گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 73 views
  • بدون نظر

دانلود تحقیق رشته ی مهندسی برق با موضوع چگونگي ورود برق به ايران که شامل ۲۶ صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word

چکیده و مقدمه : آشكارا بايد پذيرفت كه برق و چگونگي ورود آن به ايران در گامهاي نخست، از زمينه‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برشمرده نمي‌شد و داده‌ها و اطلاعات مربوط به آن با دقت دنبال نمي‌شد. اين روند شايد بدين خاطر بوده كه برق يك پديده صنعتي پيچيده، خطرناك و سرمايه بر بود و آينده‌ روشني نيز براي آن پيش‌بيني نمي‌شد. به همين خاطر ميزان اثرپذيري آن نيز در سطح جامعه ناشناخته بود و هرگز نتوانست باتلگراف كه چند دهه پيش از آن به پهنه كشور گام نهاد رقابت كند و از اهميت سياسي برخوردار شود. سياست مردان سرمايه‌دار و سرمايه‌گذار دوران قاجار را يا به خود جلب نكرد و يا آن يكي دو نفري نيز كه بدان پرداختند، در ميانه راه بدان پشت كردند (ماجراي دريافت امتياز‌نامه برق و … توسط مشيرالسلطنه) از ديگر سو بيگانگان نيز گرايشي راكه براي بهره‌گيري و مديريت (امنيتي- اطلاعاتي) خطوط تلگراف سرتاسري در كشور از خود نشان مي‌دادند، در اين باره نشان ندادند و مقامات نيز براي برپايي و مديريت آن سر و دست نشكستند. در نتيجه مسايل مربوط به برق به سكوت يا با بي‌اعتنايي روبرو بود.
امروزه اطلاعات مربوط به ورود تلگراف و ايجاد شبكه‌هاي ملي و فراملي تلگراف بسيار دقيق‌تر و با جزييات بيشتري در دسترس است. مقاماتي كه آنها را اداره مي‌كردند را مي‌شناسيم، ايرانيهايش همه داراي القاب بودند و براي دستيابي به مقام رياست بر آن بر هم سبقت مي‌گرفتند. تلگرافخانه‌ها مانند مكانهاي مقدس، امامزاده‌ها و … به صورت پايگاهي براي بست‌نشيني درآمده بود و شايان يادآوري است كه اين پايگاهها در ماجراي مشروطيت و ديگر هيجانهاي سياسي و اجتماعي ايران نقش بسيار برجسته‌اي بازي كردند.

در برابر اطلاعات مربوط به برق به ويژه در فاصله سالهاي ۱۲۷۹ تا ۱۲۸۳ خورشيدي نارسا، مبهم و ناشناخته و پرسش برانگيز به دست ما رسيده است. منابع ارزشمندي كه همزمان ورود برق بدان پرداخته باشند و جزييات مربوط به حق تقدمها و ماجراهاي وابسته به نصب و بهره‌برداري از مولدهاي برق را بازگويند وسرنوشت اين مولدها را دنبال كنند كمابيش نارسا هستند و اسناد يا گزارشهايي كه به طور ترديدناپذيري بر اين اقدامات روشني بخشند، كم و حتي ناچيز بوده و اسناد بر جاي مانده نيز از بافت و يكدستي مناسبي برخوردار نيستند. بسياري ازاطلاعات اوليه افواهي و از راه گوش به گوش به نوشته‌ها راه يافته‌اند و نويسندگان همين نوشته‌هاي اندك و برجاي مانده نيز براي بررسي درستي و نادرستي مطالب مطرح شده يا به همين اسناد اوليه دسترسي نداشتند و يا اهميت آنها را ناچيز برمي‌شمردند………..

  • بازدید : 117 views
  • بدون نظر
دانلود رایگان تحقیق كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران-خرید یانترنتی تحقیق كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران-دانلود رایگان مقاله كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران-تحقیق كاوشي در چگونگي ورود برق به ايران
این فایل در ۲۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آشكارا بايد پذيرفت كه برق و چگونگي ورود آن به ايران در گامهاي نخست ، از زمينه هاي
مهم اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برشمرده نمي شد و داده ها و اطلاعات مربوط به آن با
دقت دنبال نمي گرديد

  • بازدید : 148 views
  • بدون نظر

دانلود جزوه مبانی مهندسی برق که شامل ۳۲ صفحه و مشتمل بر بخش های زیر میباشد:

*همراه با تصاویر ، دیاگرام ها ، فرمول ها و مثال های مربوطه

*ویژه ی علاقه مندان، اساتید و دانشجویان

نوع فایل : Word

فهرست

مقاومت :
قوانین حاکم : KVL ، KCL 
مدارات الکتریکی :
۱) مدارت گسترده 
مدارات فشرده ۲)
جریان AC و DC :
کلی ترین حالت یک مقاومت ( قانون اهم ) : 
سری : 
موازی : 
خازن ها :
خازن های سری : 
خازن های موازی : 
سلف ( سیم پیچ ) :
فرمول های سلف :
حالت خطی :
حالت غیر خطی : 
قانون فاراد
سلف های خطی تغییر ناپذیر موازی :
تابع سینوس : (Sin )
تابع پله : (Step )
تابع ضربه :
ترکیب تابع پله و سینوس :
مدار های مرتبه اول :
خازن : 
اعداد مختلط : 
دیود :
ترانزیستور BJT:
E : امیتر 
B : بیس
C : کلکتور 
ترانزیستور FET:
D : درین 
S : سورس
G : گیت
گیت = بیس 
سورس = کلکتور
درین = امیتر
نوع دیگر ترانزیستور : Mosfet 
دیود زنر : 
جریان اشباع معکوس :
پدیده بهمنی :
دیود خازنی :
ظرفیت خازن های دیودی 
دیود تونلی : 
دیود LED : 
LED مادون قرمز : 
دیود نوری :
کاربرد ها : 
• Photocell : 
• Photo Voltaice : 
نواحی کار :
۱) خاموش :
۲) فعال :
۳) اشباع :
ترانزیستور FET :
ترانزیستور های JFET: 
ترانزیستور MOSFET :
الکترونیک صنعتی 
تایر یستور ( SCR ) : 
کاربرد تایر یستور :
«TRIAC»
* تریستور (AC/DC)
* ترایاک (AC)
« Lascr » 
کلید های قدرت : 
1- کلید غیر قابل زیر باز سکسیونر
۲- سکسیونر قابل قطع زیر بار
۳- دیژ نگتور قابل وصل زیر بار ( کاملترین )
BUSBARَ : 
ACSR :
کمپرسور با راه انداز موتور و کوبلاژ قابل تنظیم :
سیم زمین برای محافظت : 
سیم کابل : 
سیم خبر سیگنال : 
سیم مخابرات : 
پریز با حفاظت :
پریز دو پل :
کنتور برق :
جعبه برق رسانی در منازل :
پیچک (سیم پیچ ) :
کلید با فرمان کمپرسی : 
فرمان الکترو موتور :
دیژکتور روغنی : 
کلید قدرت با فرمان موتوری : 
کلید قدرت با فرمان دستی: 
مولد اتمی : 
جهت برق رسانی : 
استانداردهای VDE : 
کنتورها :
برق سه فاز :
ریز پردازنده : ( میکرو پروسسور )
اصلی ترین فرمان های کنترل : System Bus 
1) ( Chip Select)CS انتخاب تراشه.
۲) )RD Read) خواندن از حافظه.
۳) WR ((Write نوشتن در حافظه.
معماری هاروارد : 
انواع CPU : 
انواع حافظه :
۱) فرار : Volatile 
2) غیر فرار : Non.Volatile
حافظه جانبی :
کنترل کننده منطقی برنامه پذیرPLC (Programable Logic Controller) 
دلایل بوجود آمدن PLC :
تفاوت دیجیتال و آنالوگ :
خروجی ها :
AO : Analog Output , DO : Digital Output))


عتیقه زیرخاکی گنج