گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 50 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

به علت تماس نزدیک پوست با منسوجات، مدت کوتاهی بعد از پوشیدن لباس، منسوج در معرض هجوم میکروارگانیسم ها قرار می گیرد. البته در چنین مواردی علاوه بر وضعیت مساعد پوست شرایط محیطی منسوجات نیز در میزان رشد باکتری تاثیر بسزایی دارد. رشد مکیروارگانیسم ها به روی منسوجات می تواند باعث مشکلات متفاوت گردیده و جنبه های مختلفی از نظر بهداشتی، کاربردی و یا زیبایی داشته باشد. ماده ای که با انجام عملیات ضد میکروبی بر روی کالاهای نساجی، از رشد میکروارگانیسم ها جلوگیری می کند به عنوان ماده ضدمیکروبی نامگذاری می شود. به طور کلی می توان اهداف مورد نظر از تکمیل ضد میکروبی را به شرح ذیل دسته بندی کرد:
۱- جلوگیری از انتقال و رشد میکروارگانیسم های بیماری زا (مراقبت های بهداشتی)
۲- کاهش بوی ناشی از تجزیه یا فساد میکروبی (برطرف کننده بوی بد)
۳- جلوگیری از آسیب یا افت خصوصیات از طریق تجزیه لیف که ناشی از حمله میکروارگانیسم ها می باشد مانند کاهش مقاومت کششی و…
این تکمیل باید به گونه ای باعث کشته شدن میکروب ها و یا نرخ رشد آن ها را متوقف سازد. تکمیل ضد میکروب باید برای سازنده آن ایمن بوده و همچنین برای مصرف کننده نیز خطری در پی نداشته باشد و همچنین این غلظت کم باید راندمان بالای عملکرد، قیمت مناسب و سازگاری مناسبی با شرایط و دیگر عملیات تکمیلی داشته باشد.

مقدمه:

استافیلوکوکوس اورئوس و سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا از جمله باکتری های فرصت طلب بیماریزا هستند که اغلب در بیمارستان ها از طریق ملحفه و وسایل آلوده و نیز پرسنل به بیماران دچار ضایعات پوستی و زخم انتقال می یابند.

امروزه استفاده از مواد مختلف به منظور جلوگیری از استقرار باکتری ها و نیز انتقال آنها در بیمارستان ها رایج شده است. آغشته سازی پارچه های مورد استفاده در البسه و وسایل تنظیف بیمارستانی با مواد ضدعفونی کننده و آنتی باکتریال یکی از روش های مهم در جلوگیری از سرایت عفونت های بیمارستانی است.

توبیکوت SW75 یکی از مواد با پایه فلوروکربن است که در صنعت نساجی استفاده می شود. این ماده موجب می شود تا جذب آب، چربی و مواد زائد به پارچه کاهش چشمگیری داشته باشد. جنتامایسین نیز آنتی بیوتیکی مقاوم به حرارت است که بر ضد اغلب باکتری های بیماریزا اثر ضدمیکروبی دارد.

در این تحقیق اثر ممانعتی این دو ماده پس از آغشته شدن پارچه های پنبه ای و پلی استر ویسکوز بر روی بقای باکتری های استاف اورئوس، سودومانس آئروژینوزا، کلبسیلا و مخمر کاندیدا آربیکنس مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین میزان ضد آب بودن و ضد خون بودن نمونه ها نیز مورد سنجش قرار گرفته است.

از غلظت های جنتامایسین ۱/۲۵، ۲/۵ و ۵ گرم بر لیتر و توبیکوت SW75 با غلظت های ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ گرم بر لیتر برای آغشته سازی پارچه های پنبه ای و پلی استر ویسکوز به روش اسپری استفاده شد. پس از تیمار پارچه ها با جنتامایسین و توبیکوت برای تثبیت آنها، پارچه ها به مدت ۳ دقیقه در دمای ۱۸۰ درجه سانتی گراد حرارت داده شد.

از روش انتظار در آگار و کلونی کانت برای بررسی اثر ممانعتی رشد استاف اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و کلبسیلا استفاده شده و نتایج پس از ۲۴ ساعت قرائت شد.

قدرت ماندگاری اثر ضدباکتریایی در غلظت ممانعت کننده برای ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت با انتقال دیسک ها به محیط های کشت مجدد بررسی شد.

عدم بازدارندگی در غلظت های جنتامایسین و فلوروکربن نشان داده شد. کمترین غلظت بازدارنده عبارت بود از جنتامایسین ۱/۲۵ گرم بر لیتر و فلوروکربن ۶۰ گرم بر لیتر. حداکثر ماندگاری اثر ضدعفونی کنندگی پارچه ها پس از ۲ بار تیمار گزارش شد. همچنین در این غلظت از فلوروکربن بالاترین درجه ضدآب بودن و ضد خون بودن نیز بر روی نمونه ها گزارش شد.

آغشته سازی پارچه ها با مواد فلوروکربنی و آنتی بیوتیک ها می تواند راه نوینی برای جلوگیری از انتقال و سرایت عفونت های بیمارستانی به حساب آید. البته بررسی حساسیت زایی و نیز احتمال عوارض جانبی چنین موادی نباید فراموش شود.
کلیات
۱-۱) مقدمه ای بر تکمیل ضد میکروب
میکروارگانیسم ها بخشی از زندگی ما را تشکیل می دهند. این موجودات به اشکال مختلف در زندگی بشر تاثیر می گذارند، باکتری ها، کپک ها و قارچ ها که عموما میکروب نامیده می شوند نقش مهمی را در اکثر فعل و انفعالات زیستی به عهده دارند. این موجودات در همه جا وجود دارند، تا سطح ارتفاع یک کیلومتر، اتمسفر غنی از باکتری و قارچ می باشد. در ابتدای دهه ۹۰ محققین ناسا میکروارگانیسم ها را حتی در ارتفاع ۳۲ کیلومتر نیز کشف کردند. در دریا میکروارگانیسم ها در عمق ۱۱ کیلومتر قادر به زندگی می باشند و در طی حفر چاه در روی زمین نیز تا عمق ۴۰۰ متری مشاهده شده اند.
میکروب ها تاثیر شگرفی بر زندگی هریک از افراد بشر دارند. آنها محیط زیست را تمیز می کنند، خاک را بارور و حاصلخیز می سازند و از آنها برای تولید بسیاری از لبنیات به عنوان مثال پنیر و ماست استفاده می شود. ساختمان داخلی بدن انسان بدون کمک اکثر این موجودات بسیار کوچک قادر به کار نمی باشد. پوست انسان نیز دارای ارگانیسم های بیشماری است که بخش عمده ای از PH طبیعی پوست را تامین می نمایند.
  • بازدید : 156 views
  • بدون نظر
این فایل در قالب pdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

امروزه با توجه به کاربردهای گوناگون پارچه پنبه ای در صنعت پوشاک و در زمینه های صنعتی، لزوم مقاوم سازی پارچه نسبت به عوامل محیطی و مخرب احساس می شود. یکی از مواردی که در بحث تکمیل کالای نساجی مطرح است تاخیر اندازی در برابر شعله (flame retardency) یا مقاومت در برابر آتش گرفتن پارچه است که تحقیقات گوناگونی در این زمینه صورت گرفته و منجر به شناخت مواد گوناگون و چگونگی به کارگیری آنها شده است که از آن جمله می توان به ترکیبات فسفاته اشاره کرد. 
ایجاد ویژگیهاي جدید در کالاي پنبه اي می تواند سبب کارایی بیشتر کالاي پنبه اي شود. براي این منظور
کاربرد ترکیبات نانو مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش کاربرد نانورس اصلاح شده روي کالاي پنبه اي
به منظور ایجاد ویژگیهاي جدید بویژه افزایش پایداري حرارتی و حفاظت در برابر اشعه فرا بنفش بررسی شده
است. به منظور پوشش دهی ترکیب نانورس از رزین اکریلیک و غلظت دهنده استفاده شد. به منظور آنالیز
نیز گزارش شده است. ATR سطحی، اطلاعات مولفه هاي رنگی و زردي سطح پارچه به دست آمده و طیف
نشان دهنده پوشش تقریباً یکنواخت رزین و نانورس روي سطح پارچه است. نتایج SEM تصاویر میکروسکپ
نشان دهنده بازشدن صفحات سیلیکاتی نانورس پوشش شده پس از دیسپرس در آب مقطر است. X پراش اشعه
افزایش پایداري حرارتی نمونه هاي حاوي نانورس را تایید می کنند. آزمون DSC و TGA منحنی هاي
استاندارد شعله و آنالیز شاخص اکسیژن نشان دهنده مقاومت بیشتر در برابر شعله نمونه هاي حاوي نانورس
نسبت به پنبه خام است. همچنین نتایج میزان انعکاس و عبور نور فرابنفش نمونه ها در ناحیه طول موج ۲۰۰ تا
۴۰۰ نانومتر افزایش میزان جذب پارچه هاي پوشش داده شده با نانورس در مقایسه با پنبه خام را نشان داده
اند. نتایج آزمون مقاومت الکتریکی افزایش مقاومت الکتریکی نمونه ها متناسب با افزایش درصد نانورس در نمونه
هاي پنبه اي را تایید می کند.

عتیقه زیرخاکی گنج