گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 172 views
  • بدون نظر
این فایل در ۲۵صفحه قابل ویرایش تهیه شده وشامل موارد زیر است:

كاربرد مواد ويسكوزيته براي كنترل ارتعاشات به سال ۱۹۵۰ برمي‌گردد. زماني كه اولين بار بر روي هواپيما به عنوان وسيله‌اي براي كنترل خستگي ناشي از ارتعاشات در بدنه هواپيما مورد بهره‌برداري قرار رفت. به هرحال، با توجه به مصالح و مواد ميراكننده لرزش‌ها، ميراگرهاي ويسكوز به دو دسته ميراگرهاي ويسكوز جامد SVD (Solid Viscous Dampers) و مايع SVD (Fluid Viscous Dampers) دسته‌بندي مي‌شوند.
در اين مقاله، اين دو نوع ميراگر معرفي شده و بطور خاص در دسته‌ ميراگرهاي FDV به بررسي رفتار غيرخطي آنها پرداخته خواهد شد. در حالت‌هايي كه رفتار ميراگر غيرخطي فرض شود، ميراگر، تاثيري با مقدار نيروي بسيار كمتر در سازه خواهد داشت. غيرخطي بودن ميراگر، تاثير قابل توجهي روي پاسخ سازه در باره حساس به سرعت طيف داشته و پاسخ سازه را كه البته تا اندازه زيادي بستگي به سختي مهاربندي‌ها دارد، كاهش مي‌دهد
كاربرد مواد ويسكوز جهت كنترل ارتعاشات به سال ۱۹۵۰ برمي‌گردد. زماني كه اولين بار روي هواپيما به عنوان وسيله‌اي براي كنترل خستگي ناشي از ارتعاشات در بدنه هواپيما مورد استفاده قرار گرفت. به هر حال با توجه به مصالح و مواد ميراكننده ارتعاشات، ميراگرهاي ويسكوز به دو دسته ميراگرهاي ويسكوز جامد و مايع دسته‌بندي مي‌شوند كه در زير به هر يك مي‌پردازيم:
الف) ميراگرهاي جامد AVD (Solid Viscous Dampers)
ب) ميراگرهاي مايع FVD (Fluid Viscous Dampers)
الف) ميراگرهاي جامد SVD
مواد ويسكوالاستيك به كار رونده در كاربردهاي سازه‌اي عموماً از جنس هم‌پليمرها يا شيشه‌اي بوده كه انرژي را وقتي تحت تأثير تغيير شكل برشي قرار مي‌گيرند. در شكل زير يك ميراگر ويسكوالاستيك كه شامل لايه‌هاي ويسكوالاستيك متصل به ورقهاي فولادي مي‌باشد ديده مي‌شود
تأثير درجه حرارت
همانطور كه قبلاً دانسته شده مدول ذخيره برشي و مدول برشي از دست رفته مواد ويسكوالاستيك عموماً تابعي از فركانس تحريك   درجه حرارت محيط  ، كرنش برشي   و درجه حرارت ماده   مي‌باشند. يكي از راه‌هاي متناسب براي تخمين وابستگي اين مواد انجام آزمايش بر روي نمونه‌هاي ويسكوالاستيك است. اگر سه مدل آزمايشي جدول زير در نظر گرفته شود مي‌توان از آن آزمايش در دو درجه حرارت ۴۲ و ۲۴ درجه منحني‌هاي هيسترزيس شكل زير را به دست آورد.
ميراگرهاي مايع FVD
ميراگرهاي ويسكوز مايع به دو دسته كلي ظرف باز و ظرف بسته تقسيم مي‌شوند. در حالت ظرف باز از سيال‌هايي با لزجت زياد و ويسكوزيته بالا استفاده شده و معمولاً اين وضعيت منجر به انتخاب موادي مي‌شود كه هر دو رفتار وابسته به فركانس و حرارت را از خود نشان مي‌دهند. دو نمونه از اين ميراگرها در شكل زير نمايش داده شده است.

عتیقه زیرخاکی گنج