گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی، هوش فرهنگی 

و سازگاری فردی اجتماعی
داشنجویان زن و مرد
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ

مقاله تربیت بدنی با موضوع مقایسه هوش هیجانی، هوش فرهنگی 

و سازگاری فردی اجتماعی
داشنجویان زن و مرد
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
چاپ شده در فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ
  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر

پرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط آنگ و ارلی در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی، رفتاری.

این پرسشنامه نیز شامل :

تعریف مفهومی

روش نمره گذاری

پایایی و روایی

و منبع استفاده شده می باشد.

فرمت فایل : wordپرسشنامه هوش فرهنگی ۲۰ سوالی که توسط آنگ و ارلی در سال ۲۰۰۴ طراحی شده است. این پرسشنامه دارای چهار عامل است که عبارت است از: راهبرد یا فراشناخت، دانش یا شناخت، انگیزشی، رفتاری.

این پرسشنامه نیز شامل :

تعریف مفهومی

روش نمره گذاری

پایایی و روایی

و منبع استفاده شده می باشد.

فرمت فایل : word

قیمت:۲۰۰۰


عتیقه زیرخاکی گنج