گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۲صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

بکار گیری مصالح مشابه و هماهنگ می تواند نقش مهمی در منسجم نمودن منظر خیابانی ایفا کند و علامت مشخصه ای برای یک شهرک،ویا شهر دهد. سنگفرش همچنین می تواند یک حس امتداد بین قسمتهای گوناگون بوجود بیاورد ،بخصوص در جایی که یک نوع مصالح ساختمانی در حاشیه ها و کانالها بکار رفته است. 

نظام سنگفرش 
سنگفرش می تواند یک زمینه طبیعی و ساده یا پیچیده و غنی باشد به گونه ای که توجه بیننده را بخود جلب کند،می تواند نقطه عطفی بوجود اورد و یا محیطی شاد و رنگارنگ را خلق کند ،یا حتی برای جلوی درب یا یک نقطه تلاقی نقش یک قالیچه را داشته باشد.هماهنگی در تغییر رنگ و بافت می تواند به پروژه تنوع بخشیده ،ان را غنی تر کند و مفهومی از انداره و حجم بوجود آورد. 
با مجموعه ای از عناصر مانند رنگ و عناصر مصنوع می توان ما هیت محیط را تغییر داد و به فرم ها و نظامهای جدید دست یافت. 
نظامهای سنتی سنگفرش براساس طرحها و مصالح ازمایش شده ای بوده اند که می بایست باز شناخته شوند.استفاده مجدد از عنا صر سنگفرشهای قدیمی و امیختن کهنه و نو می تواند فورا به یک ناحیه تازه سنگفرش شده قوام بخشد. 
هنگام انتخاب مصالح ،موارد زیر را می بایست در نظر گرفت : 
-استفاده :عابرین و وسایل نقلیه ،همچنین خطوط مناسب و علائم راهنمایی منع کننده برای انها 
-موارد بکار گیری:رسمی، غیر رسمی،عمومی ،خصوصی،اداری 
-هزینه:مواد ،ساخت،هزینه نگهداری و یا تعویض 
-استحکام:مقاومت در برابر تردد عابرین ،وسایل نقلیه سبک و سنگین 
-اتصال:قابل دید ،عملی و مسائل مربوط به ساخت 
-نگهداری:دوام،سهولت در تمیز نگه داشتن و تعمیر 
-درزگیری:رنگ ،پهنا و جنس مصالح 
-ساخت:انعطاف پذیر یا انعطاف نا پذیر ،میزان تحمل وزن 
-مواد پیش ساخته در مقابل مواد ساخته شده در محل : مرغوبیت ساخت ،نیازهای مخصوص محلی 
-تناسب :مبدا مصالح،مناسبت در ارتباط با معماری و یا طرح اولیه 
 ترکیب سطح سنگفرش 
 همواری یا نا همواریها در سطح سنگفرش می تواند به نوع حرکت عابرین بستگی داشته باشد. 
-طرحهای برجسته برای محل توقف اشخاص که در ان نیمکتها ویا تابلوهای اعلانات وجود دارند مناسب هستند. 
-حتی سطح صاف و هموار برای پیاده رو ها و یا در امتداد مسیر های تعیی شده کارایی دارند 
 سنگفرشهای برجسته مثل سطوحیکه سنگریزه های ان بصورت بر امده بوده و یا دارای شیار می باشند 
این ترکیبها لغزنده نمی باشند و جهت خروجیهای شیب دار و همچنین اماکنی که در معرض ریزش اب هستند و یا خطر سقوط از انها وجود دارد (مثل سکو ها)توصیه می شوند.جهت راهنمایی و کمک به افراد نابینا معمولا توصیه می شود که در تقاطع های عبور عابرین و مناطقی که به دلیل وجود جداول سنگفرش ها اختلاف سطح دارند از سطوح هشدار دهنده استفاده شود. 
برای انصراف عابرین از عبور ،تقلیل سرعت وسائل نقلیه ،می توان از سنگفرشهای نا هموار از قبیل ریگها و قلوه سنگها استفاده کرد.

اشکال سنگفرش 
محیط های بزرگ را می توان با ستفاده از قلوه سنگ یا اجر تزیین کرد. این مواد را می توان برای خط کشی یاحاشیه گذاری سطوح یا سکوهای داخلی بکار برد. 
محوطه های مخصوص ویا جایگاههای مدور را می توان به ترتیب زیر متمایز کرد: 
-تغییردر ریتم سنگفرش 
-بکار بردن واحدهای مخصوص و متمایز 
-کار گذاشتن شاخصی مانند  نماد شهر 
ترکیب سنگفرش می تواند در رسمی یا غیر رسمی بودن یک ناحیه ایفای نقش کند. 
-طرحهای ساده و رسمی برای اما کن تاریخی 
-طرحهای رنگارنگ وغیر رسمی برای نواحی ساحلی 
 

همچنین در تناسب با محیط باید در نظر گرفت که مثلا : 
ابعاد و اندازه های درشت سنگفرش،برای میدانهای وسیع و اماکن تجمع و سخنرانی و غیره …حال انکه ابعاد و اندازه های ریز برای کوچه ها ،معابر باریک و حیاطهای محصور مناسب هستند. 
 
اتصال  
واحد های تو در تو که به انها سنگفرش انعطاف پذیر می گویند و یا طرحهای زیگزاک برای اجر کاری و سنگکاری مساحتهای بزرگی که در معرض رفت و امد زیاد خواهند بود ارجحیت دارند. 
اتصالهای تو در تو می توانند در مقابل ترمز و گردش وسایل نقلیه مقاوم باشند. 
اتصالهای حصیر بافت یا موازی که به صورت عمودی یا افقی قرار می گیرند خطوط مستقیمی را ارائه می دهند که در برابر وزن وارد شده بر انها ضعف بیشتری دارند . این نوع اتصالات را می بایست فقط در محل عبور عابرین پیاده بکار برد . سنگهای  مسطح ویا اجر ها را می توان به صورتی مورد استفاده قرار داد که فاصله بین انها در یک ردیف در وسط واحد های ردیف قبل قرار گیرد زیرا در غیر این صورت بدست اوردن خطوط مستقیم بخصوص در سطوح وسیع مشکل می باشد. 
 
 رنگ 
به اثرات رنگ در موقع انتخاب مواد می بایست توجه کرد. 
-رنگهای روشن نور را منعکس کرده و باعث خیرگی می شود . 
-رنگهای تیره،حرارت را جذب کرده و ممکن است موجب جابجائی واحدهای سنگفرش گردند . 
-رنگهای مات و تیره می تواند لکه های روغن و غیره را استتار کنند. 
رنگ باختن بلوک رنگ شده می بایست پیش بینی شود ، در حالیکه رنگهای طبیعی سنگ و سفال نه تنها کمتر تغییرکرده بلکه در عوامل جوی بهتر نیز می شود. تضاد در رنگ سنگفرشها میبایست به اندازه ای باشد که علی رغم رنگ باختگی محسوس، باقی بماند 
 
 
 
سطح نظاره 
نمای پرسپکتیو ، منحنیها را اغراق امیزنموده و عرض اتصالها و واحدهای سنگفرش را تقلیل می دهد . شعاعها را می بایست طوری برگزید که درسطح نظاره خطوط منحنی براحتی دیده شوند. 
حداقل پهنا برای اتصالها ( حدود نهصد میلیمتر) میتواند اثر پرسپکتیو را در نقاط تقاطع خنثی کند. 
 
حمایت فیزیکی از چمن 
در نواحی طبیعی یا ورزشی که چمن کاری مناسبت بیشتری دارد ، ممکن است نگهداری ازچمن در مواردی مثل موارد زیر ضروری باشد : 
-بازارهای یکروزه 
-پارکینگ های موقت 
-گذرگاههای اضطرای یا خدماتی 
-باند فرودگاههای کوچک 

عتیقه زیرخاکی گنج