا برابر حاشيه سود اغلب شرکتهاست. در برخي موارد رشد آنها ?از ?رشد سود بيشتر است.

فرآيند کاهش پايدار هزينه هاي سر بار و ضايعات عميق تر و جدي تر از آن است که شرکتها درک کنند. بهبودهاي تاکتيکي حاشيه سود که ممکن است براي ترميم سود يک دوره مالي کفايت کند، تغيير مستمر عميقي را به همراه نخواهد داشت. البته بايستي آگاه باشيم که برنامه هاي جاه طلبانه و آرماني کاهش هزينه ها نيز پس از مدتي ممکن است از اهميت اوليه برخوردار نباشند.

از طر ف ديگر،شرکتهايي که رويکرد هزينه هاي بالاسري خود را عميقا متحول مي کنند، پايداري را در قلب برنامه هاي خود جاي مي دهند. هزينه ها را با استراتژي هاي خود همسو مي‌کنند و به تحقق اين رويکرد عميقا متعهد مي شوند.

در دوره اي از رقابت شديد که شرکت ها بايستي همزمان هزينه ها را کاهش و درآمد را افزايش دهند، اين تنها راه بقاست. بديهي است که کاهش هزينه ها همواره روش مناسبي براي مهار روند کاهشي رشد درآمد نيست. اما مي‌توان به عقلايي کردن هزينه ها اشاره کرد. به منطقي کردن ضايعات فکر کرد، برنامه ريزي کرد و عمل کرد. ضايعات داراي ماهيت آشکار و پنهان هستند . گزارشهاي حسابرسي شرکتها پر است از بند هايي که حکايت از عدم کنترل روند ضايعات و نبود نظام قيمت تمام شده دارد. شرکتها در راستاي استمرار رشد رو به توسعه خود چه مکانيزم هايي را به‌کار مي گيرند؟

نوسازي و ارتقا سطح فناوري سخت افزارها يک راه منطقي کردن و در نتيجه کاهش ضايعات است. اخيرا در رسانه ها مي بينيم و مي‌خوانيم که اگر کمباين ها را خوب نگهداري کنيم بيش از يک ميليون تن گندم هنگام برداشت ضايع نمي‌شود. اگر کارخانجات آرد نوسازي شوند بيش از يک ميليون تن آرد بازيافت مي شود. اگر کارخانجات چاي پاک کني بازسازي شوند از ضايعات هزاران تن چاي جلوگيري مي شود. يا مي‌خوانيم که کمبود ظرفيت سردخانه اي، ضايعات را افزايش و ميزان ذخيره سازي را کاهش داده است. تحقيق نشان داده که ۰۵ درصد يک محصول کشاورزي تحت عنوان ضايعات از چرخه اقتصادي خارج مي شود

به روزآوري و به‌کارگيري نرم افزارهاي نوين، همراه با ارتقاي سطح دانش کارکنان محور ديگر کنترل هزينه ها درجهت کمک به تحقق استراتژي رشد است. به‌کارگيري کارکنان دانش محور، مايه و پايه اصلي اجرايي شدن نرم افزارهاست. زيرا اين نيروي انساني دانشگر، ماهر و توسعه يافته است که توان تشخيص، تصميم، و گزينش نرم افزارها را دارد. از طرف ديگر، خود نيروي انساني ماهر، به‌خاطر گراني دستمزد، مي تواند منبع عمده هزينه بالاسري باشد. و اين در صورتي است که مديران نتوانند از منابع ايجاد شده به‌خوبي بهره برداري کنند.

به‌همين خاطر، مي توان عقلايي کردن هزينه را نوعي تناسب منطقي بين هزينه و فايده دانست. به ديگر بيان، ما هزينه ها را نبايد بي علت کاهش دهيم، تا به نوع ديگري به کارايي سازمان فشار آورد. بلکه از افزايش هزينه بايد در مواردي استقبال هم بکنيم، اگر به افزايش درآمد منجر مي‌ شود. 

پس مهم اين است که در تدوين استراتژي رشد و نهايتا استراتژي رقابت?، بدانيم که چگونه رقابت کردن مهم تر از کجا رقابت کردن است؟ زيرا هنگام تدوين استراتژي رشد، ما بايستي به انتظارات ذي نفعان متنوعي پاسخ دهيم. 
 


  • بازدید : 111 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۳تفكر عمده در طراحي صنعتي(۳ شيوه ي كار طراحي صنعتي)
تفكر اول:۱-توجه بيشتر به منافع كارفرما به جهت تضمين سودآوري طرح
           2-تمركز طراحي به روي امكانات اقتصادي و تكنولوژي كارفرما
تفكر دوم:۱-توجه بيشتر به فرهنگ موجود سليقه ها و خواسته هاي قشر استفاده گر
           2-تمركز طراحي روي علايق قشر استفاده گر
تفكر سوم:۱-توجه به تفكرات پيشتاز و همچنين خلق محصولاتي كه بتواند علت هاي موجود را بشكافد.
            2-تمركز طراحي بر روي بعد هاي استتيكي و توسعه ي اجتماعي و فرهنگي جامعه
ساختار برند: ۱-برند يكپارچه
                2-برند تائيدي
                3-برند كالا
                4-برند چتري

  برند يكپارچه:استفاده از يك نام به جهت معرفي كليه فعاليت ها

  برند تائيدي:استفاده از يك برند زير شاخه  به همراه برند والد به جهت تائيد.

  برند كالا:استفاده از برند زير شاخه،برند زير شاخه براي استفاده مشتريان و برند والد براي استفاده واسطه گران-شركا -كارمندان و كارفرما.

  برند چتري:ايجاد يك پل يا پوشش دهي برند هاي زير شاخه توسط برند مولد.
اين شيوه كار طراحان آوانكارد وپيشتاز است و حتي ممكن است داراي توجيه اقتصادي است.

۱-نفر اول قشر استفاده گر
۲-توليد كننده وسرمايه گذار
۳-منتقدان نظام سرمايه داري
۴-طراحان
۵-مدافعان حقوق استفاده گر


كار:جريان تبديلي است كه در آن ايده اي جهت رفع نيازي به صورت شي مورد استفاده در مي آيد.انسان در جريان كاري خود با تاثي گذاري بر اشيائي كه در طبيعت وجود دارند مي كوشد تا آنها را به اشياء كمال مطلوب تبديل كند.

هدف رفع نياز است.
 نيازفردي نياز جمعي؟ 
جامعه صنعتي چگونه نيازي را مي طلبد؟
شي:
نياز انسان:استفاده از شي است
زمان برآورده شدن نياز:در حين كاركرد
نتيجه:رفع نيازهاي انسان مستلزم استفاده از توليداتي است كه كاركردشان بر اساس نيازهاي مشخص شكل گرفته است.

مطابقت كاركرد شي ونياز انسان:

نقش طراح صنعتي :مدافع حقوق استفاده گر
 آيا نيازها هميشه از طريق استفاده از اشياء برآورده مي شود.
شي شدن ايده ها به منظور رفع نيازها شامل اشكال مختلفي از اشياء مي شود.

تقسيم بندي اشياء:
۱-اشياء طبيعي
۲-اشياء تغييرشكل يافته طبيعي 
۳-اشياء هنري
۴-اشياء مورد استفاده
انسان محصولي از طبيعت است
برخورد انسان با طبيعت:۱-عدم تغيير در طبيعت 
                             2-تغيير در طبيعت

مهم اين است كه انسان بتواند از نظر جسماني،رواني و ذهني به زندگي خود ادامه دهد.

سلامت جسم:تبديل اشياي طبيعي به اشياء مورد استفاده

سلامت ذهن و روان:در روند برداشت از طبيعت بتواند طبيعت بكر را لمس كند.
 
سيستم دفاعي بدن
نيازمند تطابق انسان با فيزيولوژي طبيعي
 بهداشت ذهن و روان نيازمند تطابق انسان با طبيعت است.
طراحي وانسان شناسي
 شخصيت:مجموعه اختصاصات وخصوصيت هاي رفتاري كه فردي را از فرد ديگر مشخص مي سازد.
جامعه شناسي:علمي كه درباره ويژگي هاي زندگي اجتماعي جوامع مختلف انساني مطالعه و تحقيق مي كند.

فرهنگ چيست؟
به عنوان معرفت بشري از وجوه تمايز زندگي اجتماعي انسان و حيوان است در تمام اجتمات بشري وجود داشته وعام است. زيرا تمام جلوه هاي عناصر و اجزاء آن در تمام زمينه هاي زندگي اجتماعي انسان وجود دارد.

فرهنگ در برگيرنده عوامل بسياري از قبيل:ساخت ابزار و اشياء،تهيه پوشاك و غذا،مبادلات،ارضاي غرايز،قوانين و آداب و عادت،امور سياسي،اقتصادي،حكومتي،فلسفه،عقايد درباره هستي،ماوراي طبيعي،نماد،تجلي آرزوها شادي ها و شيوه بيان آنها و ديگر پديده هاي حيات اجتماعي انسان مي باشد.
فرهنگ خاص قشرهاي مختلف را مي توان به قشرهاي ديگر انتقال داد.
فرهنگي كه غني و داراي ويژگي هاي مثبت باشد ارزش انتقال به طبقات ديگر جامعه را دارد.


نشانه سناسي:
علم يا رويه اي براي نگاه كردن و بررسي پديده هاست. نوعي زبان و روايت تجريدي ويا تصويري از پديده ها ومفاهيم است.

براي تحقيق در نشانه ها بايد دانست :
۱-از كجا آمده اند؟
۲-قوانين حاكم بر آنها چيست؟

روابط بين انسان ها :
۱-مستقيم: توسط رفتار انسان ،زبان،ايما واشاره به وجود مي آيد.
۲-غير مستقيم:توسط پديده ها و اشياء به وجود مي آيد.

هويت فرهنگي ونقش آن در طراحي محصولات:
مشخصه هاي فرهنگي:۱-طراحي شالودهاي(خطوط،فرم،ظاهر،رنگ،گشتالت و…)
                          2-طراحي رفتاري(كاركرد،عملكرد و…)
                          3-طراحي انعكاسي(طراحي كه محصول روي ارتباطات دارد.)
سطوح فرهنگي:۱-سطح بيروني(ملموس)
                   2-سطح مياني(رفتاري)
                   3-سطح دروني(غير ملموس)

لايه هاي فرهنگي:۱-مادي وفيزيكي
                     2-اجتماعي و رفتاري
                     3-ذهني ورواني

اطلاعات ارگونومي
در بخش پروسه طراحي ابتدا تحقيق هاي طراحي را استفاده مي كنيم.
اول سناريو تعريف مي شود بعد داستان را مشخص مي كنيم سپس كليه اطلاعات را در مرحله توسعه مي گنجانيم. شروع مرحله طراحي ودر نهايت مرحله انجام واجرا را در پروسه داريم ومحصول طراحي مي شود.رسيدگي كلي در زمينه كل اطلاعات:
  1-مرحله تحقيق
  2-تعريف داستان 
  3-انجام واجراء
  4-اتودها وتكميل اسكيس 
روابط بين انسان ومحصول
لذت بردن انسان از محصول 

رفتار شناسي:رفتار در حالت مثبت و منفي-نوع قشر-فرهنگ-سطح اجتماعي

ونداليزم(تخريب گرايي):۱-عمدي
                            2-غير عمدي
رفتار:هر چيزي كه گفته مي شود و هر آنچه كه عمل مي شود.

Rediesign:عملكرد بهتر محصول
                 زيباتر شدن محصول
                 محصول ارزش افزوده داشته باشد.
                 حل مشكلات ارگونوميك 
                 حل مشكلات توليد يا سعي در كاهش اين مشكلات
ارتباطات:مكانيزمي كه بين انسان ها به وجود مي آيد و رفتار احساسات و افكارانسان بر پايه ي اين مكانيزم توسعه پيدا مي كند.
نيازها :۱-فيزيكي
        2-رواني

كاركردهاي محصول:۱-كاركرد عملي محصول(نيازهاي فيزيكي)
                        2-كاركرد استتيكي محصول(وابسته به امور هنري،سليقه،زيبايي است)
                        3-كاركرد سمبوليك وسيمانتيك محصول
  
 علم استتيك:در طراحي صنعتي به كليه ارتباطات بين محصول و استفاده گر اشاره ميكند كه در حين تجربه محصول از طريق حواس پنج گانه ميسر مي شود.
حواس پنج گانه به ترتيب اولويت:۱-بينايي ۲-لامسه ۳-شنوايي ۴-بويايي ۵-چشايي

جنبه هاي عقلاني و احساسي ادراكي:۱-عملكرد                                  محصول 
                            2-سهولت استفاده
                            3-لذت يا رضايت استفاده گر
لذت:وضعيتي از آگاهي واحساسي كه از نهايت رضايت نشات مي گيرد.
 
انواع لذت:۱-لذت هاي فيزيكي
            2-لذت هاي اجتماعي
            3-لذت هاي رواني
            4-لذت هاي ايدئولوژي

«نظريه گشتالت»
نظريه گشتالت در نقد وبررسي يك محصول نقش دارد.از لحاظ عملكرد ومصرفي بودن محصولات و ديگر آثار مورد بررسي قرار مي گيرد.
اصل آن به نظريه روانشناسي به نام گشتالت بر مي گردد.
گشتالت به صورت ،شكل و فرم بر مي گردد،گشتالت كليت يك شكل را بيان مي كند و نگاه كلي و اجمالي به كل اثر دارد.
 گشتالت يك بحث خلاقانه است:خلاقيت در چهار چوب گشتالت بيان مي شود.
  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
این فایل قابل ویرایش می باشد وبه صورت زیر تهیه شده:

تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در چند دهه اخیر توجه زیادی از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است. به طور نظری، اگر بخش دولتی از کارآمدی کمتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار باشد، اندازه بزرگتر دولت منجر به رشد کندتر اقتصادی خواهد شد. اما اگر بخش دولتی کالاهای اساسی عمومی را که تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فراهم سازی آن نیستند، فراهم سازد، درنتیجه اندازه بزرگتر دولت به رشد سریعتر اقتصادی منجر خواهد شد. 
اقتصاددانان مهمترین وظایف دولت را وظایف ذاتی آن در امنیت، بهداشت و آموزش می دانند. برخی این وظایف را برای دولت کافی ندانسته، برای حفظ تعادل اقتصادی، دخالت دولت در اقتصاد را به دلیل شکست بازار، ضروری می دانند. در مقابل، برخی دخالت دولت را مداخله گرایانه و محدود کننده آزادی و انتخاب به حساب آورده و آن را عامل غیرکارآمدی و رانتی شدن دولت قلمداد می کنند
تعریف مسأله و بیان سئوال های اصلی تحقیق 
ارتباط بین رشد اقتصادی و هزینه دولت، یا به طور کلی تر، اندازه بخش عمومی، یک موضوع مهم تحلیلی و اساسی است. دیدگاه کلی این است که، مخارج عمومی به طور قابل ملاحظه ای با تأثیر برزیرساختار فیزیکی یا سرمایه ای انسانی، می تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد. فعالیت دولت ممکن است به طور مستقیم، یا به طور غیرمستقیم از طریق تعامل با بخش خصوصی، باعث افزایش محصول شود. ماهیت تأثیر مخارج عمومی بررشد، به ترکیب آن بستگی دارد. به گونه ای که با وجود مطالعات تجربی فراوان، یک ارتباط معنی داري بین هزینه ی عمومی و رشد، در یک جهت مثبت یا منفی وجود ندارد. در اين مورد نتايج، بسته به: کشور  یا ناحیه، متد جبری ( روش تحلیل ) و دسته بندی مخارج عمومی، متفاوت هستند. رابطه ی بین هزینه دولت و رشد، به ویژه برای کشور های در حال توسعه مهم است. بیشتر از همه، آن هایی که افزایش سطوح مخارج عمومی را در سراسر زمان تجربه کرده اند. بررسی رابطه بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران از دو جنبه مهم است. یکی اینکه کشور ایران هم در رده ی کشور های در حال توسعه بوده و هم با افزایش سطوح مخارج عمومی در اکثر زمان  ها مواجه بوده است؛ لذا آگاهی از تأثیرات این مخارج بر رشد اقتصادی، برای جهت دهی بهتر آن دسته از مخارج که تأثیر مثبت روی رشد اقتصادی دارند و تعدیل مخارجی که تأثیر منفی روی رشد دارند و تفکیک مخارجی که احتمالاً روی رشد بی تأثير خواهند بود؛ یک نیاز حیاتی و اساسی است. دیگر اینکه با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ابلاغ سیاست  های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن؛ یکی از اهداف کلیدی در افق برنامه ریزی، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. لذا تعیین اثربخشی مخارج دولت بر رشد اقتصادی در طول سال  های گذشته به تفکیک نوع هزینه  های دولت، اعم از هزینه  های جاری و سرمایه ای بسیار با اهمیت است. با توجه به موارد فوق، سؤالات اصلی تحقیق عبارتند از: 
۱-آیا بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره مورد بررسی، ارتباط معنی درای وجود دارد؟ 
۲-آیا بین هزینه دولت و سرمایه گذاری خصوصی در طول دوره مورد بررسی در ایران، ارتباط معنی داری وجود دارد؟ 
۳-کدام دسته از مخارج تاثير مثبت بررشد اقتصادی كدام دسته، تأثیر منفی روی رشد در ایران داشته اند؟ 

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق 
با توجه به اینکه بخش خصوصی نیز متأثر از هزینه  های دولت است  و از این طریق رشد اقتصادی از این بخش نیز متأثر مي شود. لذا انجام تحقیقی که علاوه بر تفکیک هزینه  های دولت و نقش هر قسمت از هزینه  ها در رشد اقتصادی، به تأثیر غیرمستقیم هزینه  ها در رشد اقتصادی از طریق بخش خصوصی نیز بپردازد، در شرایط کنونی امری بسیار ضروری می باشد. 

۱-۳ فرضیه  های تحقیق 
۱- بین هزینه ی دولت و رشد اقتصادی در ایران در طول دوره مورد بررسی، ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. 
۲- بین هزینه دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در طول دوره مورد بررسی، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. 
۳- بین افزایش مخارج عمرانی دولت و رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنی دار و بین افزایش مخارج جاری دولت و رشد اقتصادی رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد. 

۱-۴ اهداف تحقیق 
۱- تعیین میزان تأثیر مخارج دولت بر رشد اقتصادی در ایران در طول دوره ی مورد بررسی. 
۲- تفکیک مخارج دولت، به مخارج افزایش دهنده و مخارج کاهنده ی رشد اقتصادی در ایران، در طول دوره ی مورد بررسی. 
۳- ارائه پیشنهادات و راهکار های لازم جهت برنامه ریزی مخارج دولت در افق: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. 

۱-۵ روش انجام تحقیق 
در این تحقیق از تکنیک هم انباشتگی  ( همجمعی ) اقتصادسنجی بر مبنای روش خود توضیح برداری با وقفه  های گسترده ( ARDL )  برای متغیر های سری زمانی مدل انتخابی استفاده خواهد شد. 

۱-۶ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 
با استفاده از روش کتابخانه ای ازآمار و اطلاعات کلان اقتصاد ایران که توسط بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاونت آمار های اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شده است، استفاده خواهد شد. فصل دوم 
مروری بر ادبیات موضوع

۲-۱ تعریف دولت و ماهیت آن
مفهوم دولت (state) تا سدة شانزدهم رواج سياسي نيافته بود. نخستين كاربرد آن در بحث علمي و نيكولو ماكياولي  (1527-1469) نسبت داده مي‌شود. براي يوناني‌ها اين مفهوم شناخته شده نبود. آن‌ها به جاي آن واژه «پوليس» را به كار مي‌بردند كه مي‌توان آن را « شهر- دولت» ناميد. در شهر- دولت‌هاي كاملاً نزديك و كوچك يونان باستان به بهره‌مندي از حقوق و اجتماع تأكيد مي‌شد و سلطه و اطلاعات مورد توجه نبود. به گفتة كاتلين بهتر است آن‌ها را «اجتماع شهري» بناميم تا دولت. «شهر‌هاي» روم نيز از بهره‌مندان از حقوق و وظايف مدني كامل جانبداري مي‌كردند. بنابراين شهر- دولت‌هاي يونان و روم گردهمايي بسيار همبستة گروهي بودند كه به استثمار بردگان زندگي مي‌كردند.
مفهوم دولت نو در بخش عمده اروپاي سده هاي ميانه نيز وجود نداشت. طي اين دوره تفكر سياسي درباره‌امپراتور و حكومت شاهزادگان بود. در پايان‌هاي سده‌هاي ميانه، مفهومي از دولت به تدريج پديدار مي‌شد؛  اما به خوبي مشخص نبود، و زماني كاربرد يافت كه دولت از آن مردم نبود و حاكميت به شاهان تعلق داشت. در آن زمان، دولت را با اقتدار عالي برابر مي‌دانستند؛ اما گاه‌ به «نهاد‌هاي اجتماعي هم اشاره داشت». در گذر زمان، دولت گذشته از اصول و راستا‌ها، مفهوم طبيعي اقتدار ناب و ساده، يا تأسيس را پيدا كرد.
در گفت و گو‌هاي عمومي مفهوم «دولت» را در معني‌هاي گوناگون به كار مي‌برند. براي مثال واحد هاي تشكيل دهنده فدراسيون ايالات متحده آمريكا را در زبان انگليسي با نام state مشخص مي‌كنند. همين طور از كمك دولت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات دولتي يا آموزش دولتي سخن گفته مي‌شود، در حالي كه به واقع كمك حكومت، مقررات حكومتي و مانند آن است. دولت، حكومت نيست، بلكه حكومت كارگزار دولت است. دولت همچنين با جامعه، اجتماع و ملت فرق دارد. گاه نيز واژه دولت را با واژه «كشور»  مترادف به كار مي‌برند، گاهي هم براي جلوگيري از ابهام ناشي از كاربرد عاميانة دولت، تركيب « دولت- كشور» را ترجيح داده‌اند . پس ازتحليل مفهوم دولت و دست يافتن به تعريف عملي آن، تفاوت مشخص آن با حكومت را باز خواهيم شناخت.
شايد شگفت‌انگيز باشد كه متفكران و پژوهشگران سياسي در مورد تعريف دولت توافق نظر ندارند. اختلاف نظر پيش از هر چيز به گوناگوني انديشه‌ها در موردسرشت دولت كه بر تعريف‌ها اثر مي‌گذارد، مربوط است. در حالي كه برخي از متفكران سياسي دولت را در اساس يك ساختار طبقاتي مي‌دانند، ديگران بر اين انديشه‌اند كه دولت فراتر از طبقات و نمايانگر كل اجتماع است عده‌اي آن را نظام قدرت مي‌دانند، ديگران نظام رفاه. برخي آن را تضمين كننده زندگي جمعي مي‌دانند رد حالي كه ديگران آن را نهادي اخلاقي مي‌دانند كه از رفاه و تأمين اخلاقي انسان جدايي‌ناپذير است. برخي آن را از ديدگاه حقوقي محض به مثابه اجتماعي تلقي مي‌كنند كه طبق قانون سازمان يافته است و برخي آن را با خود ملت يا جماعت يكسان مي‌دانند. عده‌اي بر جنبة ساختاري آن تأكيد دارند و برخي ديگر بر جنبة كاركردي آن.
دربارة جامعة مدني يا دولت از همان آغاز تفكر سياسي اختلاف عقيده وجود داشته است. براي مثال، سوفسط‌هاي يونان باستان، كه فلسفة سياسي اروپا از آن‌ها آغاز شد، جامعه مدني را قراردادي مي‌دانستند. اما متفكران بعدي مانند افلاطون (۳۴۷-۴۲۸ قبل از ميلاد) و ارسطو (۳۲۲-۳۸۴ق.م.) با اين نظر موافق نبودند. براي مثال، ارسطو، «پوليس» را طبيعي و ضرور تلقي مي‌كرد و مي‌گفت «پوليس» از غرايز طبيعي انسان ظهور مي‌كند؛ محصول و نيز اوج نياز انسان به زندگي اجتماعي است، و براي رشد جنبه‌هاي گوناگون انسان ضورر است. از نظر او، فردي كه بيرون از «پوليس» زندگي كند يا فروتر از آدمي است يا برتر از او، و موجود طبيعي بشري نيست. ايده آليست‌هاي نوي سده‌هاي هجدهم و نوزدهم، مانند روسو، كانت، هگل، گرين  و بوسانكه  كم وبيش با اين نظر موفاق بودند. آن‌ها دولت را نهادي اخلاقي مي‌دانستند كه براي رشد كامل اخلاقي انسان غير قابل صرف نظر است. آلتوسيوس  و گروسيوس  نظريات همانندي با آن‌ها داشتند و دولت را تأسيسي عمومي براي ارتقاي رفاه بشر مي‌دانستند و همين نظر در پيدايش مفهوم دولت رفاه، كه به طور عمده فقط براي جامعه‌هاي وفور تناسب و اعتبار دارد، موثر بود.
از سوي ديگر، كساني معتقد بوده‌اند كه دولت آزادي طبيعي فرد را محدود مي‌كند و در بهترين حال، شر ضرور است. يكي از متفكران برجسته معتقد به چنين نظري هربرت اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) فيلسوف انگليسي بود كه عقيده داشت دولت «شركت سهامي مشترك بيمه متقابل» است و عضويت در آن بايد آزاد و انتخابي باشد. او بر آن بود كه دولت مي‌تواند و بايد به شهروندان خود اجازه دهد از حقوق تبعه بودن آزاد باشند و نيز بار سنگين وظايف تبعه بودن را از دوش براندازند.
در حد افراطي ديگر، آنارشيست‌هاي فلسفي مانند پرودون (۱۸۶۵-۱۸۰۹) و كروپتكين (۱۹۲۱-۱۸۴۲) معتقد بودند دولت شر مطلق است . آن‌ها با بودن دولت (يا حكومت) به كسي كمك كرده باشد، اما به ندرت به سود عامه مردم بوده است؛ و بنابراين هر چه زودتر از بين برده شود رنج وعذاب انسان كمتر خواهد شد. در اينجا بايد اشاره كرد كه ماكياولي و تريشكه نيز بر زمينه‌هاي ديگري، دولت را به مثابه نظام قدرت. از مجموع نظرات ارائه شده و با توجه به عملكرد دولت ها می توان چند ویژگی را برای دولت استخراج کرد:
۱- در انحصار داشتن قدرت برای اعمال زور؛ 
۲- حق و صلاحیت ( انحصاری ) برای اعمال سیاست هم در داخل و هم در خارج از کشور؛ 
۳- داشتن حق انحصاری وضع و اجرای قانون؛ 
۴- سازماندهی نیرو در طول مرز ها و تأمین امنیت داخلی و خارجی؛ 
۵- حق انحصاری اخذ مالیات و حقوق گمرکی و تهیه و تدارک بودجه ملی. 

الف تعریف و مفهوم اقتصادی دولت 
به طور کلی، دولت یک مفهوم حقوقی و سیاسی است. کسانی که دولت را یک مفهوم اقتصادی می دانند، اشتباه می کنند. دولت با اقتصاد فقط رابطه دارد. کسانی که دولت را به مفهوم اقتصادی تعریف می کنند، در واقع وظایف و نقش دولت را تعریف کرده اند و نه خود دولت را. ولی وظایف و نقش دولت تنها اقتصادی نیست، بلکه وظیفه و نقش سیاسی هم دارد؛ پس تعریف اقتصادی دولت نمی تواند یک تعریف جامع و مانع، حتی برای وظایف و نقش آن باشد. 
ماتریالیست  ها، مخصوصاً کمونیست  ها، مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند. اقتصاد را عین دولت نمی دانند، ولی آن را برجسته ترین نقش برای دولت دانسته، عقیده دارند که جنبه اقتصادی دولت سایر جنبه  های آن را تحت الشعاع قرار می دهد. هر دولتی، وسیله استفاده طبقه حاکمه برای تحکیم و تقویت سلطه اقتصادی او به کمک وسایل سیاسی است. در اینجا نقش سیاسی دولت که در نظر « ژان دابن » نقش اصلی دولت محسوب می شود، به صورت یک نقش کمک کننده به عامل اقتصادی جلوه کرده است و وقتی در تعریف حقوق از نظر سوسیالیسم می خوانیم ” حقوق عبارت است از ساختمان محافظ اقتصاد “، بیشتر به نقطه نظر اقتصادی سوسیالیست های مارکسیست پی می بریم. 
به طور کلی، کسانی که مفهوم اقتصادی دولت را در نظر دارند، منکر مفاهیم سیاسی و حقوقی دولت نیستند، به این دلیل سیاست و حقوق را در استخدام اقتصاد فرض می کنند، زیرا که اقتصاد را نقطه شروع نقش و وظیفه دولت می دانند و به عنوان صفت مشخصه و بارز دولت توجیه می کنند. بنابراین نمی توان به طور کلی اظهار نظر کرد که مفهوم اقتصادی دولت صحیح نیست و قابل رد است، بلکه باید در بعضی جهات این توجیه را قبول کرد و اذعان داشت که دولت دارای مفهوم اقتصادی بسیار نیرومندی است. در عقاید مارکسیسم، هدف دولت نیز اقتصادی است. آن ها عقیده دارند که دولت برای یک هدف اقتصادی طبقاتی تشکیل می شود. 
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر

هزينه يابي كيفيت روش هزينه يابي مبتني بر فرايند است كه به لحاظ مفهومي به دنبال سنجش و ايجاد تعادل بين هزينه هاي پيشگيرانه و هزينه هاي تضمين كيفيت در برابر هزينه هاي بدي كيفيت و ضايعات و نارضايتي مشتري است. در اين روش كه در دل سيستم حســابداري مالي و صنعتي ايجاد مي شود هزينه هاي انجام فعاليتها با ديدگاه ميزان تاثير آنها بر كيفيت، دسته بندي و مقايسه مي شوند.

  • بازدید : 183 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۴۱    کد محصول : ۱۶۴۸۶    حجم فایل : ۱۲۵۵۹ کیلوبایت دانلود پایان نامه و سمینار مهندسی عمران ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا (بررسی موردی از پایانه مرزی مهران)  

عنوان سمینار: دانلود فایل سمینار مهندسی عمران ارائه مدل تخمین هزینه ترانزیت جاده ای کالا (بررسی موردی از پایانه مرزی مهران)

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: مقدمه و اهمیت موضوع
۱-۱) تعریف موضوع
۲-۱) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
۳-۱) محدوده تحقیق
۴-۱) محدودیت ها و مشکلات
۵-۱) روش تحقیق

فصل دوم: کاوش در متون و مطالعات انجام شده و بررسی آمار ترانزیتی کشور
۱-۲) تعریف پایانه مرزی
۱-۱-۲) اهداف وظایف پایانه مرزی
۲-۲) تعاریف مهم در ترانزیت کالا و پایانه مرزی
۳-۲) مطالعات انجام شده
۴-۲) آمار ترانزیت کالای نفتی و غیرنفتی در مرزهای کشور طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۴
۵-۲) آمار ترانزیت کالای نفتی و غیر نفتی در مرزهای کشور طی ۶ ماهه سال ۱۳۸۵
۶-۲) بررسی آمار ترانزیتی کالا از پایانه مرزی مهران- به کشور عراق

فصل سوم: متدولوژی تحقیق و بررسی پارامترهای مؤثر بر هزینه ترانزیت جاده ای کالا
۱-۳) هزینه حمل و نقل و انواع آن
۱-۱-۳) هزینه های ثابت
۲-۱-۳) هزینه های جاری یا متغیر
۲-۳) شناخت عوامل مستقیم و غیرمستقیم مؤثر بر هزینه های متغیر حمل و نقل و ترانزیت کالا و طریقه شناسایی این عوامل
۳-۳) بررسی عوامل مؤثر بر هزینه ترانزیت
۱-۳-۳) وزن کالای حمل شده
۲-۳-۳) مسافت حمل شده
۳-۳-۳) شاخص عرضه و تقاضا و میزان تقاضا در مرزهای خاص
۴-۳-۳) احتمال بارگیری در مسیر برگشت
۵-۳-۳) نوع مسیر حمل کالا
۶-۳-۳) آب و هوا در هنگام حمل کالا
۷-۳-۳) مشخصه های کالا
۸-۳-۳) نوع وسیله نقلیه
۹-۳-۳) قیمت ارز
۱۰-۳-۳) زمان حمل کالا
۴-۳) انواع مدل های پیش بینی
۱-۴-۳) مدل های کیفی
۲-۴-۳) مدل های کمی

فصل چهارم: بررسی موردی (ارائه مدل هزینه ترانزیت جاده ای کالا به کشور عراق از پایانه مرزی مهران)
۱-۴) هدف از بررسی موردی
۲-۴) تجزیه و تحلیل اطلاعات
۱-۲-۴) بانک اطلاعاتی
۳-۴) اراده مدل تخمین هزینه ترانزیت برای بررسی موردی
۱-۳-۴) متغیرهای کاندید
۲-۳-۴) بررسی مدل های مختلف خطی و غیرخطی
۴-۴) رگرسیون پارامترهای خطی و غیرخطی یک متغیره
۵-۴) بررسی مدلهای رگرسیون پارامتری غیرخطی چند متغیره
۶-۴) بررسی رگرسیون ناپارامتری
۷-۴) بررسی اثرات عرضه و تقاضا در ماههای خاص سال بر روی مدل هزینه

فصل پنجم: نتایج و ارائه پیشنهادات
۱-۵) جمع بندی و نحوه استفاده از مدل
۲-۵) نتایج
۳-۵) پیشنهادات
۴-۵) مطالعات آتی

پیوست ۱
پیوست ۲
پیوست ۳

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج