گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 137 views
  • بدون نظر

قیمت : ۵۲۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۸    کد محصول : ۱۸۰۴۰    حجم فایل : ۱۰۵۷ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه ارشد نساجی چاپ آنزيمي روي كالاي پنبه اي

چكيده:
در اين تحقيق از تركيب دو روش چاپ سوخت و چاپ برداشت، روشي منحصر به
فرد ارائه گرديده است كه در آن چاپ سوخت و برداشت به صورت بيولوژيكي و
همزمان در يك پروسة عملياتي انجام گرفته است. در هنگام چاپ بر روي پارچة
مخمل پنبه، از آنزيم سلولاز استفاده شد. قبل از چاپ نمونه ها به دو دسته تقسيم
شدند. دستة اول نمونه هايي كه اول چاپ و سپس رنگرزي بر روي آنها انجام شد
و دستة دوم نمونه هايي كه ابتدا رنگرزي و سپس چاپ بر روي آنها انجام شد.
۶ و ،۴ ، نمونه ها پس از چاپ با خمير چاپ حاوي آنزيم سلولاز، براي مدتهاي ۲
۱۰ روز نگهداري و سپس شستشو شدند. درصد كاهش وزن و همچنين كاهش
ضخامت پارچه در اثر هيدروليز سلولز توسط آنزيم سلولاز اندازه گيري شد.
اسپكتروفوتومتري انعكاسي به منظور بررسي ت اثير آنزيم سلولاز بر روي رنگ و
شفافيت كالا انجام شد. نتايج نشان دهندة از بين رفتن پرزها در اثر هيدروليز
سلولز و تا حدي برداشت رنگي از روي كالا بود و ميزان كاهش رنگ در مناطق
چاپ خورده، براي نمونه هايي كه ابتدا رنگرزي و سپس چاپ شده بودند بيشتر از
نمونه هايي بود كه ابتدا چاپ و سپس رنگرزي شده بودند.


عتیقه زیرخاکی گنج