امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 94 views
  • بدون نظر

اگر می خواهید در اینترنت وقط خود را تلف نکنید ، این مقاله مخصوص شماست.مجموعه ای از سایت های ایرانی.این فایل مجموعه ای ارزشمند از سایت های ایرانی است که به شما کمک می کند تا در پیدا کردن


مطلب مناسب در اینترنت ،فقط خود را اضافی هدر ندهید.

                                 اما این بار با هدیه ای ویژه


بعد از خرید این محصول،محصول در خواستی خود را به ایمیل shirdelehsan@yahoo.com ارسال کنید تا حداکثر بعد از

 24 ساعت،هدیه ی خود را دریافت کنید.  • بازدید : 131 views
  • بدون نظر

توجیهی بدو خدمت کارکنان

آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوري اسلامی ایران

آشنایی با مباحث توانمنديهاي عمومی، مفاهیم و ارزشهاي سازمانی

آشنایی با دستورالعملها وآییننامههاي اختصاصی دانشگاههاي علوم پزشکی


(ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت)


عتیقه زیرخاکی گنج