گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 152 views
  • بدون نظر

انسانهاي نخستين به منظور بقاء نسل، اجباراً دست به شكار حيوانات مي زدند. پوست نيز جايگاه ويژه اي داشته است. چراكه اين فرآورده دامي بهترين وسيله پوشش انسانها براي جلوگيري از خطرات گوناگون بوده است. اين نوع استفاده از پوست را مي توان منصوب به عصر يخبندان (پانصد هزار سال قبل) دانست[۱]. در ابتدا بشراوليه از استخوان و سنگهاي تيز به منظور از بين بردن گوشتهاي اضافي و ضايعات پوست استفاده مي كرد. ولي بزودي به فساد پذيري سريع اين نوع پوستها در مقابل انواع ميكروبها و باكتري ها پي برد. بعدها مبادرت به خشك كردن پوست در برابر آفتاب يا آتش كرد. كه بازهم پوستي شكننده و غير قابل استفاده بدست مي آورد. تا اينكه سرانجام متوجه فوائد عصاره هاي گياهي براي جلوگيري از فساد پوست گرديد.

مصريان قديم از حدود ۲۵۰۰ سال قبل از ميلاد، از تركيبات معدني آرد شده مانند املاح آلومينيوم و دانه هاي مازو[۲] براي ساخت چرم استفاده مي كردند. يونانيان و روميها، از پوست و برگ درختان كاج و صنوبر استفاده مي كردند[۳]. با توجه به اين نكته بسيار مهم كه صنعت چرمسازي در طي زماني بسيار طولاني به تكامل خود رسيده و تجربيات فراواني را پشت سر گذارده است. از زمانهاي قديم پوست به عنوان يكي از صنايع دستي حاصل از مهارت بشر هم مورد استفاده و هم مورد توجه و ستايش بوده است.

دانلودفایل پایان نامه بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک(داخلی-خارجی)

  • بازدید : 136 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

نيازها و انگيزه ها : ادراك انفرادي اساساً نيازها و انگيزه هاي دروني ر امعين مي كند . آنها چيزهاي متفاوتي را بر طبق نيازها و انگيزه هاي متفاوتشان به دست مي آورند. نيازهاي متفاوت نتايج انگيزش ( تحريكات ) متفاوت مي باشد . تحريكات مردم از موارد گوناگوني ناشي مي شود كه به نيازها ي آنها بر ميگردد . بايد توجه داشت  در تفكر آرزومندانه ( خوشايند ) به معني داشتن يك ID  يا  همان كارت شناسايي كه معرف خصوصيات ويژه فرد است ، براي كاهش روابط تيره تلاش مي كند . در چنين شرايطي مردم فقط چيزهايي را كه در مورد آن تفكر آرزومندانه دارند را مشاهده مي كنند .
خود مفهومي : ديدگاه هاي متفاوت افراد ، تصميمات روشني كه در مورد جهان پيرامون خود مي گيرند و يا اينكه در مورد خود چگونه فكر مي كنند ( يا همان خود مفهومي افراد ) . اين موضوع بر پايه تركيب روانشناسي انفرادي پيچيده ، و درك از خود استوار است . شناخت خود يا همان خودشناسي بر شناخت ديگران كمك مي كند .
۳-۱ اعتقاد ( عقيده و ايمان ) : اعتقادات شخصي برخورد با ادراك را هدايت مي كند . اين خيلي مشكل است براي ادراك ، كه تفكر مافوق عقايدش داشته باشد . چون در بيشتر زمانها به سمت عقايدشان پيش مي روند و افراد به همين طريق ادراك مي كنند . بر طبق گفته هاي دانيل كاتز .
*يك فرد سانسور مي كند محل ابلاغش را تا جايي كه عقيده اش را حمايت مي كند و از حمله خود را دور نگه مي دارد .

* ادراك روي خبر هايي كه از عقايد و شيوه هاي عمل پشتيباني مي كند جستجوي خود را انجام مي دهد .
* در آخر ، مخصوصاً درست وقتي كه سؤال  مي شود از شيوه عمل و عقايدشان  خودشان را كنترل مي كنند تا حالت تهاجمي نداشته باشند .
۴-۱ . تجارب گذشته :  ادراكات مردم بيشتر از تجارب گذشته شان تأثير مي پذيرد . هر شخص ، تجارب خوبي در گذشته داشته كه آنها را از مشاهدات روزمره و چيزهاي ديگر به دست آورده است .
۵-۱ . بيان روانشناسي هاي رايج : روانشناسي رايج يا همان قسمت هاي هيجاني نقش مهمي را در زندگي ادراكي مردم بازي مي كند . در اين جا تعريفي كه از شخص داريم اين است كه  چه چيزهايي را مشاهده مي كند . مثلاً طريقه مشاهده در حالتي كه شخص  احساس خوبي دارد با حالتي كه حالت مساعدي ندارد بسيار متفاوت است .
۶-۱ . انتظارات : بازي كننده اصلي در تعريف اينكه فرد چگونه مشاهده مي كند انتظازات است . انتظار پيش بيني دقيق حالت خوشايند رفتار هر شخص است . مثلاً اگر شخص در مورد X  چنين تصور مي كند كه هيچ نقطه مثبتي ندارد ، حتي اگر X  داراي شرايط خوبي هم باشد ؛ باز هم شخص همان گمان اشتباه را در مورد  او دارد و هميشه در حدس اشتباه  باقي مي ماند .
۲-  عوامل موقعيت : زمان ، مكان ، و موقعيت زماني نقش مهمي را در ابلاغ ادراك ايفا مي كنند . عواملي كه مي توانند موقعيت را تقويت كنند به صورت زير طبقه بندي مي شوند :
۱-۲ . دستگاه فيزيكي : كه شامل مكان ، موقعيت ، نور ، درجه حرارت ، دستگاه تهويه و ديگر وسايل رفاه و آسايش اساسي مي شود . پس همه اين موارد لازم براي افراد ، ممكن است مسلماً مشاهده گردد و يا برعكس .
۲-۲ . دستگاه اجتماعي : كه شامل منابع انساني مي شود ويا به عبارت ديگر افرادِ در پيرامون شما يا به گروه تأثير ميگذارند ويا مردم به شما علاقمند مي شوند و يا اينكه شخصيت شما به چيزي يابه كسي  كه با آنها كار مي كنيد علاقمند مي شود .
۳-۲ . دستگاه سازماني : كه شامل عوامل دروني سازمان ، ساختار و تشكيلات سازماني و غيره مي شود . همه اين موارد برادراك تأثير مي گذارد .
۳٫ ويژگيها و اهداف مشاهده :
۱- ۳ . اندازه : اندازه محركها ي ادراك شده از امكان مشاهده بزرگتر است و برعكس . افراد براي فهميدن مواردي كه به سبك روشن توضيح داده مي شوند ، موقعيت مناسبي را بدست ميآورند . بنابراين همان چيزها را مي فهمند .
۲-۳ . شدت : وقتي وسيله تحريك بيروني شدت زيادي داشته باشد ، احتمال آن براي مشاهده شدن بسيار بالا مي رود . براي مثال : صداي بلند ، رنگ هاي روشن و غيره كه احتمال اينكه آنها توجه را به خودشان جلب كنند بسيار بيشتر است تا يك صوتي آهسته و يا رنگهاي نسبتاً تيره .
۳-۳ . تكرار ( كثرت وقوع ) : در تكرار يك چيز ، بيشتر از انتخاب ادراكي استفاده مي كنيم . همچنين اين موضوع مطابق تئوري تكرار در يادگيري است .
۴-۳ . وضعيت : همچنين ادراك با توجه به وضعيت بر  مشاهده كننده اثر مي گذارد . افراد در شرايط و وضعيت هاي مناسب مي توانند بر ادراك كارمندان تأثير بگذارند  و در مقايسه با افرادي كه در شرايط و وضعيت هاي نامناسب و پائين قرار دارند .
۵-۳ . مقايسه كردن : وسيله تحريك در محيط اطراف در مقايسه با تركيبي از اين وسيله هاي تحريك ، توجه بشتري را به خود جلب مي كند 

عتیقه زیرخاکی گنج