گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 149 views
  • بدون نظر
این فایل در ۶۰صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

 شهرداري را مي توان به عنوان يک واحد سازماني قديمي در سطح شهرستان خرم دره معرفي کرد که بعدها با استقرار فرمانداري در سطح شهرستان و نياز بيشتر مردم از اين و امر امکانات در اختيار اين قسمت حياتي شهر قرار گرفته شهرداري خرم دره در ۵ سال ۱۳۳۷ افتتاح گرديد . تا فعاليتهاي از قبيل فرهنگي ساخت و ساز و زيبايي شهرو آموزشي خود را در ارتقاي اهداف تبين شده قرار دهد . شهرداري خرم دره با ۳۰ نفر از قبيل شهردار ، معاونت ، امور مالي ، واحد شهرسازي کار خود را آغاز کرده اين واحد گسترش يافت و در اين سال ها با ۱۶۰ نفر و افزايش واحد هاي مختلف بر اساس نياز احساس سره فعاليت مي کند.
 آشنايي با محل کارورزي ( شرح وظايف کارکنان فني و مهندسي شهرداري ۹ اين قسمت داراي ۷ کارمند بوده که از ۳ مهندس و يک منشي و ۲ نفر بعنوان مسئول حمل و نقل در اين قسمت مشغول به فعاليت بوده از اين ۳ مهندس يکي به عنوان ناظر بر طرح هاي عمراني مانند قير ريزي و آسفالت ريزي . ديگري ناظرين بر باز سازي پياده رو ها ساخت  و ساز بر اين گونه طرح ها مي باشد و ديگري بر نظارت بر کارها اين دو ناظر و تاييد کار هاي اين ناظر ها و تاييد نقشه هاي ساختماني و عمراني اين بخش را بر عهده دارند و نيز کليه ي طرح ها مانند جدول کشي معابر عمومي مانند کوچه ها و خيابان ها و پل سازي خيابان ها و کوچه ها نظارت بر ساخت و ساز در سطح شهر و همچنين نظارت بر نقشه هاي ساختماني منطبق با ساخت رياست :

شرح و وظايف کارکنان 
در راس سوم اداره رياست قرار داد که داراي يک وظيفه مکي مي باشد و آن ايجاد هماهنگي و نظارت بر اجراي اموري باشد که خود آن به چند بخش مختلف تقسيم مي شود :
نظلرت بر کار کنان و ارزيابي عملکرد آنها
ايجاد فضاي مناسب و خلف ارزشهايي که موجب ارتقاي بهرهوري نيروي کار رهبري مي شود 
شرکت در جلسات بيرون از سازمان 
حفظ روابط خوبي با کارکنان و مسئولين
ايجاد انجام کاري ميان کارکنان و ايجاد هماهنگي با ساير ارگانها و نهاد هاي دولتي و غير دولتي 

معاونت:
اداره امور در نبود رياست اداره و امور محوله  از سوي مديريت
-کنترل ورود و خروج همکاران و صدور حکم ماموريت و مرخصي 
-رسيدگي به امور اداره و واحد هاي تابع
-شرکت در جلسات اداري و انجمنها 
-نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي و هنري
– شرکت در برنامه هاي فرهنگي وهنري و ايجاد هماهنگي هاي لازم
– توجيه وظايف پرسنل در صورت نياز
– رسيدگي به امور مراجعين

امور مالي و کارپردازي:
-همکاري و مساعدت در برنامه ريزي مکي و عمومي فعاليت ها
–  تهيه و پيشنهاد و تقويم فعاليت ها برنامه ها و تنظيم بودجه با مشورت همکاران و مديريت
– تکميل فرم هاي تنظيم بودجه با نظارت  مقام مافوق 
– اظهار نظر در مورد پيشنهاد ها و امر ها
– نظارت بر تعيين وتخصيص اعتبارات فصلي
– هماهنگي در برنامه ريزي تامين و مايل و تجهيزات و مواد مصرفي در منطقه
      –  دريافت درخواست هاي خريد که توسط مافوق ارجاع مي شود 
     – تهيه  و تنظيم اسناد مالي جهت ارائه به مرکز
    – مراقبت در تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و بررسي و امضاء حساب ها 

روابط عمومي:
 روابط عمومي يکي از ارکان مهم و حساس درون سازمان مي باشد بطوريکه کمتر سازمان و اداره اي است که داراي چنين بخشي نباشد به عبارت ديگر مي توان گفت که روابط عمومي يک مجموعه در سيستم سازمان است که براي تطابيق و تعامل آن با محيط پيرامون و پاسخگويي به نيازهاي محيطي شکل مي گيرد لذا بر اساس هر سازماني براي تطبيق با محيط و تعامل با آن نيازمند روابط عمومي است . 
 امور خدماتي : 
راهنمايي مراجعين و پاسخگويي به تماسها 
پذيرايي از همکاران و ميهمانان 
انجام امور خدماتي اداره و امور ماموريت 
امور دفتري 
۱- تايپ نامه هاي اداري 
۲- ثبت نامه ها 
۳- بايگاني نامه ها 

تايپ نامه هاي  اداري :
 يک از عمده ترين کارهاي امور دفتري تايپ نامه ها است . 
 وقتي منوط نامه توسط واحدي نوشته شد قبل از تايپ شدن ، نامه بايد به تاييد رئيس اداره برسد . 
 بعد از تاييد رئيس اداره آن نامه براي تايپ کردن آماده است 
 سپس در کامپيوتر کليک کرده منويي باز مي شود که داراي چندين درايو است که بر روي درايوEکليک کرده منويي ديگر باز مي شود که داراي درايوي به نام نامه اداري است بر روي آن کليک کرده و منويي ديگر باز مي شودکه داراي دو درايو است پس روي درايو با نام کوچک کليک مي کنيم و سپس نامه خود را تايپ مي کنيم . 
 پس از اتمام تايپ نامه دستور پرينت داده و نامه را پرينت مي گيريم . 

عتیقه زیرخاکی گنج