گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 154 views
  • بدون نظر

همانگونه که از اسم سرریز پیداست سرریز برای سرریز شدن آب اضافی پشت سد می باشد ، یعنی هرسدی برای حجم مشخصی طراحی شده است که پس از اینکه آب از حجم مشخص سد فراتر رفت آب از این سرریز ها فرو ریخته و به بیرون هدایت می شود. چون که اگراز حجم سد فراتر برود مشکل ساز می شود(از نیروهای جانبی و … که به سد وارد می شود)
البته سد در مواقعی سرریز می کند که باران های شدید آمده و یا آب هایی که به این سد ها منتقل می شودزیاد بوده وحجم آن بسیار باشد.
که این سرریز ها به انواع مختلفی می باشد که در مورد آن توضیح داده می شود.


عتیقه زیرخاکی گنج