گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 121 views
  • بدون نظر
این فایل در ۱۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاري يك جوشكار بايد از ايمني كامل برخوردار باشد. تا آسيبي شامل حال جوشكار نباشد. يك جوشكار بايد به تمام وسايل ايمني جوشكاري شامل: ماسك جوشكاري- پيش بند چرمي- دستكش چرمي- انبردست و عينك ها يكي براي جوشكار اكسي استيلن و ديگري عينكي كه بيشتر براي گل زدن و كارهاي فرزكاري استفاده مي شود. از گوشي نيز در مواقعي كه كارهاي پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاري و از اين قبيل بايد استفاده كرد. و از هر كدام از اين وسايل متناسب با كاري كه مي خواهي انجام بدهي بايد استفاده كرد مثلاً از عينك كه براي جوشكار اكسي استيلن استفاده مي شود نمي توان به جاي ماسك جوشكاري استفاده كرد

در كارگاهي كه كار مي كنيد بايد مسائل ايمني رعايت شده‌باشد. نظير اينكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اينكه ايمني كارگاه و خود مطمئن شديد، شروع به كار مي‌كنيد. در جوشكاري اكسي استيلن كه از دو گاز استفاده مي شود، يكي گاز سوختني و ديگري اكسيژن مي باشد. گازهاي سوختني كه از منابع طبيعي- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستيلن مي باشد و در جوشكاري اكسي استيلن بيشتر از گاز سوختني آستيلن استفاده مي شود. زيرا بيشترين حرارت را در بين گازهاي موجود ايجاد مي كند. حرارتي معادل  3200.
اكسيژن از تجزيه آب يا تقطير هوا بدست مي آيد. و اكسيژني كه از تقطير هوا بدست مي آيد داراي كيفيت بهتري نسبت به اكسيژني مي باشد كه از تجزيه آب بدست مي آيد. زيرا اين اكسيژن ديگر داراي رطوبت (آب) نمي باشد. و استيلن از تماس سنگ كاربيت به اضافه آب استيلن به دست مي آيد. و هر دو گاز هر يك به طور جداگانه درون كپسولي قرار گرفته كه كپسولها يا ۴۰ ليتري مي باشند يا ۲۰ ليتري و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسيژن با آستيلن متفاوت مي باشد رگلاتور اكسيژن ۱۵۰bar (بار) را نشان مي دهد و رگلاتور آستيلن ۱۵بار را نشان مي دهد و اين بيانگر آن مي باشد كه هر كپسول چه فشاري را تحمل مي كنند و مقدار گاز درون كپسول مي باشد. در مورد كپسول استيلن كه در كنار آن يك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن مي باشد و استيلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور مي كند و اين كپسول آب كوچك براي اين مي باشد وقتي كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استيلن برسد آب جلوگيري مي كند و مانع از بروز حادثه مي‌شود. قبل از رسيدن شلنگ ها به بك دو شير بر سر آنها قرار داده مي شود و هنگام كار آنها را باز مي كنيم و شروع به كار مي كنيم و در مورد استفاده از استيلن ما داراي سه شعله مي باشيم: ۱- شعله خنثي ۲- شعله احيا ۳- شعله اكسيد.
۱- شعله خنثي: در اين شعله مصرف گازها يك به يك مي باشد و براي جوشكاري مس- استيل- فولاد- آهن آلات صنعتي.
۲- شعله احيا: در اين شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استيلن ۲ الي ۳ بيشتر از گاز اكسيژن مي باشد و براي جوشكاري چدن- آلومينيوم- لحيم كاري سخت (برنج و نقره…).
۳- شعله اكسيد: در اين شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسيژن ۲-۳ بيشتر از گاز استيلن مي باشد و عكس شعله مي باشد. جوشكاري برنج
لحيم كاري خود به دو دسته سخت و نرم تقسيم بندي مي شود. لحيم كاري زير ۴۵۰ درجه را لحيم كاري نرم و بالاي ۴۵۰ درجه را لحيم كاري سخت گويند.
لحيم كاري نرم بيشتر براي قلع و سرب استفاده مي شود.
لحيم كاري سخت بيشتر براي مس- نقره- آلومينيوم و آلياژهاي آن.
تفاوت لحيم كاري و جوشكاري در اين مي باشد. در لحيم كاري جنس قطعات مختلف و حرارت برابر ميله ذوب شدني در جوشكاري سيم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار.
قبل از هر چيز در جوشكاري استيلن طريقه مشعل روشن كردن را ياد گرفته اول استيلن را باز كرده و روشن مي كنيم سپس اكسيژن را باز مي كنيم و شعله را تنظيم مي‌كنيم.
در جوشكاري استيلن اول بايد طريقه درست كردن حوضچه مذاب را به طريق صحيح انجام داده و جوشكاري در گاز به طريق پيش دستي مي باشد. پس از يادگيري درست كردن حوضچه مذاب طريقه جوشكاري در حالت هاي مختلف را ياد مي‌گيريم حالت هايي مانند لب له لب، لب روي هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحيم كاري مي رويم.
به اين طريق عمل مي كنيم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبيده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پيش مي بريم. و طريق پيش بردن دست به طريقه جوشكاري پيش دستي مي باشد. هنگامي كه مي خواهيم دو قطعه را به وسيله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هايي كه برگردانده شده اند نياز به مفتول نمي باشد. با درست كردن حوضچه مي‌توان دو لبه را به يكديگر اتصال داد. اگر نياز باشد مي‌توان آن طرف قطعه را به وسيله مفتول جوشكاري كرد. در هنگام جوشكاري حركت دست به صورت هلالي به طرف جلو هدايت مي شود. در جوشكاري سپري يك قطعه عمود بر قطعه ديگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و مي توان يكي هم در وسط اضافه كرد.
طرف ديگر قطعه جوشكاري شود. انرژي حرارتي شعله بايد بين دو قطعه كار به طور مساوي تقسيم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكيل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوي در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثي شكل مناسبي را تشكيل داد. در حالت سپري قطعه را مي توان به صورت وي انگليسي قرار داده و جوشكاري را انجام داد.
در جوشكاري لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول مي باشد و در جوشكاري لب به لب انرژي حرارتي بايد متمركز بين دو قطعه باشد كه در غير اين صورت باعث ذوب شدن بيشتر يك قطعه كه منجر به سوراخي آن مي گردد و يا اينكه قطعه ديگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستي روي آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار مي گيرد. در هنگام جوشكاري با گاز بايد دقت كرد. كه در پايان كار سرعت دست تا حدودي بايد بالا برود در غير اين صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد.
در جوشكاري لب روي هم زاويه دست بايد طوري قرار بگيرد كه هم بر روي قطعه پاييني حوضچه درست كند و هم براي قطعه‌اي كه روي آن قرار گرفته است و زاويه‌اي در حدود ۴۵ درجه بين قطعه كار به وجود بياورد.
قابل ذكر مي باشد كه هنگام استفاده از ورق هاي مختلف از سربك‌هاي مختلف بايد استفاده كرد.
 
لحيم كاري:
لحيم كاري چسبندگي مي باشد كه بين دو يا سه قطعه مختلف الجنس مي باشد. لحيم كاري بيشتر در كارهايي كه زيبايي مد نظر باشد در كارهاي تعميراتي استفاده مي‌شود. در لحيم كاري از يك روانساز (فلاكس) استفاده مي شود اين به خاطر پايين بودن سياليت سيم لحيم مي باشد. اتصال در لحيم كاري از خاصيت چسبندگي سياليت خاصيت موئينگي استفاده مي شود. در لحيم كاري از شعله احيا استفاده مي شود.
در لحيم كاري مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولي را بر روي قطعه كار گرفته و با شعله كه روي مفتول است مفتول به وسيله فلاكس به قطعه چسبيده و با وسيله شعله رو به جلو مذاب را هدايت مي كنيم.
جوشكاري برق:
در جوشكاري برق بايد به اين نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقيم يا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشي و مفتولي چه از نظر قطر الكترود. از چه جرياني استفاده شود. مستقيم يا متناوب هر كدام كه جوش بهتري را به ما مي دهد. در جوشكاري بايد متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشي بدون هيچ عيب و نقصي براي جوشكار به وجود بياورد و بايد توجه داشت كه الكترود موجود حالت هاي جوشكاري مورد نظر تو را برآورده مي كند يا نه. به عنوان مثال مي توان سربالا يا سقفي با آن جوش داد يا نه. و عامل ديگر طول قوس مناسب مي باشد كه بيشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود مي گيرند و در پايان كار به اين نكته نيز خوب است توجه داشت تا هنگامي كه جوش سرخ است و سرخي خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكيد زيرا گل جوش در حال محافظت از جوش مي باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند.
جوشكاري چدن:
براي جوشكاري چدن بايد از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن بايد جلوگيري كرد. براي همين خاطر مي باشد كه قبل از جوشكاري چدن به آن پيش گرما داده و بعد از جوشكاري آن را تنش زدايي مي كنند. قبل از جوشكاري قطعه، قطعه را از تمام ناپاكي هاي سطح تميز كرده و اگر مقدور باشد مي توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شياري مي باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه مي‌دهيم يعني پاشنه مي زنيم و طريقه جوشكاري چدن به اين طريق مي باشد. بعد از پيش گرما (پيش گرما طوري باشد كه از فاصله ۵ سانتي متري به دست برسد) بر روي قطعه به طول ۲۵ الي ۳۵ ميلي متر جوشكاري مي شود. و بايد توقف كرده و تنش زدايي صورت بگيرد. و تنش زدايي به اين صورت كه اطراف جوش بالا و پايين را چكش كاري كرده و روي جوش به صورت ۴۵ درجه چكش كاري شود و بعد از آن  از طرف ديگر قطعه شروع كرده و به اين طريق جوش داده و تنش زدايي مي كنيم بعد به وسط قطعه رفته به اين روال انجام داده تا جوش ما به پايان برسد.
براي جوشكاري چدن از دو الكترود استفاده مي شود. يكي EFST (AWS) و ديگري ENi.C1.

عتیقه زیرخاکی گنج