گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 218 views
  • بدون نظر

این فایل در ۱۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

زندگي هريك از ما زماني كه عمل لقاح (تركيب سلول جنسي نروماده) صورت پذيرد شروع خواهد شد، و احياناً تا زمان پيري ادامه خواهديافت در طي اين مدت مهارت‌هاي تازه اي كسب مي‌كنيم و جنبه‌هاي مختلف شخصيت دگرگوني حاصل مي‌شود در ادامه برایآشنایی بیشتر شما توضیحات مفصلی درباره فایل می دهیم
 هر يك از ما زندگي را با سلول كوچكي كه اندازه آن از يك ته سنجاق كوچكتر است شروع مي‌كنيم بيشتر صفات ارثي از والدين به فرزندان منتقل مي‌شود از همين سلول كوچك منتقل مي‌گردد. صفات ارثي چون ويژگي برخي مانند قد، ساختار استخواني، رنگ مو،‌چشم، غيره اينها صفات ارثي هستند كه از طريق والدين به فرزندانشان منتقل مي‌گردد. 
محيط:‌
كودكي كه پابه جهان هستي مي‌گذارد به ميزان زيادي از محيط زيست خود تاثير مي‌پذيرد عوامل كه از خارج بر روي ارگانيزم فرد اثر مي‌گذارد يا از داخل بعد از تشكيل تخمك بر روي نوزاد موثر است محيط به دو بخش، محيط داخلي و محيط خارجي تقسيم بندي مي‌شود. 
محيط داخلي: 
هسته هر سلول همراه با كروموزومهاي داخل آن به وسيله ماده ژلاتيني به نام سيوپلاسم احاطه شده است بدليل اينكه سيتوپلاسم بر روي ژن‌ها اثر مي‌گذارند به آن محيط داخلي سلول مي‌گويند در واقع تعيين اينكه ارگانيزم بدن چه بايد باشد توسط وراثت و سيتوپلاسم انجام مي‌گيرد با آزمايشي كه بر روي حيوانات صورت گرفته سيتوپلاسم سلول را بدون اينكه هسته آن تغيير كند، تغيير مي‌داند. نتيجه آن بوجود آمدن موجود زنده بصورت كاملاً نابه هنجار بوده جنين شناسان موقعيت بعضي از سلول‌ها رانسبت به سلول ديگر تغيير مي‌داند متوجه مي‌شوند كه وقتي جاي سلول را عوض مي‌كنند اين سلول خصوصيات ديگري را كه با عمل تازه آن متناسب است پيدا مي‌كند وجود اين نوع توانائي خاص در بعضي از سلولهاي كه طبق آن مي‌توانند جانشين سلولهاي ديگر شوند نشان مي‌دهد كه عامل وراثت در همه سلولها بطور يكسال وجود دارد. ولي ساختمان واقعي يك سلول و اينكه تبديل به چه سلول خواهد شد به روابط او با سلول ديگر بستگي دارد. اگر سلول در يك محل از مجموعه سلولهاقرار گيرد جسم سلولي تبديل به نسج مغزي مي‌شود. و اگر همان سلول در محل ديگر از مجموعه سلولها قرار گرفته باشد جسم سلول آن مبدل مكانيزم بينائي مي‌گردد. هورمونها تاثير مهمي‌بررشد كلي موجود زنده مي‌گذارد. بسيار از نقص در هنگام تولد نوزاد نتيجه فعاليت زياد يا كم غدد درون ريز است و همچنين خصوصيات شيميايي خون كودك عامل موثري در رشد يا عدم رشد او در طي دوره حيات فرد تاثير گذار خواهد بود. 
محيط خارجي:
تغذيه را كودك در رحم از طريق بند ناف صورت مي‌پذيرد. (محيط خارجي قبل از تولد) و رشد طبيعي نوزاد تاثير به سزاي دارد. چنانكه مايعي كه اروگانيزم را در بر گرفته داراي حرارت مناسب خصوصيات شيمايي لازم را نداشته باشد رشد جنين هم كامل نخواهد بود. نوزاد بعد از تولد وارد يك محيط خارجي نا آشنا مي‌شود كه از محيط داخلي وسيع تر است كه در آن برخوردهاي متنوع مادي و اجتماعي بسياري وجود دارد. كه شامل زبان آداب رسوم و غيره اشاره نمود. در صورت شرايط مادر كاملاً مناسب به دنيا آمدن نوزاد باشد كودكي سالمي‌بدنيا خواهد آمد در غير اينصورت نوزا د در هنگام بدنيا آمدن دچار مشكلات عديده اي خواهد شد.
روابط متقابل محيط و وراثت:

در قسمت‌هاي قبل از وراثت و محيط به طور جداگانه بحث شد اما هر دو آنها تاثير پذير از يكديگرند. هيچ گاه نمي‌تواند امروزه اين دو عامل را از جهت تاثير گذاري روي جنين از يكديگر جدا نمود. 

مثلاً بيماري قند ارثي است اين بيماري با افزايش قند خون در فرد مشخص مي‌شود. بر فرض اينكه ژنها در توليد انسولين دخالت دارند و اين به نوبه خود بر سوخت و ساز مواد قندي واز اين طريق بر ميزان قند خون اثري مي‌گذارد. لذا همه كساني كه استعداد ارثي براي ابتلا به بيماري قند را دارند به اين بيماري مبتلا نمي‌شوند با بررسي بر روي دو قلوهاي يك تخمكي هر دو دو قلوها به بيماري قند نه بودند مسلماً آنها حامل ژن‌هاي بيماري قند بوده اند اما به آن مبتلا نشده اند چون رژيم غذايي آن‌ها به ميزان كمتر ي سوخت و ساز مواد قندي را كنترل نمود. بنابراين بيماري قند يك بيماري ارثي منحصراً ارثي يا منحصراً محيطي نيست بلكه محصول كنش متقابل اين دو عامل مي‌باشد. بطور كلي مي‌تواند نتيجه گرفت كه ژن‌ها زمينه مساعد را فراهم مي‌كند و محيط محصول نهايي را شكل مي‌دهد. 
كروموزم‌ها و ژن‌ها 
تمـام خصـوصيات ارثي كه از والـدين خـود به ارث مي‌بـريم و از نسـلي به نسل ديگر انتقال 

مي‌يابد از طريق ساختاري بنام كروموزم كه در هسته هر يك از ياخته ي بدني وجود دارد. بدن حاوي  46  كروموزم است انسان در هنگام لقاح (تركيب سلول نرو ماده) ۲۳  كروموزم از پدر (اسپرم) و  23  كروموزم (تخمك) مادر دريافت مي‌كند كه از مجموعه  46  كروموزم  23  جفت كروموزم را تشكيل مي‌دهند كه هر بار با تقسيم ياخته‌ها تكثير مي‌شوند در هر كروموزم واحد توارثي منفرد بنام ژن وجود دارد كه هر ژن بخشي از مولكول بنام DNA  است كه حامل اطلاعات وراثتي است. DNA  شبيه به يك نردبان مارپيچي است كه شامل قند ماده در فسفات و چهار باز (T.G.A.C) حروف اختصاري آدل، كوانين، تيمين و سيتورين هستند. آنها دو به دو و جفت هم هستند كه A هميشه با T  و G  يا C  هستند. يك انسان با توجه به اينكه از  46  كروموزم پدر يا مادر  23  كروموزم از كدام را دريافت مي‌كند در نتيجه ژن‌هاي دريافتي آنها هم بصورت نيم به نيم است يعني ‌نيمي‌از اسپرم پدر و نيمي‌از تخمك مادر دريافت مي‌كند. با توجه به تعداد زياد ژنها در انسان بسيار بعيد است كه دو موجود مانند خواهر برادر از لحاظ توارث مشابه هم باشد جز در موارد استثنايي مانند دو قلوهاي يك تخمكي كه از يك تخمك بارور مي‌شوند ژنهاي آنها دقيقاً همانند هم مي‌باشند. 

ژن‌ها داراي خصوصيات بارزو نهفته به اين معني كه صفاتي ارثي بارز پدر و مادر هر دو با هم تعيين كننده صفات مشخص فرد هستند چنانكه يك صفات بارز و ديگر نهفته با هم جفت شوند صفات بارز تعيين كننده خواهد بود زماني صفات نهفته در انسان بروز مي‌كند كه صفات نهفته هردو پدر و مادر با هم تركيب شوند آن صفات نهفته در خود ظاهر خواهد شد.
پسر يا دختر 
در بحث قبلي ذكر شده كه هر فرد داراي  46  كروموزوم است. يا به عبارتي  23  جفت كروموزم شكل كروموزم‌ها در انسان بصورت xx  هستند با اين تفاوت كه از  23  جفت كروموزوم در مردها  22  جفت آن به شكل x و يك جفت آن به شكل y  است ولي در زن‌ها هر  23  جفت كروموزوم به شكل xx  مي‌باشد. در صورتي كه كروموزومها ي xx  پدر با كروموزوم‌هاي xx  مادر تركيب شوند (لقاح)فرزند آنها دختر خواهد بو د. چنانچه كروموزوم‌هاي xx  مادر با كروموزوم y  پدرتركيب شوند (لقاح) فرزندي كه بدنيا خواهد آمد پسر خواهد بود. با توجه به مطالب ارائه مي‌توان نتيجه گرفت كه تعيين كننده جنسيت در نوزادان به عهده پدر مي‌باشد. 

علل‌هاي معلوليت          

۱٫ عوامل مربوط به قبل از تولد

 الف) اختلالات كروموزومي

ب) اختلالات محيط رحم مادر
۲٫ عوامل مربوط به لحظه تولد          

۳٫ عوامل مربوط به بعد از تولد
۱- عوامل مربوط به قبل از تولد 
الف)اختلالات كروموزومي‌     
زماني نوزاد سالمي ‌بدنيا خواهد آمد كه تركيب كروموزوم‌ها سالم و بدون كسري يا اضافي باشد. چنانكه هر كروموزم اضافي يا كم در فرد ايجاد شود باعث نوع نابهنجاري در فرد ايجاد خواهد شد كه به تعدادي از اين نابهنجارهاي اشاره خواهد شد. 
  • بازدید : 143 views
  • بدون نظر
این فایل در ۸صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

گریگورمندل با توجه به آزمایشاتی که قبلاً بدان اشاره شد و خوش شانسی اش (زیرا صفات مورد آزمایش وی با یکدیگر رابطه غالب و مغلوبی داشتند امروز ثابت شده همواره بین صفات رابطه غالب و مغلوبی ندارند) علم جدید وراثت را طرح ریزی کرد.
او توسط مشاهداتش ماده وراثتی را حائز دو شرط زیر دانست:
۱-صفات از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند که هر یک زا سلولهای حاصل آمیزیش یک نسخه از اصل آن را دارند.
۲-صفات باید از هر لحاظ اطلاعات مورد نظر سلول تخم (دریافت کننده) را از نظر ساختمان و ترکیب و نحوه عمل همراه داشته باشد.
با توجه به خصوصیاتی که مندل آن ها را پیشنهاد کرد دو دستاورد تاریخی که یکی شناخت ماهیت فیزیکی (DNA) و دیگری روش های موروثی شدن صفات است بدست آمده است.
مندل که دوران جوانی خود را در کلیسا گذرانده بود از علم آمار هم اطلاع داشت و همچنین با تجربیات فراوانی که قبل از او در مورد هیبریداسیون (دورگه گیری) گیاهان بعمل آورده بود توانست با تجزیه و تحلیل طرح های آماری خویش مطالعه بر پایه یک جفت صفت ساده فرضیه خویش را پیشنهاد کرد.
پیشنهاد وی این بود که ماده وراثتی در سلول است و با توجه به نظبریه هایی که در آن زمان مطرح بود این مشاهادات نمی توانست به تردیدهای دانشمندان در مورد پذیرش فرضیه مندل را رفع نماید و مندل تا پایان زندگی مورد بی توجه قرار گرفت.

نظریه هایی که در مورد علم وراثت مطرح بود:
Vapwz and fluid Theory
۱-نظریه مایع و بخار: اولین نظریه که پیرامون انتقال صفات بیان شده صرفاً جنبه ذهنی داشت و هیچگونه دلیل تجربی آنرا تأئید نمی کد و برای اولین بار توسط یک فیلسوف یونانی به نام فیثاغورث بیان شد و بر طبق این نظریه بخار مرطوبی از طریق مغز، رگ ها، و سایر قسمت های بدن جنس ماده ۰در جریان آمیزش) به جنین منتقل می شود و در جنین اعضایی شبیه جنس ماده بوجود می آیند این نظریه شباهت بین والد ماده و فرزندان را بیان می کرد اما در باره خصوصیات والد هر چیزی بیان نمی کرد. بعدها فیلسوف دیگری بنام امپدکلرس بیان داشت که هر دو والد (پدر و مادر) قادرند گامت های مایعی تولید کنند که خصوصیات آن ها را به فرزندان منتقل می کرد. وی معتقد بود که والدین تمام صفات خود را به نسل بعد منتقل نمی کنند لذا گامت ها فقط از بعضی از اعضای بدن بوجود میآیند در هر صورت این نظریه بدون مدرک ثابت کرد که فرزندان دارای بعضی از صفات والدین هستند دویست سال بعد ارسطو بیان داشت که گامت نر خون تصفیه شده ای است که قادر است حیات جدیدی را بوجود آورد طبق نظر وی جنس ماده، ماده ساختمانی و جنس نر صورت یا ماده حیاتی موجود جدید را بوجود می آورد و همین دلیل است که فرزندان دارای خصوصیات والدین هستند.
۲-نظریه پیشین تشکیلی: preformation theory
این نظریه توسط جان سوامردام ارائه گردید بر طبق نظر وی یک موجود ظریف و مانع در سلول های جنسی موجود وجود دارد در جریان رشد، بزرگ شدن این موجود کوچک سبب بوجود آمدن یک موجود کامل می شود.
۳-نظریه ذرات ریز: Particulate theory
ماپرتویس فرضیه پیش تشکیلی را به این صورت رد کرد که اگرچه هر دو الل صفاتی را به فرزندان منتقل می کنند در آن صورت چگونه می شود که یک والد دارای شکل ظریفی از جنین باشد. بر طبق نظر وی هر دو والد گامت های را بوجود می آورند که در جریان آمیزش با هم تریکب شده و جنین را بوجود می آورند این گامت ها از ذرات ریز و کوچکی تشکیل شده که از اعضای مختلف بدن بوجود آمده اند دو تا از این ذرات که هر یک از یکی از والدین سرچشمه گرفته اند با هم ترکیب شده و یکی از قسمتهای بدن را بوجود می آورند.
۴-نظریه پوششی Encadement theory
چارلز بونت فرضیه دیگری را به اسم نظریه پوششی ارائه داد وی نظریه ماپرتویس، مبنی بر تشکیل موجود توسط گامت های بی شکل را رد کرد نظر وی تا حدودی موافق نظریه پیش تشکیلی می باشد وی معتقد بود که ذرات ریزی در هر دو والد وجود دارند که می توانند موجود جدیدی را بوجود آورند بنابراین، با این ذرات واحدهای انتقالی برا صفات مختلف می باشند.
۵-نظریه اپی ژنز epigenesis theory
در اواخر قرن هجدهم ولف نظریه اپی ژنز را مطرح کرد طبق این نظریه وی جنین از پیش تشکیل شده ای در سلول تخم وجود ندارد اما سلول هیا جنسی یا گامت های دارای مواد متمایز نیافته یا هستند که به اعضاء مختلف موجود بالغ منتقل یم شوند این جریان رشد که در آن ساختمان ساده یا به پیچیده تبدیل می شود را اپی ژنز گویند نظریه وی با تصویری که امروزه ما از ژن ها داریم شباهت دارد.
۶-نظریه پان ژنز: Pangensis Theory
داروین توضیح مفصلی پیرامون منشاء انواع تحول ارائه داده است وی همچنین تحقیقات زیادی برای توضیح وراثت و تنوع انجام داده است نظریه پاؤن نیز توسط داروین ارائه شده است طبق نظر وی دانه های ریزی موسوم به پانژن یا ژمول هر سلول، بافت یا سایر اعضایذ موجود زنده بوجود می آید این دانه ها در سراسر بدن موجود پراکنده شده و از طریق جریان خون یا جریانات دیگر محیط به اعضای جنسی منتقل شوند سپس در اثر آمیزش این ذرات با هم ترکیب شده و جنین را بوجود م آورند جنس حاصل دارای خصوصیات هر دو والد می باشد.
۷-نظریه ژرم پلاسم. Germplasm theory
این نظریه توسط دایس من ارائه شده است وی معتقد است که در هر موجودی دو نوع پروتوپلاسم وجود دارد یکی سماتوپلاسم و دیگری ژرم پلاسم. ژرم پلاسم از بین رفتنی نیست زیرا از طریق تقسیمات مکرر خود را حفظا می کند. ژرم پلاسم همچنین قادر اسن که سماتوپلاسم موجود جدید را بوجود آورد. جنین از ترکیب ژرم پلاسم هر دو والد بوجود می آید سپس جنین از طریق تقسیمات متعدد تبدیل به موجود کاملی می شود بعضی از ژرم پلاسم ها برای تولید سلول های جنسی نسل بعد، در موجود حفظ می شوند ژرم پلاسم تحت تاثیر تغییرات محیط قزرار نمی گیرد اما تمایز نیافته باقی مانده و قدرت خود را برای بوجود آوردن حیات جدید حفظ میکند.
 

عتیقه زیرخاکی گنج