گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

دانلود رایگان تحقیق سیستم ترمز ماشین-خرید اینترنتی تحقیق سیستم ترمز ماشین-دانلود رایگان مقاله سیستم ترمز ماشین-تحقیق سیستم ترمز ماشین

این فایل در ۹۷صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:
طرحی کلی از سیستم ترمز
وقتی شما پدال ترمز را       می فشارید،ماشین نیروی پای شما را از طریق یک سیال به ترمز ها منتقل میکند.زیرا ترمزهای واقعی نیرویی خیلی بیشتر از نیرویی که شما توسط پایتان وارد می کنید نیاز دارد.ماشین باید نیروی پای شما را چند برابر کند.این کار از طریق ٢ روش انجام میشود
١-مزیت مکانیکی(اهرمها)
٢-افزایش هیدرولیکی نیرو
ترمزها نیرو را از طریق اصطکاک به چرخ ها منتقل می کنند و چرخ ها نیز این نیرو را توسط اصطکاک به جاده می دهند.
قبل از اینکه بحث را بشکافیم،اجازه دهید این ٣ قانون را یاد بگیریم:
 ● دستگاه اهرمی
 ●  دستگاه هیدرولیکی
 ● دستگاه اصطکاکی
 
دستگاه اهرمی
 پدال به نحوی طراحی شده که میتواند نیروی پای شما را قبل از اینکه هرگونه نیرویی به روغن ترمز وارد شود چند برابر کند.
افزایش نیرو
 در شکل بالا،نیروی F به سمت چپ اهرم وارد شده است.سمت چپ اهرم (۲X) دو برابر سمت راست(X) است.در نتیجه در سمت راست اهرم،نیروی ۲F ظاهر میشود،ولی در نصف جابجایی (Y) نسبت به سمت چپ(۲Y).تغییر نسبت سمت چپ و راست اهرم تعیین کننده نسبت نیروی دو طرف است.
 
سیستم هیدرولیکی
ایده اساسی ساده ای در پشت هر سیستم هیدرولیکی نهفته است: نیروی وارد به هرنقطه از سیال تراکم ناپذیر،که عموماً یک نوع روغن می باشد،به همان اندازه به مابقی نقاط منتقل می شود.بیشتر سیستم های ترمز از این طریق نیرو را چند برابر می کنند.در اینجا شما ساده ترین سیستم هیدرولیکی را مشاهده می کنید.
یک سیستم ساده ی هیدرولیکی 
در شکل بالا،دو پیستون(به رنگ قرمز)در دو استوانه شیشه ای,پر شده از روغن,گنجانده شده اند و از طریق یک لوله پر از روغن به یک دیگر متصل اند.اگر شما یک نیروی رو به پایین به یک پیستون وارد کنید(مثلاً سمت چپی در شکل)نیرو از طریق لوله روغن به پیستون بعدی منتقل می شود.از آن جایی که روغن تراکم ناپذیر است،کارایی بسیار بالاست.تقریباً تمامی نیروی اعمال شده در پیستون دوم تولید می شود.نکته مهم در مورد سیستم هیدرولیکی اینست که لوله متصل کننده دو پیستون به هر شکل و طولی می تواند باشد،به طوری که امکان هر گونه تغییر شکل را در مسیر انتقال نیرو میسرمی کند.این لوله همچنین می تواند چند شاخه شود،در نتیجه یک پیستون مادر می تواند بیش از یک شاخه،در صورت نیاز داشته باشد،همان طور که در شکل نشان داده شده است
یک نکته شسته رفته دیگر در مورد سیستم هیدرولیک اینکه می تواند نیرو را چند برابر کند،(یا تقسیم کند)اگر شما “چگونه قرقره و جعبه دنده کار می کنند؟” یا “نسبت دنده چگونه کار می کند؟” را خوانده باشید،حتماً می دانید که مبادله نیرو و جابه جایی در سیستم های مکانیکی بسیار مرسوم است.در یک سیستم هیدرولیکی ،کافیست سایز یک پیستون را نسبت به دیگری متفاوت انتخاب کنیم،مطابق شکل

افزایش هیدرولیکی نیرو
برای تعیین ضریب افزایش در شکل بالا،با توجه به اندازه پیستون ها کار را شروع می کنیم،فرض کنید که قطر پیستون درسمت چپ ٢ اینچ,در سمت راست ۶ اینچ باشد.مساحت هر پیستون از رابطه πr2 دست می آید.پس مساحت پیستون سمت چپ ۳/۱۴  و سمت راست ۲۸/۲۶ است.پیستون سمت راست ۹ برابر پیستون سمت چپ است،این بدان معناست که نیرویی معادل ۹ برابر نیروی اعمال شده به پیستون سمت چپ،در پیستون سمت راست تولید می شود.پس اگر یک نیروی ۱۰۰ پوندی به پیستون چپ وارد کنیم،نیروی معادل ۹۰۰ پوند در سمت راست تولید می شود.تنها نکته این ست که شما باید پیستون سمت چپ را ۹ اینچ پایین ببرید تا پیستون سمت راست ۱ اینچ بالا بیای

  • بازدید : 127 views
  • بدون نظر
ترمزهاي اتومبيل
اين فصل كاربرد و عملكرد انواع ترمزهاي مورد استفاده در اتومبيل را تشريح مي كند . از آنجائي كه اكثريت ترمزهاي امروزي بوسيلة هيدروليك بكار مي افتد ، در اين فصل كاربرد ترمزهاي هيدروليكي و ساختمان آنها شرح داده شده است . دو نوع ترمز هيدروليكي وجود دارد : ديسكي و كاسه اي . در نوع كاسه اي ، كفشكهاي ترمز به سطح داخلي كاسه ترمز مي چسبند و در ترمز نوع ديسكي ، لقمه هاي مسطح ترمز يا كفشكها به ديسك مسطح مي چسبند .

  • بازدید : 151 views
  • بدون نظر

قیمت : ۱۰۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۸    کد محصول : ۱۶۴۵۱    حجم فایل : ۷۱۰۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق
عنوان سمینار: شبیه سازی عدد پارامترهای هندسی – هیدرولیکی آبشستگی پایین دست جتهای ریزشی آزاد در حوضچه استغراق

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات و مفاهیم اساسی آبشستگی
۱-۱) تاریخچه علم هیدرولیک و رسوب
۲-۱) مفهوم آستانه حرکت ذرات
۳-۱) آبشستگی
۱-۳-۱) آبشستگی عمومی
۲-۳-۱) آبشستگی موضعی (محلی)
۳-۳-۱) مراحل مختلف آبشستگی
۴-۳-۱) مشکلات و خطرات ناشی از آبشستگی سازه های هیدرولیکی
۴-۱) آبشستگی ناشی از جتها
۱-۴-۱) مقدمه
۲-۴-۱) تعریف جت و تقسیم بندی انواع آن
۳-۴-۱) خصوصیات جت قائم و آبشستگی ناشی از آن
۴-۴-۱) خصوصیات جت مایل و آبشستگی ناشی از آن
۵-۱) مروری بر مباحث تئوری آبشستگی

فصل دوم: مروری بر مطالعات صورت گرفته
۱-۲) مقدمه
۲-۲) اثر شکل ابعاد جت
۳-۲) اثر زاویه برخورد جت
۴-۲) اثر عمق پایاب
۵-۲) اثر ارتفاع ریزش جت
۶-۲) اثر اندازه دانه ها
۷-۲) اثر دبی جریان یا سرعت جت
۸-۲) اثر هوادهی ورودی به جت

فصل سوم: معادلات حاکم بر جریان سیال
۱-۳) مقدمه
۲-۳) معادلات پیوستگی
۳-۳) معادله اندازه حرکت
۴-۳) معادله انرژی
۵-۳) معادلات کلی انتقال

فصل چهارم: آشفتگی و مدلهای آشفتگی
۱-۴) مقدمه ای بر آشفتگی جریان
۲-۴) برخورد آماری با آشفتگی جریان
۳-۴) مفاهیم اساسی در مدل کردن آشفتگی
۱-۳-۴) مفهوم لزجت گردابه ای (Eddy viscosity)
۲-۳-۴) مفهوم انتشار گردابه ای (Eddy Diffusivity)
۴-۴) دسته بندی مدلهای انتقال آشفتگی
۱-۴-۴) مدلهای صفر معادله ای یا جبری
۲-۴-۴) مدلهای تک معادله ای
۳-۴-۴) مدل دو معادله ای
۱-۳-۴-۴) مدل استاندارد K-E
۲-۳-۴-۴) روش قانون دیواره (Wall Function) برای اعداد رینولدز بالا
۳-۳-۴-۴) مدل K-E برای اعداد رینولدز پایین
۴-۴-۴) مدلهای چند معادله ای
۵-۴) ارزیابی مدلهای آشفتگی

فصل پنجم: روش حل عددی
۱-۵) مقدمه
۲-۵) روش حجم محدود
۱-۲-۵) معادلات نفوذ دائم
۲-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی دائم
۱-۲-۲-۵) طرح اختلاف مرکزی
۲-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست یا روش آپویند
۳-۲-۲-۵) طرح توان – پیرو
۴-۲-۲-۵) طرح اختلاف بالادست مرتبه دوم (کوئک)
۳-۲-۵) معادلات نفوذ – جابجایی غیردائم (گذرا)
۱-۳-۲-۵) روش اولر پیشرو (Forward- Euler)
۲-۳-۲-۵) روش کرانک نیکولسون (Crank-Nicolson)
۳-۳-۲-۵) روش اسدریک (Sdrik)
۴-۳-۲-۵) روش فرس (Frace)
۵-۳-۲-۵) روش وثوقی (Vosoughifar)
۶-۳-۲-۵) روش کاملاً ضمنی (Fully Implicit)
۳-۵) الگوریتمهای حل توأم فشار- سرعت
۱-۳-۵) الگوریتم SIMPLE
۲-۳-۵) الگوریتم GMRES

فصل ششم: نرم افزار FLOW-3D
۱-۶) مقدمه
۲-۶) مدل آزمایشگاهی
۳-۶) شبیه سازی عددی
۱-۳-۶) منوی Global
۲-۳-۶) منوی Physics
۱-۲-۳-۶) مدل Sediment Scour
۲-۲-۳-۶) مدل آشفتگی جریان
۳-۳-۶) منوی Fluid
۴-۳-۶) منوی Meshing and Geometry
۵-۳-۶) شرایط مرزی Boundary Condition
۶-۳-۶) منوی Numericis
۷-۳-۶) منوی Simulation

فصل هفتم: نتایج بدست آمده و تجزیه و تحلیل آن
۱-۷) مقدمه
۲-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی جت ریزشی
۳-۷) تجزیه تحلیل و شبیه سازی ۲ بعدی آبشستگی
۴-۷) تجزیه و تحلیل شبیه سازی ۳ بعدی آبشستگی
۱-۴-۷) بررسی ابعاد حفره آبشستگی
۲-۴-۷) بررسی توزیع سرعت در مقاطع عرضی (بردارهای جریان ثانویه)

فصل هشتم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۸) نتیجه گیری
۲-۸) پیشنهادات

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

 

  • بازدید : 92 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۸۲    کد محصول : ۱۴۲۳۶    حجم فایل : ۹۶۸ کیلوبایت   

دانلود پایان نامه کارشناسی عمران بررسی اندرکنش دینامیکی سد و مخزن با استفاده از نرم افزار Ansys

عمران – سازه های هیدرولیکی

اندرکنش یعنی دو محیط مجاور هم دارای کنش و واکنش می‌باشند، بنابراین هنگام زلزله سازه به سیال، یک اثر می‌گذارد و سیال اثر را برمی‌گرداند و رفتار رفت و برگشتی بی پایانی خواهیم داشت که بطور مجزا قابل تحلیل نیستند. مطالعات انجام گرفته در مورد اندرکنش سد و مخزن می‌باشد جهت پیش بینی توزیع فشار هیدرودینامیک از روش‌های تحلیلی و تجربی همانند روش وسترگارد وزنگار استفاده می‌شود با در دسترس قرار گرفتن کامپیوتر، استفاده از روش المان محدود برای تحلیل دینامیکی سیستم‌های کوپله سد و مخزن بطور گسترده‌ای متداول گردیده است. لذا در این پایان نامه مدل اویلر – لاگرانژ سیستم سد و مخزن با استفاده از نرم افزار Ansys 5.4 مورد بررسی قرار گرفته و پارامترهای موثر بر توزیع فشار هیدرودینامیک همچون میرایی، جذب انرژی کف مخزن، تراکم پذیری و … مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

  • بازدید : 233 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۵۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۸    کد محصول : ۱۷۳۶۳    حجم فایل : ۳۱۴۰ کیلوبایت   
در این لحظه از سایت دانلود پروژه و پایان نامه های دانشجویی fileee.ir یکی از کاملترین و بهترین فایلهای دانشگاهی با عنوان دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی سازه های هیدرولیکی رو براتون گذاشتم .

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی سازه های هیدرولیکی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد عمران بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی سازه های هیدرولیکی


عتیقه زیرخاکی گنج