گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 132 views
  • بدون نظر

حسب قواعد مسئوليت انتظامي وكلاي دادگستري و مورد عمل در كانون هاي متبوع، هر گونه تبليغ و معرفي وكيل در رسانه هاي گروهي ممنوع بوده و عملي مغاير شئون وكالت محسوب ميگردد. از طرفي با گسترش شبكه اطلاع رساني جهاني اينترنت و ايجاد و توسعه سايت هاي شخصي وكلاي دادگستري و كانون وكلاء، آيا تبليغ مذموم در مورد وكلاي دادگستري، كماكان، شامل اطلاع رساني در سايت هاي اينترنتي ميشود يا خير؟ آيا اطلاع رساني تخصصي وكلاء مجاز است يا خير؟

زيرا مسئله ممنوعيت تبليغ (سنتي) براي وكلاي دادگستري و نحوه اطلاع رساني وكلاي دادگستري در خصوص سوابق حرفه اي خويش در رسانههاي جديد از جمله اينترنت در سالهاي اخير همواره مورد بحث بوده و حتي در شماره جديد۱۴، (شماره پياپي ۱۸۳) زمستان ۱۳۸۲ «مجله كانون وكلاي دادگستري مركز» در قالب اظهار نظر هيات عمومي اعضاء دادسرا و دادگاه هاي انتظامي كانون مركز، بر اطلاق منع هر گونه تبليغ (و بطور ضمني اطلاع رساني) به اتفاق آراء تاكيد شده و تشخيص موارد خلاف شان، به صورت موضوعي به عهده شعب محترم انتظامي كانون ها، اعلام شده است.

دانلود فایل تحقیق تبليغ و اطلاع رساني وكلاي دادگستري در اينترنت

  • بازدید : 120 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۹۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

احتراماً به استحضار مي‌رساند مغازة مشاور املاك اينجانب بهروز اسماعيلي واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها مورد دستبرد سارق يا سارقين قرار گرفته است كه با شكستن قفل درب ورودي اقدام به سرقت يك دستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي نموده كه در اين راستا به شخصي بنام علي سرخوش كه فردي سابقه‌دار و معتاد مي‌باشد كه از طريق دوستانش شناسائي و معرفي شده است مظنون و شكايت دارم تقاضاي رسيدگي و اقدام قانوني را دارم قبلاً از تلاش آن رياست محترم كمال تشكر را دارم.
س – خود را معرفي نمائيد مفاد نمائيد مفاد تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
نام: بهروز نام خانوادگي: اسماعيلي فرزند: محمد سن: ۱۳۳۵
شغل و محل كار: بنگاه معاملات ملكي اوج – انتهاي بيست متري املاك گلها
اهل كرج ساكن كرج شهرك اوج بوعلي ۱۷ قطعه ۲۱۹
س – شكايت خود را مشروحاً با دلائل بيان نمائيد: احتراماً به عرض مي‌رسانم اينجانب مغازه مشاور املاك را در ساعت ۲:۳۰ مورخه ۳۰/۷/۸۰ را تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت ۰۸ مورخه ۱/۸/۸۰ به محل كار رفته متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است و سارق يا سارقين يكدستگاه تلويزين ال جي ۱۴ اينچ رنگي را به سرقت برده‌اند و حال به شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم چونكه نامبرده فردي سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزين را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم و اظهارات خود را با امضاء گواهي مي‌كنيم.
امضاء شاكي
برگ تحقيق از متهم
س- خود را معرفي نمائيد مفاد تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
ج- نام: علي اكبر نام خانوادگي: سرخوش فرزند: حمزه سن: ۲۵ ساله
شغل و محل كار: لوله كش با سواد اهل تهران ساكن: كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ زنگ وسط تلفن: ـــــ
از مقررات ماده ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.
س- شكايت شاكي براي شما قرائت و تفهيم مي‌شود. چه مي‌گويي؟
ج- شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه؟
س- آيا داراي سابقه سرقت مي‌باشيد يا خير؟
ج- بله يكبار سابقة سرقت داشتم كه به زندان رفتم.
س- اظهارات خود را چگونه گواهي مي‌كنيد؟
ج- امضاء مي‌زنم.
شاكي:  بهروز اسماعيلي
متشاكي: علي اكبر سرخوش
موضوع سرقت عادي مغازه
احتراماً در ساعت ۱۰۳۰ مورخه ۱/۸/۸۰ شخصي به هويت بهروز اسماعيلي فرزند محمد ۴۵ ساله شغل بنگاه‌دار با سواد اهل و مقيم كرج شهرك اوج بوعلي ۱۷ قطعه ۲۱۹ معرفي مي‌نمود ضمن ارائه گزارشي به كلانتري مراجعه و در برگ بازجوئي پيوستي بيان داشت مغازه‌ام واقع در شهرك اوج انتهاي ۲۰ متري املاك گلها را در ساعت ۲۱۳۰ مورخه ۳۰/۷/۸۰ تعطيل و جهت استراحت به منزل رفته‌ام كه در ساعت ۰۸۰ مورخه ۱/۸/۸۰ زمانيكه مراجعه نمودم متوجه شدم كه قفل درب مغازه شكسته شده است كه يكدستگاه تلويزيون ال جي ۱۴ اينچ رنگي توسط سارق يا سارقين به سرقت رفته كه در حين رابطه شخصي بنام علي سرخوش مظنون هستم نامبرده فرد سابقه دار و معتاد مي‌باشد و از دوستانش ايشان را معرفي كرده است و پس از بررسيهاي لازم به نظر مي‌رسد كه تلويزيون را با همكاري دوستش به چهارراه دانشكده برده و فروخته است. از ايشان شكايت و تقاضاي رسيدگي دارم متعاقباً آقاي علي اكبر سرخوش فرزند حمزه ۲۵ ساله شغل لوله‌كشي با سواد اهل تهران ساكن كرج شهرك اوج بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ زنگ وسط به كلانتري احضار در برگ بازجوئي تحقيق بيان داشت شكايت شاكي را قبول ندارم بنده اصلاً در جريان سرقت مغازه وي نمي‌باشم و خودم در محل سرقت رفتم كه ايشان گفتند كار شما مي‌باشد سرقت مغازه‌ام داراي سابقه سرقت مي‌باشم كه به زندان رفتم اينك پرونده امر تنظيم بنظر مي‌رسد.
دفتر/ نگهباني: پرونده متشكله جهت كسب دستور و بررسي بيشتر به اداره آگاهي ارسال شود.
امضاء افسر نگهباني كلانتري ۱۳ جهانشهر استوار مصدق
امضاء رئيس كلانتري ۱۳ جهانشهر سرهنگ شفيعي
ورود به دفتر آگاهي كرج شمارة ۷۵۵/۶۸۶۴ اقدام كننده ك ۲
توسط جناب سرگرد عبدالملكي و سرگرد قدمي امضاء گرديده است. ۱۰/۸/۸۰
برگ بازجوئي از متهم توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي
تاريخ ۱/۸/۸۰
س: خود را معرفي نمائيد. مفاد مادة و تبصرة ۱۲۵ اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد.
ج: نام علي اكبر نام خانوادگي سرخوش فرزند: حمزه سن ۲۴ سال شغل و محل كار: لوله كش و تابلوساز با سواد اهل تهران مقيم كرج شهرك اوج – بوعلي غربي قطعه ۲۵۴ مذهب شيعه تبعه ايران پيشينه محكوميت كيفري دارم بدون عيال.
س- به چه اتهامي سابقه كيفري داريد.
ج- سرقت منزل
س- برابر گزارش كلانتري ۱۳ و دادخواهي شاكي متهم هستيد به سرقت از مغازه آقاي بهروز اسماعيلي قبول داريد؟ ماجرا را توضيح دهيد.
ج- ساعت ۵/۴ صبح سه‌شنبه من به همراه دوستم به نام ايمان مبادرت به سرقت مغازه يكدستگاه تلويزيون رنگي ۱۴ اينچ كرديم با اره و گاز انبر قفل در مغازه را بريده و وارد مغازه شد و من هم مراقب بودم كه كسي نيايد و بعد از ربودن تلويزيون آن را من گفتم كه چه بكنيم گفت چون براي تو مقدورنيست من آن را به خانه خودمان مي‌برم تا صبح كه با هم برويم چهارراه دانشكده و بفروشيم ما كه تازه به كرج آمده ايم دانشكده را بلد نبودم و با او قرار گذاشتيم براي ساعت ۱۰ صبح كه او را ديدم او گفت من آشنا دارم تا با قيمت خوبي بفروشيم و او رفت به من گفت كه تو بايست تا من بيايم و بعد از آن خبري نشد تا اينكه من را دستگير و به من مظنون شدند.
س- ايمان هم اكنون كجاست؟
ج- آدرس او را مي‌دانم.
س- اظهارات خود را گواهي كنيد.
ج- سواد دارم امضاء مي‌كنم. ايشان امضاء كرده‌اند.
طي نامه‌اي از راديو دوم آگاهي به معاونت محترم قضائي دادگستري به شماره و تاريخ   به موضوع دستگيري سارق، گزارش امر و وقوع ماجرا را شرح داده و قيد گرديد كه لهذا با عنايت به مراتب فوق و اقرار متهم بدينوسيله پرونده همراه طرفين به حضور ارسال خواهشمند است در صورت موافقت متهم را با قرار متناسبي جهت تحقيقات جامع تر و تحقيق در مورد ساير سرقتهاي احتمالي و دستگيري همدست او دستورات لازم صادر فرمايند.
كه اين امر توسط معاونت قضائي دادگستري كرج به شعبة ۲۹ دادگاه عمومي كرج ارجاع شده و توسط آن شعبه رويت شده.

گزارش نهائي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
از دايره دوم آگاهي
به رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج
موضوع: كسب تكليف
سلام عليكم
احتراماً در اجراي دستور مورخ ۲/۸/۸۰ مبني بر اينكه پرونده اعاده متهم امشب تحت نظر و فردا با دستگيري متهم ديگر ارسال شود. متهم فردا همراه پرونده و شاكي ارسال شود حسب دستور صادرة مأمورين به منظور دستگيري متهم با راهنمايي متهم دستگير شده قصد عزيمت به محلي رؤيت و مخفي‌گاه ايمان نام داشتند متهم گفت من قبلاً از او مواد مي‌گرفتم و فقط در جلو يك منزلي با او برخورد كرده‌ام لذا تاكنون دستگيري متهم ديگر ميسر نشده بدينوسيله پرونده همراه متهم و شاكي توسط مأمور بحضور ارسال خواهشمند است به منظور دستگيري متهم نبايست ورود به مخفيگاه وي صادر تا اقدامات لازم بعمل آيد.
امضاء سرگرد عبدالملكي
«بنام خدا»
پرونده همراه شاكي و متهم تحت الحفظ مأمور بدرقه جهت كسب تكليف دربارة متهم فعلي و دستگيري متهم ديگر بنظر رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج 
بنظر برسد.
امضاء كلانتر دايره دوم آگاهي سرهنگ مفاخري
سرگرد عبدالملكي
برگ بازجوئي و صورتمجلس
تاريخ ۱۳/۸/۱۳۸۰
بتاريخ فوق در وقت فوق جلسة رسيدگي شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج به تشكيل است و پرونده كلاسة فوق تحت نظر است متهم حضور دارد خطاب به متهم:
س- پس از معرفي متهم و تفهيم تبصرة ۱۲۵ اصلاحي ق. آئين دادرسي كيفري:
س- حسب شكايت شاكي گزارش مرجع انتظامي و اعتراف خودتان در بازجوئي مورخة ۱/۸/۸۰ در آگاهي كرج متهم هستي به سرقت يك دستگاه تلويزيون ۱۴ اينچ ال جي از خود دفاع كنيد؟
ج- كار من نيست من به فاصلة ۱۰۰ متر از آن مغازه سكونت دارم هيچ موقع اگر من بخواهم سرقت كنم از همسايه‌ها سرقت نمي‌كنم من به ايمان مظنون هستم، قرص مي‌خورم اعتياد داشتم ترك كرده‌ام و يك سري قرص گرفته‌ام و قرص مي‌خورم. حاضرم ايمان را معرفي كنم. شاكي مي‌خواهد رضايت بدهد شاكي به من گفت رضايت مي‌دهم و مي‌گويم كه سوء تفاهم شده حاضرم يك دستگاه تلويزيون بخرم و به شاكي بدهم حاضرم پول تلويزيون را بدهم. من قبلاً لوله‌كش تأسيسات بوده الان بيكار هستم.
س- ساعت ۴۰/۴ صبح روز سرقت كجا بودي؟
ج- من نانوايي سنگكي ميدان آزادگان بودم آنها مرا ديده‌اند حاضرند شهادت بدهند.
دادگاه قرار آزادي متهم علي اكبر سرخوش فرزند حمزه به اتهام سرقت به قيد معرفي كفيل به وجه الكفاله مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ريال از حال تاختم رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن صادر و اعلام مي‌گردد و در صورت معرفي كفيل متهم آزاد و الا بازداشت شود. قرار حضوراً به متهم ابلاغ اظهار داشت فهميدم ملتزم هستم از قرار رونوشت نمي‌خواهم.
بسمه تعالي: پرونده اعاده مي‌شود متهم به لحاظ اقرار صادره به مدت پنج روز در اختيار آن يگان باشد. سابقة كيفري متهم استعلام و جهت اخلاقي اجتماعي و معيشتي وي استعلام چون متهم در دادگاه اتهام وارده را انكار كرده مجدداً مفصلاً از وي تحقيق شخص ايمان همكار وي احضار در صورت عدم حضور جلب جداگانه از وي دقيقاً تحقيق با متهم و حضوري چنانچه نيروي داشته باشم چون متهم حاضر اظهار مي‌دارد ساعت سرقت در سنگكي ميدان آزادگان بوده‌ام از آن تحقيق شود سپس پرونده به همراه سارق يا سارقين و متهم حاضر به نظر رسد.
امضاء دادرس محاكم عمومي كرج
اظهارات گواه نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
س- خود را معرفي نماييد و مفاد ماده و تبصره ۱۲۵ اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري بشما تفهيم مي‌شود.
نام: بهزاد نام خانوادگي: مرشدي بواف فرزند: نوروزعلي سن ۴۰ ساله
شغل و محل كار سوپر ماركت خ اوج با سواد اهل آبادان ساكن آدرس بالا
از مقررات ماده ۱۲۵ اصلاحي ق.آ. دادرسي كيفري مطلع شدم هر وقت اقامتگاهم را تغيير دادم اطلاع مي‌دهم.
س- كليه مشاهدات و شنيده‌هاي خود را در رابطه با سرقت مغازه آقاي اسماعيلي بيان كنيد؟
ج- حدود ساعت ۳۰-۲۳ دقيقه در مغازه بودم با توجه به اينكه مغازة اينجانب دقيقاً روبروي مغازة ايشان مي‌باشد. شخصي را با موتورسيكلت هوندا به شمارة ۳۲۱۲ – تهران مشاهده نمود؟ كه جلوي مغازه آقاي اسماعيلي بالا و پائين مي‌رود به ايشان مشكوك شدم و سلام كردم با چه كسي كار داريد و اظهار داشت با علي سرخوش سپس مغازه را بستم و از كوچه پشتي رفتم و مجدداً دور زدم سر كوچه منتظر شدم مشاهده نمودم موتورسوار مذكور جلوي درب مغازه آقاي اسماعيلي ايستاده و داخل مغازه را نگاه مي‌كند و يكدستگاه پيكان سفيد رنگ مدل پائين هم آنجا ايستاد كه هر دو راننده با هم صحبت كردند و حركت كردند روز بعد كه متوجه شدم مغازة آقاي اسماعيلي سرقت شده موضوع را به ايشان گفتم حدوداً ساعت ۰۷۳۰ روز بعد علي را ديدم كه با برادرش جر و بحث مي‌كند و در رابطه با سرقت مغازه با هم صحبت مي‌كنند و برادر علي از موضوعي ناراحت بود و به علي گفت چرا اينكار كردي و آبروي ما را بردي علي هم گفت هيچ كس نخواهد فهميد علت اينكار هم اين بوده كه شما به من پول نداديد من هم چنين كاري كردم.
س- اظهارات خود را گواهي كنيد؟
ج- امضاء مي‌كنم.
گزارش نهايي
در ساعت ۱۱۴۵ مورخ يوم جاري حسب دستور رياست محترم شعبه ۲۹ محاكم عمومي اينجانب سرگرد عبدالملكي در معيت ستوان دوم كرجي با حضور متهم علي سرخوش به منظور شناسايي همدست وي به آدرس زورآباد خيابان شريعتي چهارراه اول كه پاتوق وي اعلام شده بود عزيمت پس از تفحص و تجسس نامبرده شناسايي شد و كسي هم از آدرس محل سكونت دو اطلاعي نداشت در خاتمه به سنگكي سر ميدان آزادگان كه متهم علي سرخوش اظهار داشت در موقع سرقت در آنجا حضور داشته عزيمت، از كاركنان آن نانوايي بطور شفاهي پس از رؤيت متهم تحقيق آنها اظهار داشتند چون مشتري زياد است او را نمي‌شناسم و صبحها از ساعت ۵ بامداد شروع بكار مي‌نمايم مراتب صورتجلسه و به امضاء رسيد.
امضاء سرگرد عبدالملكي ستوان دوم كرمي امضاء

تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسة رسيدگي شعبه ۲۹ محاكم عمومي كرج به تصدي امضاء كننده تشكيل و پرونده امر تحت نظرات شاكي آقاي بهروز اسماعيلي و متهم آقاي علي سرخوش در دادگاه حضور دارند خطاب به حاضرين هويت شما محرز است. تبصره ۱۲۹ ق آئين دادرسي محاكم عمومي و انقلاب به شما تفهيم مي‌شود مواظب اظهارات خود باشيد. اظهار داشته، فهميدم ملتزم هستيم سر خطاب به شاكي آيا به شكايت خود باقي هستيد؟ بنده به خاطر مادر شما به شاكي رضايت مي‌دهم و از شكايت خود صرفنظر مي‌نمايم و قرار شده كه از سرخوش پول تلويزيون را بدهم كه مقداري از پول را داده و مقداري از آن باقي مانده است كه خواهد داد. من رضايت مي‌دهم.
متهم در حال پشيماني و گريان مي‌باشد پس خطاب به متهم اتهام شما به اساس شكايت شاكي و تحقيقات و اظهارات كذب شما مبني بر سرقت است آيا اتهام وارده را قبول داريد؟ ج- بلي اتهام وارده را قبول دارم. خطاب به متهم به عنوان آخرين دفاع چه پاسخي و دفاعي داريد؟
ج- هيچ دفاعي ندارم.
تلويزيون مسروقه دست ايمان است خود ايمان از مغازه دزديده و من رد مي‌شدم ديدم.
بسمه تعالي اعلام مي‌شود با هدايت متهم ايمان نام جلب تحقيق و مواجهة حضوري با مقررات كيفري به دادگاه ظرف ۵ روز آنرا به رسد.

عتیقه زیرخاکی گنج