گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

آشنايي با مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ ) و طريقه اندازه گيري چند كميت با آن , همچنين آشنايي با گالوانومتر و چگونگي كاربرد آن .
زمينه نظري : دستگاه اندازه گيري عقربه اي يا آنالوگ از يك قاب متحرك تشكيل شده كه در داخل يك ميدان مغناطيسي دائمي قرار گرفته و ميزان چرخش آن را عقربه نشان مي دهد وقتي جريان معيني از قاب متحرك حركت مي كند,  قاب و عقربه متصل به آن منحرف شده و عقريه مقدار جريان را نشان مي دهد 
مولتي متر عقربه اي ( آنالوگ )  Sanwa   مدل  yx360 TRE  :
موتتي متر ( Multi meter   )  يا آوومتر دستگاهي است كه به وسيله آن مي توان چند كميت مختلف را اندازه گيري كرد . و نام آن از حروف اول كلمات Amper , Volt , Ohm  گرفته شده است . تمام مولتي مترها با جزيي اختلاف مانند يكديگر هستند . در اينجا جهت آشنايي با طرز كار و نحوه قرار دادن آن در مدارهاي الكتريكي , به شرح يكي از مدل هاي مولتي متر مي  پردازيم . در روي مولتي متر قسمت هاي زير قابل مشاهده است :
۱- صفحه نمايش شامل عقربه و قوس هاي مدرج 
۲- كليد انتخاب يا سلكتور ( دكمه انتخاب )
۳- دكمه تنظيم كننده مكان عقربه 
۴- پيچ تنظيم عقربه 
۵- فيش هاي مثبت و منفي به رنگ هاي قرمز و سياه 
در مولتي متر مورد نظر در صفحه , براي كميت هاي مختلف ۹ رديف قوس هاي مدرج ديده مي شود كه هر رديف به درجات مختلف تقسيم شده است .
روي صفحه و در كنار سلكتور علائم V براي اختلاف پتانسيل , A براي شدت جريان , ** براي مقاومت , Ac  براي جريان متناوب و Dc  براي جريان مستقيم به كار رفته است . بر روي صفحه منحني شماره ( ۱ ) براي اندازه گيري مقاومت به كار مي رود . منحني دوم در زير آينه براي اندازه گيري ( با سه سري ( ۲ ) , ( ۳ ) و ( ۴ ) ) ولتاژ و شدت جريان مستقيم به كار مي رود . منحني شماره ( ۵ ) براي اندازه گيري ولتاپ متناوب تا حداكثر *** به كار مي رود . منحني شماره ( ۶ ) براي اندازه گيري ظرفيت خازن به كار مي رود .
منحني پنج با شماره گدذاري هاي ( ۷ ) و ( ۸ ) نيز براي اندازه گيري ولتاژ مستقيم به ترتيب تا حداكثر ****** به كار مي رود . با اين تفاوت مه چون صفر منحني در وسط قرار دارد , نحوه اتصال دستگاه در مدار يعني فيش مثبت دستگاه به قطب مثبت منبع يا قطب منفي منبع تغذيه متصل شود مي توان اندازه گيري را انجام داد . البته براي تغييرات ولتاژ از مثبت به منفي و بالعكس نيز قابل استفاده است .
منحني هاي نشان داده شده با شماره هاي ( ۹ ) و ( ۱۰ ) , (۱۱ ) و (۱۲) براي اندازه گيري هاي پارامترهاي ** و ترانفريستور به كار مي رود كه از ذكر آن صرف نظر مي كنيم 
معمولا درجه بندي مربوط به مقاومت الكتريكي از راست به چپ و بقيه درجه بندي ها از چپ به راست مي باشد .
سلكتور ( دكمه انتخاب ) كليدي است كه مي تواند روي صفحه دايره شكل حول خود حركت كند . در محيط دايره درجاتي است كه حوزه كار دستگاه را نشان مي دهد . اعدادي كه كليه سلكتور  مقابل آن قرارداده مي شود ممكن است كوچكتر يا بزرگتر از درجات قوس هاي مدرج باشند . حاصل تقسم را كه ضزيب قرائت ناميده مي شود در عدد متقابل به عقربه ضرب مي نماييم , به اين ترتيب مقدار كميت به دست مي آيد . هنگام كار با دستگاه توجه به نكات زير ضروري است .
۱- براي اندازه گيري شدت جريان دستگاه را به طور سري و هنگام اندازه گيري اختلاف پتانسيل بايد دستگاه را به طور موازي در مدار قرار داد .
۲- هنگام اتدازه گيري مقاومت لازم است جريام برق را قطع كنيد در غير اين صورت به دستگاه آسيب مي رسد .
۳- هميشه هنگام اندازه گيري كميت ها كليد سلكتور را روي بيشترين درجه قرار دهيد و در صورت لزوم به تدريج آن را كاهش دهيد تا به دستگاه لطمه اي وارد نشود .
۴- اگر كليد سلكتور مقابل بيشترين درجه قرار داده شود و عقربه بيش از حد مجاز منحرف گردد , بايد بلافاصله مدار را قطع كنيد . زيرا دستگاه براي اندازه گيري آن مقدار از كميت مناسب نيست و بايد دستگاه ديگري با ظرفيت بيشتر استفاده كنيم .
۵-اگر چرخش عقربه در جهت معكوس باشد يا بايد جاي فيش هاي ورودي را جابجا كرده , با اينكه عمل تعويض دو قطب را در منبع تغذيه انجام داد .
۶- در صفحه اي مدرج آينه اي موازي صفحه وجود دارد كه به كمك آن مي توان خطاي اندازه گيري را كاهش داد . زيرا براي قرائت صحيح بايد يه طور عمودي به صفحه نگاه كنيم . طوري كه عقربه با تصوير آن در آينه منطبق شود .
الف ) طرز اندازه گيري ولتاژ مستقيم :
– ابتدا سلكتور را در وضعيت اندازه گيري ولتاژ مستقيم (DC=)  بر روي بيشترين ولتاژ قرار دهيد . (گستره ۱۰۰۰ V ) 
– فيش هاي مولتي متر را به دو سر منبع يا قسمتي از مدار كه مي خواهيد اختلاف پتانسيل أن را اندازه گيري كنيد . به طرز صحيح متصل كنيد .-
– در صورتي كه ميزان عقربه ناچيز است , سلكتور را به ترتيب روي گستره هاي ۲٫۵ V , 10 V , 50 V , 250 V  –
– ۰٫۱ V , 0.25 V  قرار دهيد تا ميزان انحراف عقربه بهترين حالت را نشان دهد ( عقربه نه به قسمت ابتدا و نه به انتهاي منحني نزديك باشد ) . براي قرائت ولتاژ مجهول بايد از منحني دوم صفحه نمايش ( زير أينه ) استفاده كنيد . اين منحني براي ولتاژ – 
– در جريان مستقم و متناوب قابل استفاده است . در زير اين منحني سه رديف عدد نوشته شده است . رديف اول از (۰ تا ۲۵۰) رديف دوم از (۰ تا ۵۰ ) و رديف سوم از (۰ ت ۱۰ ) . اگر سلكتور را روي ۲۵۰ V  قرار داده ايد عدد را از (۰ تا ۲۵۰ ) قرائت كنيد . اگر سلكتور را روي ۵۰ V يا ۱۰ V  قرار داده ايد      
به ترتيب از رديف هاي (۰ تا ۵۰ ) يا (۰ تا ۱۰ ) قرائت كنيد . در صورتي كه سلكتور را در وضعيت ۲٫۵ V  يا ۰٫۲۵  قرار مي دهيد , بهتر است عدد را از رديف (۰ تا ۲۵۰ ) قرائت كرد ه و عدد قرائت شده را به ترتيب در ۱۰۰/۱ و ۱۰۰۰/۱ ضرب كنيد تا وبتاژ مجهول به دست أيد . اما اگر سلكتور را در حالت ۱۰۰۰ V  يا ۰٫۱ V  قرار داده ايد , بهتر است عدد را از رديف (۰ تا ۱۰ ) قرائت نموده و عدد قرائت شده را به ترتيب در ۱۰۰ و ۱۰۰/۱ ضرب كنيد تا ولتاژ مجهول به دست أيد .

عتیقه زیرخاکی گنج