امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 78 views
  • بدون نظر

مقدمه ای بر سطوح برنامه نویسی

تقسیم بندی کلی زبان های برنامه نویسی

مقدمه ای بر زبان پاسکال

تاریخچه ی زبان پاسکال

خانواده های زبان پاسکال

کامپایلرهای زبان پاسکال

دامنه ی کاربرد زبان پاسکال

ویژگی های زبان پاسکال

مزایا و معایب زبان پاسکال

ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال

دستورات و ساختارهای زبان پاسکال

یک برنامه ی نمونه به زبان پاسکال

مقدمه ای بر سطوح برنامه نویسی

تقسیم بندی کلی زبان های برنامه نویسی

مقدمه ای بر زبان پاسکال

تاریخچه ی زبان پاسکال

خانواده های زبان پاسکال

کامپایلرهای زبان پاسکال

دامنه ی کاربرد زبان پاسکال

ویژگی های زبان پاسکال

مزایا و معایب زبان پاسکال

ساختار کلی برنامه در زبان پاسکال

دستورات و ساختارهای زبان پاسکال

یک برنامه ی نمونه به زبان پاسکال


عتیقه زیرخاکی گنج