گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 229 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق آمار-خرید اینترنتی تحقیق آمار-دانلود رایگان مقاله آمار-تحقیق آمار
این فایل در ۱۳صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

۱-               جداول فراواني داده ها

۲-               حدود دسته و طبقات

۳-               فراواني مطلق

۴-               فراواني نسبي

۵-               درصد فراواني

۶-               فراواني تراكمي (تجمّعي)

۷-               درصد فراواني تراكمي

۸-               مركز دسته


۱۰ – ۱۰/۵ – ۱۱ – ۱۱/۲۵ – ۱۲/۲۵ – ۱۲/۵ – ۱۳ – ۱۳ – ۱۴ – ۱۴ – ۱۴/۵ – ۱۵/۲۵ – ۱۶/۷۵ – ۱۷ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۸/۷۵ – ۱۹ – ۱۹ – ۱۹ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۰ – ۲۰
محاسبه ميانه، ميانگين، مد يا نما
ميانه : عددي كه ۵۰% اعداد زير و ۵۰% اعداد بالاي آن واقع شوند و اگر در اين محاسبه دو عدد قرار گرفتند دو عدد را جمع و تقسيم بر ۲ مي كنيم.
 16 =   = 75/16 + 75/15=  ميانه
 ميانگين 
 
عدد و يا اعدادي كه بيشترين تكرار را شده باشند   Mod = 19      
۱۰
۱۰/۵
۱۱
۱۱/۲۵
۱۲/۲۵
۱۲/۵
۱۳
۱۳
۱۴
۱۴
۱۴/۵
۱۵/۲۵
۱۶/۷۵
۱۷
۱۷
۱۸
۱۸/۷۵
۱۹
۱۹
۱۹
۱۹
۲۰
۲۰
۲۰
نمودار ستوني فراواني را به صورت عيني در هر دسته و حدود نشان مي دهد.

نمودار هيستوگرام فراوانينمودار تراكمي (اجايو)
نمودار دايره اي
 

 

عتیقه زیرخاکی گنج