امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 109 views
  • بدون نظر

عوامل هوشمند:

ماهيت عوامل، كامل يا غير از آن، تنوع محيطي و جانوران نمايشي حاصل از انواع عوامل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند.

در فصل۱، مفهوم عوامل منطقي به عنوان اساس….


عتیقه زیرخاکی گنج