گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
 • بازدید : 57 views
 • بدون نظر

با سلام خدمت شما دوستان عزیز، محصولی را که پیشه رو دارید پایان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات درادارات آموزش و پرورش می باشد. دوران جديد كه به عصراطلاعات موسوم است، دوران فناوري اطلاعات و ارتباطات مي باشد، بشر امروز جامعه­اي مبتني بر فناوري اطلاعات و ارتباطاتIC را تجربه مي­كند كه از ويژگيهاي خاص خود برخوردار است. چنين جامعه­اي را جامعه اطلاعاتي مي­گويند. فرهنگ سازماني، نوعي برنامه ريزي انديشه جمعي است كه در ساليان اخير به عنوان يك تفكر غالب در عرصه سازمانهاي مطرح بوده است. اين انديشه جمعي، متمايز كننده اعضا از يك گونه به گونه ديگر است. هر كس به نوعي با جمع و گروههاي انساني كاركرده باشد، از وجود اين پديده مهم سازماني آگاه است. اين پژوهش به منظور بررسي رابطه فرهنگ سازماني و بكارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است.

فهرست مطالب

چكيده                                                                                                            

فصل اول: كليات پژوهش                          
1-1- مقدمه                                                                                                    
2-1- بيان مسئله                                                                                              
3-1- اهميت ضرورت پژوهش                                                                   
4-1- انگيزه پژوهش                                                                                         
5-1- هدف پژوهش                                                                                          
6-1- سوال پژوهش                                                                                          
7-1- تعاريف عملياتي                                                                              
فصل دوم:  ادبيات و پيشينه پژوهش
۱-۲- مباني نظري پژوهش                                                                                  
1-1-2- فرهنگ سازماني                                                                                   
2-1-2- تعاريف فرهنگ سازماني                                                                         
3-1-2- اهميت فرهنگ سازماني                                                                           
4-1-2- خصوصيات فرهنگ سازماني                                                          
5-1-2- منابع فرهنگ                                                                              
6-1-2- شيوه پيدايش فرهنگ                                                                     
7-1-2- انواع فرهنگ سازمان                                                                    
8-1-2- رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي                                             
9-1-2- رابطه فرهنگ و ساختار سازمان                                                                
10-1-2- فرهنگ سازماني و توسعه                                                             
11-1-2- نقش فرهنگ سازماني در مديريت دانش                                            
12-1-2- رابطه فناوري و فرهنگ                                                                        
13-1-2- رابطه فرهنگ و مديريت                                                              
14-1-2- رابطه فرهنگ و رفتار سازماني                                                      
15-1-2- كاركرد فرهنگ سازمان                                                                
16-1-2- زنده نگه داشتن فرهنگ                                                                         
17-1-2- عوامل موثر در تغيير فرهنگ سازماني                                             
18-1-2- تغيير فرهنگ سازماني                                                                          
19-1-2- فرهنگ سازماني سالم و فرهنگ سازماني بيمار                                   
20-1-2- الگوي اساسي براي تبيين و تشريح فرهنگ سازماني                   
1-20-1-2- الگوي آجيل پارسونز                                                                         
2-20-1-2- الگوي اوچي                                                                                   
3-20-1-2- الگوي پيترز و واترمن                                                             
4-20-1-2- الگوي ليت وين و اترينگر                                                         
5-20-1-2- الگوي كرت لوين                                                                    
6-20-1-2- الگوي منوچهر كيا                                                                   
2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۲-۲- تاريخچه فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                         
2-2-2- مفهوم فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                             
3-2-2- چيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                           
4-2-2- كشورهاي جهان از نظر زير ساخت هاي لازم اداره مديران آنها از جهت دستيابي
به فناوري اطلاعات و ارتباطات و…                                                            
5-2-2- كاربردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۲-۲- پول الكترونيك                                                                                   
2-5-2-2- تجارت الكترونيك                                                                               
3-5-2-2- دولت الكترونيك                                                                                 
4-5-2-2- نشر الكترونيك                                                                                   
5-5-2-2- پارك هاي فناوري                                                                               
6-5-2-2- شهر اينترنتي                                                                                    
7-5-2-2- دهكده جهاني                                                                                     
6-2-2- شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                           
1-6-2-2- مفاهيم اساسي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                       
2-6-2-2- استفاده رايانه و مديريت فايل Windows                              
3-6-2-2- واژه پردازها Word                                                                           
4-6-2-2- صفحه گسترها Excel                                                                        
5-6-2-2- بانك اطلاعاتي Access                                                                     
6-6-2-2- ارائه مطلب Power point                                                                 
7-6-2-2- اينترنت Internet                                                                             
7-2-2- ظهور اينترنت                                                                                      
8-2-2- اينترنت چيست                                                                                     
9-2-2- شبكه عنكبوتي جهاني                                                                              
10-2-2- موتورهاي جستجو و بازاريابي اطلاعات                                                     
11-2-2- فناوري پوش                                                                                      
12-2-2- ارتباطات شبكه اي                                                                               
13-2-2- راهكارهاي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات                    
14-2-2- نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                            
15-2-2- ارزش فنا وري اطلاعات و ارتباطات                                                         
16-2-2- توانايي هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                   
17-2-2- راهبردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                    
18-2-2- گروه بندي فناوري اطلاعات و ارتباطات                                                     
19-2-2- محدوده فعاليت هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                     
20-2-2- نظام هاي اطلاعاتي و ارتباطي                                                                 
21-2-2- نظامهاي اطلاعاتي و ارتباطاتي از طريق محمل هايي اطلاعات رابه طور
سريع و روز آمد در اختيار استفاده كنندها قرار مي دهد…
۲۲-۲-۲- تكنولوژي نوين اطلاعات و ارتباطات                                                         
23-2-2- نظم نوين اطلاعات و ارتباطات                                                                
24-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات در زندگي آينده                                      
25-2-2- مشكلات كشورهاي در حال توسعه در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات
۲۶-۲-۲- نحوه تأثير فناوري اطلاعات بر ساختار سازمان                          
27-2-2- فناوري اطلاعات و ارتباطات و تأثير آن بر تحولات ساختار جامعه            

 • بازدید : 124 views
 • بدون نظر

در این پکیج قصد داریم به بررسی علل اجماعی و روانی کودک آزاری بپردازیم.

چكيده:

پژوهش حاضر به بررسي علل اجتماعي و رواني كودك آزاري (مورد مطالعه اورژانس اجتماعي هاجر) مي‌پردازد و تلاش شده است كه با مطالعه بر روي والدين اين موضوع بررسي گردد. تعداد ۱۰۰ نفر از والدين به طور تصادفي به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و پرسشنامة خودساخته‌اي به آنها داده شد تا به تكميل آن بپردازند. نتايج بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها توسط جداول آماري مناسب مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

 

 مقدمه:

انسان از لحظه انعقاد نطفه تا زمان تولد و نيز در دوران زندگي تا زمان مرگ تحت تأثير عوامل متعددي است كه هر كدام به نحوي در خصايص زيستي، شخصيتي و هم اخلاق و رفتارش مؤثرند. اينكه كودكي دچار اختلال باشد و يا آنچنان كه بايد از سلامت جسمي يا رواني مناسبي برخوردار نباشد بنا به دلايل متعددي است كه برخي از آنها قابل پيش بيني و پيشگيري هستند. سنگ زيربناي هر جامعه‌اي خانواده است در صورتي كه در يك جامعه، خانواده از محبت و سلامت برخوردار باشد و بتواند انسانهاي شايسته و صالحي تحويل جامعه دهد، آن جامعه از سلامت كافي برخوردار خواهد بود و به نحو صحيح مي تواند در راستاي توسعه گام بردارد. كانون اصلي زندگي و پرورش هر فردي خانواده است. اگر انسان در خانواده اي با اخلاق والاي انساني و اجتماعي تربيت شود، قطعاً بيشتر به حال خود و اجتماع مفيد خواهد بود و به تعبيري مي توان گفت كه جامعه سالم در گرو داشتن خانواده‌هاي سالم است.

سلامت خانواده در اين است كه بتواند انسانهايي سالم از نظر جسمي، فكري و اجتماعي تحويل جامعه دهد. سلامت جسمي در گرو تغذيه و حفاظت صحيح از پيش از تولد تا بزرگسالي است. سلامت فكري مستلزم نظارت، همدلي و همفكري والدين نسبت به عملكرد و خواسته‌هاي فرزندانشان است و سلامت اجتماعي نيز مربوط به نظارت والدين بر حضور فرزندان در صحنه‌هاي اجتماعي و چگونگي توانمند كردن آنها نسبت به مسائل و پديده هاي اجتماعي است. مطالعات نشان داده است كه در اكثر بي بندوباريها، سركشيها و انحرافات اجتماعي به تربيت اوليه و كودكي شخص برمي‌گردد. اگر انسان در زمان كودكي مورد پرخاشگري، بي‌اعتنايي، توهين و ساير تنگناها قرار گيرد، در جامعه فردي پرخاشگر و قانون شكن خواهد شد. بسياري از خانواده ها و والدين نمي دانند پرخاشگري چيست وقتي تنبيه بدني كودك را كودك‌آزاري نمي دانند و آن را براي تربيت صحيح فرزندان لازم هم مي دانند، و نمي دانند كه تا چه حد در امر سعادت يا بدبختي فرزندان خود سهيم‌اند و مشكلات فرزندان، تا چه حد مربوط به آنان است.

برخي معتقدند كه بدون تنبيه هيچ‌گونه تربيتي نمي‌تواند امكان‌پذير باشد. امروزه ديگر به كمتر كسي اين امر پوشيده مانده است كه اعمال قدرت از طريق تنبيه كردن، مخصوصاً اگر تكرار و تداوم يابد به ضرب و جرح منجر مي شود و خواه ناخواه كودك را دچار عارضه‌هاي روحي ـ رواني مي كند و يا در مواردي او را به موجودي رنجور و ناتوان مبدل مي سازد و به سراشيبي خودآزاري و يا ديگرآزاري و بي‌بندوباري و بسياري از مشكلات روان‌پريشي ديگر سوق مي دهد.


ادامه …


 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

در این پکیج قصد داریم به بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو بپردازیم

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي دختران داشجو وپسران دانشجو صورت گرفته است. جامعه آماري شامل كيله دانشجويان دختر وپسر دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز مي­باشد.

نمونه پژوهش شامل ۶۰ نفر بوده كه ۳۰ نفر از دختران و ۳۰ نفر از پسران دانشجو بوده كه اين پژوهش به روش نمونه­گيري پس رويدادي از نوع (علي- مقايسه­اي ) انجام گرفته است و با استفاده از آزمون افسردگي «بك» پژوهش انجام گرفت.

سپس با استفاده از ابزار آماري و با بررسي ميانگين دو گروه مقدار t محاسبه شده از t جدول كوچكتر بوده بنابراين نتيجه گرفته مي­شود كه فرضيه پژوهش رد شده و فرضيه صفر تأييد شده است. يعني بين ميزان افسردگي دختران و پسران دانشجو تفاوت ناچيزي وجود دارد كه اين تفاوت معنادار نمي­باشد.مقدمه

درطول قرن بيستم انسان بيش از تمام تاريخ دستخوش دگرگوني از نظر شيوه­هاي زندگي روابط اجتماعي ومسائل بهداشتي و پزشكي شده است. امروزه زندگي پيچيده ماشيني ايجاب مي­كند كه با ظرافت خاص علمي به قضايا و پديده­هاي محيط زندگي نگريسته شود. اين ظرافت زماني به اوج اهميت مي­رسد كه پديده­هاي مورد بررسي درارتباط مستقيم با انسان باشد.

و در نتيجه جستجو براي شناخت واقعي خويشتن بيش از هر زمان ديگري براي انسان اجتناب ناپذير است تا در اين رهگذر بتوانند به گونه­اي مطلوب و سازنده با دنياي بيرون و درون خود رابطه منطقي برقرار كند وبر اساس يك شناخت درست و سنجيده با مسائل و مشكلات و پيچيدگي هاي زندگي خود رو به رو شودو از افتادن در دام نگرانيها و تشويشهاي فكري و نگرشهاي غلط خود را محفوظ نگه دارد.

گذشته نشان داده است كه بسياري از بيماريهاي شايع غير فراگير بيماريهاي رواني در كشورهاي پيشرفته و صنعتي زائيده عواملي هستند كه خود انسان آنها را خلق كرده و گرفتار آن شده است.لذا چنين عواملي قابل پيشگيري هستند(ميلاني فر، ۱۳۷۹).

مشاهدات معمولي نشان مي­دهند كه موفقيت شخص در سازش با مسائل زندگي به دلايل گوناگون تغيير مي­كند مثلاً در مواردي از قبيل شكست در عشق ، از دست دادن پول، بيماري، حادثه، مرگ فرد مورد علاقه ، ممكن است چنان انسان ازلحظه تولد تا هنگام مرگ به ديگران وابسته و نيازمند باشد و براي زنده ماندن از لحاظ جسماني ، رواني ، اجتماعي به پرستاري و مراقبت ديگران نياز دارد. انسان به تنهايي نمي­تواند بار مشكلات خويش را به دوش كشد.

بارزترين علامت اختلالات عاطفي، تغييرات و نوسات اخلاقي كم دست كه به شدت با اخلاق افراد سالم فرق دارد و به صورت افسردگي و يا خوشحالي زياده از حد تظاهر مي­كند.(شاملو، ۱۳۸۰).

اين باور كه همه ما در برخورد با دشواري هاي زندگي واكنش شادي نشان مي­دهيم اغلب با تبليغات روانشناسي و روانپزشكي از رنج و اندوه همخواني ندارد. نتيجه فريبنده اين نظريه به تأييد نرسيده است.

جستجو واكنشي براي سبب يابي سالم هر بيمار بد حالي است كه از در وارد مي­شود و اين در حالي است كه جواب ساده و طبيعي و خير خواهانه وجود دارد كه مي­توان آن را در قالب نسخه­اي نوشت.(دوپالو، ۱۳۸۱).

افسردگي از قديمي ترين بيماري هاي شناخته شده و متداولترين انواع اختلالات رواني در همه زمانها و مكان هاست وتقريباً همه ما در طول زندگي گاهي احساس غم و افسردگي كرده­ايم.

مردم درموقعيتهاي خاص همچون مشاجره با يك دوست و همكار، شكست شغلي، تحصيلي، بيماري پيري يا از دست دادن عزيزان احساس غمگيني مي­كنند افسردگي واكنش طبيعي انسان به فشارهاي محيطي است.(راسل، ۱۳۷۴)

طبق تحقيقات انجام شده افسردگي در بين زنان آشكارا تأييد شده است. در جامعه ما جنس مونث بيشتر از جنس مذكر به ابزار نشانه هاي افسردگي تمايل داشته است در حالي كه مردان براي خشم و بي تفاوتي بيشتر تقويت مي­شوند(روزنهان، ۱۳۸۰).

رابطه افسردگي با جنس زن مي­تواند به دليل فعاليتهاي آنزيم هاي شيميايي ، استعداد ژنتيكي و دوره ماهيانه افسردگي پيش از قاعدگي دانست كه به دليل تغييرات خلق آنان است كه بر آسيب پذيري زنان تأثير مي­گذارد همچنين امكان دارد ناقلان زنانه ژن افسردگي ، افسرده شوند در حال كه ناقلان مردانه اين ژن الكلي مي­شوند. و اينكه زنان تصور ذهني از بدن و تعقيب لاغري از طريق رژيم غذايي مربوط مي­شود. رژيم غذايي يك چرخه ناكامي و درماندگي را تشكيل مي­دهد.(روزنهان ، ۱۳۸۰)

مي­توان به تحقيقاتي اشاره كرد كه در سال ۱۹۷۸ توسط آريتي انجام شد ونشان داد كه حدود ۷۵ درصد بيماران افسردگي حاد دارند. تحقيق ديگري كه در استراليا توسط جيمز درسال ۱۹۷۸ انجام شد و نتايج آن حاكي از آن بود كه تعداد خودكشي بين بيماران رواني ۴ برابر بيشتر در مردها و ۹ برابر درزنها.

هدف پژوهش و بيان ضرورت آن:

چون جوانان دانشجو ومتخصص فعالترين و بهترين بخش جامعه هستند كه در آينده اداره بخشهايي از جامعه را به دست مي­آورند به همين علت بايد بيشتر مورد توجه باشند تا اگر دچار مشكلات شدند بتوانيم هر چه سريعتر آن مشكل راشناسايي و رفع كنيم. چون در حال حاضر افسردگي شايعترين اختلال رواني دربين جوانان است و بيماران افسرده حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بيماران رواني را تشكيل مي­دهند بايد به آن توجه بيشتري كرد تا با شناخت علائم آن براي پيشگيري و درمان راه حلهاي مناسب پيدا كرد افسردگي يك انحراف عاطفي است به عبارت ديگر افكار منحرف و فريب آلود مجموعه­اي از احساسات غم و اندوه عدم اعتماد به نفس بي تفاوتي و بي حوصلگي خستگي و ضعف ، نااميدي و ياس و … راتحت عنوان افسردگي به دنبال خود مي­كشد و قرباني خود را به طرف خودكشي سوق مي­دهد. بنابراين بايد گفت افكار غير منطقي و غير واقعي و فريب آلود ميكروب و علت افسردگي هستند و چنانچه اين افكار تصحيح و اصلاح شوند افسردگي درمان خواهد يافت.


ادامه…
 • بازدید : 147 views
 • بدون نظر

در این مقاله ما قصد معرفی سرزمین ایل بختیار یا لز بزرگ را به شما داریم در ادامه با قسمتی از این مقاله آشنا خواهید شد.

مقدمه :

سرزمين ايل بختياري يا لُر بزرگ كه از مهم‌ترين ايلات كوچ‌رو ايران كنوني است در شمال و باختر سرزمين ايلات كهكيلويه يعني زاگرس مركزي قرار دارد. (ايلات و عشاير انتشارات آگاه ، سال ۱۳۶۲، ص ۲۰) قلمرو اين ايل كه به نام خاك بختياري معروف است در ناحيه‌اي ميان اصفهان و خوزستان قرار گرفته و سلسله جبال زاگرس در جهت شمال غربي به جنوب شرقي از ميان اين قلمرو مي‌گذرد و آن را به دو بخش كوهستاني در شرق و جلگه‌اي در غرب اين جبال تقسيم مي‌كند بخش كوهستاني ييلاق و بخش جلگه‌اي قشلاق ايل بختياري است. اين منطقه محدود است از طرف شمال به لرستا، از سوي شرق به اصفهان و چهارمحال از سوي جنوب به قلمرو ايلات لرستان منطقه كهكيلويه و بوير احمد و ايل ترك زبان قشقايي و از سوي غرب به دشت خوزستان. جمعيت ايل را در حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر تخمين زده‌اند كه در سرزميني به مساحت ۷۵۰۰ كيلومتر مربع زندگي مي‌كنند. از كل جمعيت ۲۰۰۰۰۰ نفر يعني ۴۰ درصد زندگي كوچ‌نشيني و نيمه كوچ‌نشيني دارند كه ييلاق و قشلاق مي‌كنند و معيشت آنها مبتني بر پرورش دام از نوع گوسفند و بز است، منطقه ييلاقي ايل در مرتفعات غرب اصفهان واقع شده است كه بلندترين قلّة آن به ارتفاع ۴۵۴۹ متر در زير كوه قرار دارد. سرزمين قشلاقي در دامنه شرقي سلسله جبال زاگرس واقع شده و تا قسمتي از خوزستان ادامه دارد. ايل بختياري در طول سال داراي دو كوچ بزرگ در دو فصل بهار و پاييز است، اوايل بهار از گرمسير به ييلاق مي‌كوچند و پاييز برمي‌گردند. فاصله ميان گرمسير و ييلاق برحسب طايفه متفاوت است و در مداري به ۳۰۰ كيلومت مي‌رسد. كوچ بختياري‌ها به طور منظم صورت مي‌گيرد، هر طايفه از مسير معيني ((ايل راه)) كه تقريباً ثابت است مي‌گذرد، در ييلاق هم محل ثابتي دارند كه ديگر طوايف نمي‌توانند از آن استفاده كنند. در بازگشت به گرمسير آثاري از سنگچين ‌ها بر جاي مي‌ماند كه مجدداً در سال آينده هر طايفه در محل خود چادرها را برپامي‌دارد. (رجوع شود به : اصغر كريمي ـ ژان پير ديگار، ايل بختياري در مجموعه مقالات مردم‌شناسي مركز مردم‌شناسي ـ وزارت علوم و آموزش عالي ، دفتر دوم، ايلات و عشايري پاييز ۱۳۶۲ ، ص ۱۱ تا ۵۱٫) ايل بختياري به دو نيمه يا بلوك «هفت لنگ » و «چهار لنگ» تقسيم مي‌شود كه هر كدام در كل قلمرو بختياري داراي سرزمين مشخص است … هفت لنگ كه همه ساله بين نواحي شرقي خوزستان يعني «انديكا» و «مسجد سليمان» و «شوشتر» و «ايذه» و «شهركرد» و «بروجن» در چهارمحال و بختياري در حركت و كوچ اند به چهار گروه دوركي، بابادي ، بختياروند (يا بهداروند) و دنياراني تقسيم مي‌شود. چهار لنگ نيز كه عمدتاً بين دزفول و ايذه در خوزستان از سويي و «داران» در اصفهان و «اليگودرز» و «بروجرد» در لرستان از سوي ديگر ييلاق ـ قشلاق مي‌كنند و به گروههاي هم وند، «محمد صالح» (مم صالح) ، «موگويي» و «كيان ارثي» تقسيم مي‌شود… بسياري از تيره‌هاي طوايف چهار لنگ اسكان يافته‌اند. (ايلات و عشاير، انتشارات آگاه، سال ۱۳۶۲ ص ۲۰ ) .

معيشت اصلي بختياري‌ها دامپروري توأم با مختصري زراعت است كه بيشتر به صورت ديم و كمتر به صورت آبي كشت مي‌شود. زراعت آبي عمدتاً در محدوده روستاها و ميان يك جانشينان متداول است، صنايع دستي هم يكي از فعاليت‌هاي اقتصادي بختياري‌هاست كه زنان انجام آن را بر عهده دارند. مواد اوليه صنايع دستي عمدتاً از توليدات دامي تأمين مي‌شود.


 • بازدید : 181 views
 • بدون نظر

در این مقاله به بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده مدارس آمادگي مناطق ۷ و ۸ شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند می پردازیم

چكيده:

در اين تحقيق به بررسي اثرا ت بازي گروهي و با قاعده در رشد اجتماعي دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگي شهر تهران پرداخته شد، بدين ترتيب پس از تدوين سوال و فرضيه دال بر اثبات ثبت بازي درمهد كودك بخصوص بازي گروهي و باقاعده درمهد كودك بر ميزان رشد اجتماعي، بررسي مباحث نطري و بخصوص نظري وايلند درمحيط رشد اجتماعي تأكيد شد، پس از آن تعداد و ۶۰ نفر به عنوان نمونه تحقيق به صورت تصادفي با روش نمونه­گيري خوشه­اي گزينش شدند و از پرسشنامه وايلند بر روي آنها اجرا گرديد. سپس از طريق آزمونt استيودنت گروههاي مستقل با آزمون فرضيه تحقيق پرداخته شد و مشخص گرديد كه ميانگين رشد اجتماعي كودكي يا كودكاني كه درمهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام مي­دهند درمقايسه با كودكاني كه در مهد كودك بازي گروهي و با قاعده انجام نمي­دهند، بالاتر است و اين تفاوت ازلحاظ آماري در سطح ۱ ۰ / ۰ * معنا دار مي­باشد. بنابراين مي­توان نتيجه­گيري نمود كه بازي گروهي و با قاعده درمهد كودك مي­توان تأثير مثبتي را در افزايش رشد اجتماعي كودكان ايفا نمايد. 

تعريف مفهومي و عملياتي

موضوع: بررسي تأثير بازي گروهي و باقاعده در رشد اجتماعي دختران ۴ تا ۵ ساله مدارس آمادگي منطقه ۷ تهران بر اساس تست رشد اجتماعي وايلند.

مقدمه:

بازي كه به معني تلاش و فعاليت لذت بخش و خوشايند و تفريح است براي رشد همه جانبه كودك ضرورت تام دارد. كودك از طريق بازي احساسات و روياهاي خود را بروز مي­دهد. استعدادهايش راشكوفا مي­سازد، كنترل به موقع اعمال و حركات را مي­آموزد، بر تجاربش مي­افزايد، دنياي درون و اسرار و مشكلاتش را بارز مي­سازد و انرژي ذخيره شده خويش راهر جهت مطلوب به مصرف مي­رساند. كودك از طريق بازيها، مشكلات و همكاري و رعايت حقوق ديگران و قوانين اجتماعي را ياد مي­گيرند. (شفيع آبادي، ۱۳۷۲ ) .

كودكان خردسال نمي­توانند افكار و عقايد و احساسات خود را به وضوح ازطريق كلمات و گفتار بيان كنند. بازي بخش عمده­اي از زندگي كودك پيش دبستاني را تشكيل مي­دهد و باعث رشد شخصيت او مي­گردد. موجبات شادي و لذت و انبساط خاطر كودك را فراهم مي­كند. همكاري و نوع دوستي و اطلاعات و قوانين را به كودك ياد مي­دهد، دامنه تجسم و قصور او را مي­گستراند و كودك را به مشاغل گوناگون آشنا مي­سازد. (قاضي، ۱۳۷۰ ) .

 بنابه اظهار كارل[۱]، گروهي يكي از روانشناسان بزرگ سوئيسي، بازي كودكان مقدمه اي براي كوششهاي آينده و آماده شدن براي زندگي آينده است. بدان سان كه درآن جدي بودن زندگي بزرگسالات بر دوش كودك سنگيني نمي­كند. او مي­گويد دربازي پليس و ژاندارم كودكي كه نقش ژاندارم را مي­آفريند و به دستگيري دردي مي­رود، گذشته از اين كه نيروي جهاني او توسعه مي­يابد به تأثير اصل اخلاقي و اجتماعي نيز مي­پردازد و در ضمن وظايف و حدود اختيارات اين شغل رانيز مي­آموزد. به عكس كودكي كه نقش دزد را بازي مي­كند، با دستگير شدن و پذيرفتن گوشمالي و در واقع زشتي دزدي را مي­پذيرد و به اجراي عدالت اجتماعي احترام مي­گذارد، به هر حال از ديدگاه گروهي، هدف بازي در خود نرفته است و بازي نمايانگر زندگي و فعاليت آزاد كودك بوده، در حقيقت او را براي اجراي كارها و وظيفه هاي سنگين آينده خود آماده مي­سازد(بهرامی ، ۱۳۷۰)

. در كتاب روان شناسي درماني آلفرد، آدلر[۲] كه درسال ۱۹۰۷ نوشته شده است بازي به معناي ارضاء غير واقعي (بيرون از حد حقيقت ) اجمالي مانند برتري جويي و خود نمايي تفسير شده است و آدلرانيها را سر آغازي براي بيان گذاري ابتدايي ترين و انديشه آدمي تلقي مي­كند. برتري جويي و خود نمايي در سال هاي كودكي امكان مي­دهد كه اميال فرد را به سادگي نشان داده و آنها ر اآرام سازند. بدين معني كه كودكان خردسال در بازيهاي خويش واقعيت را با توجه به خواستهاي خويش دگرگون جلوه مي­دهند. زيرا دانش لازم براي پيروي از حقيقت دارند و به اين ترتيب ناتواني و * خود را بر طرف مي­سازند.روشن است كه آنچه را كه بزرگسالان ارضاء غير واقعي مي­نامند براي كودكان مفهوم ارضاء واقعي ميل خود نمايي و برتري جويي ر ادارا مي­باشد. (قشلاقي، ۱۳۵۶ ).

روان شناسان امروزي همه بر آنند كه كودك بر اساس نيازهاي دروني به بازي مي­پردازند ، و فعاليتها و كوشش هاي آگاه يا ناخود گاه وي به منظور آماده ساختن خويش براي زندگي آينده است البته ممكن است از بازي نكات سودمندي فراگيرد كه بعداً در زندگي وي به كار آينده. لكن به دست آوردن تجربه و مهارت، يك نتيجه فرعي بازي است و هدف اساسي به شمار نمي­رود. در نتيجه با توجه به نظريات علماي تعليم و تربيت، توجه و ايجاد امكانات براي بازي ،به كودكان فرصت مي­دهند تا بهتر ياد بگيرند. بنابر اين بازي مي­توان، تقريباً به تمام هدفهاي تربيتي از قبيل رشد بدني و ذهني، فهم عمومي و تربيت اجتماعي و اخلاقي كودك كمك كند. تربيت بنياد بشريت است. تربيت كوران رابينا ، لنگان راتوانا، خود خواهان را مردم دوست و نابشرها را بشر مي­سازد. كودكان خود را چنان تربيت كنيد كه بنيان گذار زندگي نو وخادم بشريت باشد. روسو[۳] مي­گويد:«طبيعت انسان را نيكو خلق كرده و لي جامعه او را شرير تربيت نموده طبيعت انسان را آزاد آفريده ليكن جامعه او را بنده گردانيده طبيعت انسان را خوشبخت ايجاد كرده ولي جامعه او رابدبخت كرده است نسبت به عالم طبيعت به جامعه مثل نسبت خير است به شر. تربيت عبارتست از ، اعمالي كه موجب تجلي شخصيت انساني و بروز تمايلات و عواطف عالي بشري است. پايه­هاي زندگي خود برروي چگونگي آموزش و پرورش كودكان قرار دارد. يكي از عواملي كه در تربيت كودك مهم است ، محيط و هم صحبتان و مراودههاي اجتماعي كودك است چون بشير با كودكان همسال خود مشغول بازي و اعمال كودكانه است. مطمئناً عادات و اخلاق ديگران دراو موثر خواهد بود. روح كودك پاك است و براي گرفتن هرنقشي آماده پس در اثر روان اجتماعي نادرست ممكن است به زودي نا پاك گردد. بنابر اين يكي از مسائلي كه در تربيت كودكان اهميت دارد بازي و تفريحات و سرگرميهاي اوست. پياژه[۴]، رشد اجتماعي كودك را به ۳ مرحله تقسيم مي­كند: مرحله نخست كودك خود محور يا خود ميان بيني است. مرحله دوم كودك كوشش مي­كند روابط اجتماعي واقعي بر قرار كند. مرحله سوم داد و ستد اجتماعي به وجود مي­آيد با ديگران رفتار احترام آميز دارد.(پارسا، ۱۳۷۱ ) .


۱- carl

۲-Adler

۱- Roso

۲- jean piaget

 • بازدید : 151 views
 • بدون نظر

در این مقاله ما به بررسی تاثیردوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی دختر دوره ابتدایی شهر تهران دردرس ریاضی ،فارسی ، املاء می پردازیم

چکیده تحقیق:

این پژوهش تحت عنوان تاثیر دوره پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی شهر تهران صورت گرفته است.

جامعه آماری شامل۶۰ نفر ، که انتخاب آنها بصورت کاملاً تصادفی می باشد. با توجه به اینکه پژوهشهای متعدد در مورد پیشرفت تحصیلی صورت گرفته ، اما هنوز بسیاری از زوایای این امر مهم ناشناخته باقی مانده و کشور ما با وجود سرمایه گذاری ها و صرف هزینه های کلان هنوز موفقیت های لازم را در این زمینه  کسب نکرده است این پژوهش در صدد است تا زاویه ای دیگر از این پدیده را روشن کند و مسئولین آموزشی را برای رسیدن  به اهدافشان یاری نماید.

امروزه این نکته در زمینه تربیت مسلم است که متناسب بودن برنامه و محتوای آموزشی با مراحل تحول دانش آموزان باعث فهم مطالب و اجتناب از انباشن حافظه می گردد و یک ضرورت آموزشی محسوب می شود.

براین اساس پژوهش حاضر در صدد است تا ارتباط بین تاثیر پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی بین کسانی که دورۀ پیش دبستانی را طی نموده اند و آنهایی که از گذارن این دوره بی بهره بوده اند را روشن سازد.

 • بازدید : 130 views
 • بدون نظر

در این مقاله به بررسي رابطه بين سبك اسناد و سلامت رواني در بين دانشجويان دختر و پسر دانشكده هاي هنر،‌علوم انساني،‌فني و مهندسي دانشگاه علم و فرهنگ می پردازیم پس با ما همراه باشید

مقدمه

امروزه سلامت رواني طبق تعريف سازمان جهاني بهداشت به عنوان يكي از ملاكهاي لازم براي سلامت عمومي در نظر گرفته شده است. براساس نظر كارشناسان اين سازمان سلامتي عبارت است از حالت «رفاه كامل جسمي،‌رواني،‌اجتماعي و نه فقدان بيماري است». يكي از روشهاي تشخيص سلامت رواني از بيماري تعيين ملاك و معيار براي آنهاست. سابيشن و آفر (۱۹۸۴) چهار ملاك اساسي سلامت رواني را تحت عنوان فقدان اختلال يا نشانه هاي مرضي، كاركرد مطلوب، برخورداري از ويژگيهاي اكثريت افراد جامعه و داشتن رفتار متناسب با فرهنگ هر جامعه برشمرده اند. البته در هريك از ملاكها اشكالاتي وجود دارد.

عوامل زيادي در سلامت رواني دانشجويان دخالت دارند كه طبق تحقيقات انجام شده يكي از اين عوامل نحوه اسناد دانشجويان مي باشد،‌بدين معني كه اسناد نامطلوب مي تواند سلامت رواني فرد را تهديد كند. تئوري اسناد از تئوريهاي شناختي انگيزشي است كه هدف آن بررسي شيوه هايي است كه افراد، رويدادها و حوادث را تبيين كرده و به دنبال روابط علت و معلولي بين آنها هستند (هاردي و ويري، ۱۹۸۴).

اولين كسي كه به موضوع اسناد توجه كرده هايدر (۱۹۸۵) بود. او اسناد را به صورت فرايندي كه افراد بكار مي برند تا رويدادها (رفتارها)‌را به شرايط زيربنايي پيوند دهند،‌تعريف كرده است. در واقع او معتقد است كه مردم در تبيين رفتار ديگران يا اسناد موقعيتي مي دهند (رفتار فرد را معلول عوامل موقعيتي مي دانند) يا اسناد گرايشي مي دهند (معتقدند شخص با اين رفتار، يكي از صفات شخصي خود را بروز داده است). (كريمي، ۱۳۷۳)

پس ازهايدر، جونز و ديويس (۱۹۶۵) نظريه اسناد را با توجه به پيامدهاي رفتار بعنوان مبناي اسناد شكل دادند. منظور آنها اين بود كه مردم سعي دارند از يك عمل استنباط كنند كه آيا آن عمل با يك ويژگي (خصيصه) پايدار فرد تطبيق مي كند يا خير (كريمي، ۱۳۷۳)‌

سپس هارولدكلي (۱۹۷۶) در نظريه تغيير همگام خود بر اين اعتقاد بود كه مردم اسنادهاي خود را بر مبناي اصل تغيير همگام  انجام مي دهند. اين اصل مي گويد براي اين كه عاملي علت يك رفتار باشد، بايد هروقت آن رفتار روي مي دهد،‌آن عامل حاضر باشد و وفتي رفتار رخ نمي دهد،‌آن عامل نيز حضور نداشته باشد. به اعتقاد كلي مردم براي اسناد از سه منبع اطلاعاتي همرايي، ثبات و تمايز استفاده مي كنند. آيا فرد در همان موقعيت همان رفتار را دارد (همرأيي)،‌آيا فرد در مورد همه موقعيتها همين رفتار را دارد يا صرفا در يك موقعيت خاص (تمايز)، آيا فرد همواره در اين موقعيت چنين رفتاري دارد يا فقط همين يكبار در اين موقعيت چنين رفتاري داشته باشد (كريمي، ۱۳۷۳)،  و بالاخره شيور در نظريه تركيبي خود كه تركيبي از سه نظريه بالاست، سه مفروضه بيان داشته است. بدين معني كه رفتارها تصادفي رخ نمي دهند و قابل پيش بيني هستند. همچنين رفتارها قابل مشاهده افراد،‌اطلاعات معتبري در مورد علل زيربنايي خود بدست مي دهند و مردم تمايل به پيش بيني رفتار ديگران دارند. و سرانجام آخرين نظريه پرداز اسناد، برناردواينر (۱۹۷۱) نظريه اسناد را در ارتباط با يادگيري در مدارس مطرح كرده است و معتقد است مردم بازده رفتار خود را به عوامل دروني- بيروني،‌پايدار- ناپايدار، قابل كنترل، غيرقابل كنترل اسناد مي دهند. و در تبيين شكست و موفقيت ، پيامد آن را به يكي از چهار عامل توانايي،‌تلاش،‌شانس و دشواري تكليف اسناد مي دهند. (فورسايت، ۱۹۹۰)

بطور كلي اسنادها عملكرد آينده خود را تحت تاثير قرارمي دهند و با انتظار فرد درباره بازده او در آينده پيوند دارند. البته اسناد افراد با توجه به شرايط محيطي و تجارب موفق و ناموفق متفاوت است. سليگمن و همكارانش اسنادها را در سه بعد بيروني – دروني،‌كلي – اختصاصي، پايدار- ناپايدار طبقه بندي كردند و معتقدند كه سبك اسناد چهار اصل دارد و فرض بر اين است كه براي تهديد سلامت رواني و خصوصا وقوع افسردگي وجود هر چهار اصل لازم است، كه عبارتند از:

 1. انتظار شيوع حوادث بسيار ناگوار يا انتظار وقوع حوادث بسيار مطلوب
 2. ناتواني در كنترل نتايج مرتبط با اين حوادث
 3. برخورداري از سبك اسنادي ناجور (نسبت دادن رويدادهاي منفي به علل بيروني، ناپايدار،‌اختصاصي)‌
 4. هرقدر اطمينان درباره حالت ناگوار مورد انتظار و غيرقابل كنترل بودن رويداد بيشتر باشد،‌نارسايي هاي شناختي، انگيزشي، نيرومندتر خواهندبود و هرقدر رويداد غيرقابل كنترل براي فرد اهميت بيشتري داشته باشد، اختلال عاطفي و كاهش عزت نفس بيشتر خواهدبود.

علايق محققان بيشتر برروي اصل سوم متمركز شده است. طبق اين اصل برخورداري از يك سبك اسنادي ناجور فرد را مستعد مي سازد تا در برابر رويدادهاي ناخوشايند يا عدم وقوع رويدادهاي خوشايند افسردگي نشان دهد. (نظري، ۱۳۷۲)

با توجه به مطالب فوق، تحقيق حاضر به بررسي و شناخت سبك اسناد دانشجويان دانشكده هاي هنر،‌علوم انساني،‌فني مهندسي بعنوان يكي از عوامل موثر در سلامت رواني آنها خواهد پرداخت تا شايد بتوان از اين طريق، راه حلي موثر براي بهبود هرچه بيشتر سلامت رواني ارائه داد.

 • بازدید : 152 views
 • بدون نظر

پيشگفتار

انسان به عنوان اشرف مخلوقات ايزد منان خلق شده تا از فرصتهاي بدست آمده کمال استفاده را ببرد و به کمال نهايي که همان قرب خداست، دست يابد. همين انسان ابتدا در خانواده خود را پيدا مي کند، خانواده بايد شرايطي آماده کند تا شخص بسوي هدف نهايي گام بردارد. بر اساس تعاليم عاليه همه انسانها از حقوق يکساني برخوردارند تا خود را به قله رفيع انسانيت برسانند.

حال اگر شخصي بنابر هر علتي ناقص متولد شد دال بر اين نيست که حقوق او نيز ناقص خواهد بود. بلکه همان شرايط مساوي برايش مهيا خواهد شد.

پس باز خانواده هست که بايد اين شرايط را براي فرزند معلول و ناتوان خود فراهم کند تا بتواند از حداکثر توانايي خود نهايت استفاده را ببرد و سربار خانواده نشود و تأثير سوء بر خانواده نگذارد. در تحقيق حاضرسعي شده تا تأثيرات کودک ناتوان هوشي بر خانواده مورد بررسي قرار گيرد.

ارائه چکيده:

 1. عنوان چکيده : بررسي تأثير فرزند ناتوان هوشي بر کارکردهاي مختلف خانواده
 2. بيان مسئله : خانواده بعنوان يک نظام اجتماعي و فرزند ناتوان هوشي نيز بعنوان يکي از اعضاي اين نظام و سيستم اجتماعي مي باشند. حال اين پرسش پديد مي آيد که آيا خانواده هاي داراي فرزند ناتوان هوشي را تا چه حد پذيرفته اند؟ و اين فرزند چه تأثيري بر خانواده دارد؟
 3. سؤالات تحقيق :

الف: نگرش و احساسات والدين درباره فرزند ناتوان هوشي چگونه است؟

ب :  تأثير فرزند ناتوان هوشي بر جنبه هاي اجتماعي خانواده چگونه است؟

ج :    تأثير فرزند ناتوان هوشي بر جنبه هاي اقتصادي خانواده چگونه است؟

د : تأثير فرزند ناتوان هوشي بر  روابط زن و شوهر چگونه است؟

هـ : وجود فرزند ناتوان هوشي چه تأثيري بين ساير فرزندان خانواده مي گذارد؟

 1. ابزار گردآوري اطلاعات : پرسشنامه F.I.Q ساخته دونبرگ و بيکر در سال ۱۹۹۳ و داراي ۴۹ آيتم  مي باشد که اين پرسشنامه تأثيري را که کودک ناتوان هوشي بر والدين و خانواده مي گذارد را مي سنجد و داراي پنج حيطه مهم مي باشد.
  1. نگرش و احساسات والدين
  2. حيطه اجتماعي
  3. حيطه اقتصادي
  4. روابط زن و شوهر
  5. تأثير بر ساير فرزندان
 2. خلاصه نتايج تحقيق : فرزندان ناتوان هوشي آموزش پذير تأثير نامطلوبي بر جنبه هاي اجتماعي خانواده ندارند. از لحاظ اقتصادي اين فرزندان در مقايسه با همسالان عادي هزينه بيشتري را مصرف مي کنند. روابط والدين با هم تأثيرپذير از اين فرزند نيست.

خواهران و برادران فرزند ناتوان هوشي مشکل چنداني با وي ندارند. ولي نگرش کلي والدين حاکي از تأثير نسبتاً منفي کودک ناتوان هوشي بر خانواده است. (۶۳% والدين)

ادامه…
 • بازدید : 81 views
 • بدون نظر

فرمت doc

تعداد صفحات:۱۴۱
در این پکیج ما قصد داریم به بررسي رابطه ي بين طبقه ي اجتماعي افراد با نوع مواد مخدر مصرفي بپردازیم

۱چكيده:

     موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه ي بين طبقه ي اجتماعي افراد با نوع مواد مخدر مصرفي مي باشد. در اين تحقيق رابطه ي بين طبقه ي اجتماعي افراد با نوع ماده مخدر مصرفي بررسي شده است البته از اين كه مطالب پيرامون اين موضوع بسيار گسترده و عميق مي باشد سعي شده رئوس مطلب ذكر گردد. و از پرداختن به همه ي مباحث اعتياد به صورت جزئي خودداري گرديده است.

     براي مطالعات و آشنايي به مباني بينش موضوع از منابع جامعه شناسي شامل اعتياد و خانواده، نظريه هاي جامعه شناختي مرتبط با موضوع اعتياد در بين افراد جامعه، و نيز عوامل گرايش به اعتياد و نيز منابع غيرجامعه شناسي شامل منابع روانشناسي و منابع تاريخي استفاده شده است براي بررسي سوآلات تحقيق و اهداف آن از روش توصيفي و ميداني استفاده كرديم بنابراين با استفاده از روش تحقيق ميداني رابطه ي بين طبقه ي اجتماعي افراد با نوع ماده مخدر مصرفي بدست آمد.

     جامعه آماري تحقيق شامل كليه ي افراى معتاد در سنين مختلف و از طبقات اجتماعي متفاوت بودند همچنين اعم از اينكه ساكن شهر تهران بودند و يا مهاجرت به تهران داشته اند روش نمونه گيري به صورت ميداني بوده است.

     حجم نمونه از طريق مصاحبه همراه با مشاهده و مشاركت و اسناد از ۲۱ نفر از ميان معتادين اطلاعات گردآوري شد.

     در پايان لازم است كه از استاد عزيز خانم دكتر زهرا قاسمي كه طي انجام اين تحقيق از راهنمائيهاي فراوان و بي دريغ شان ما را بهره مند نمودند صميمانه تشكر كنيم و از خداوند متعال سلامتي و موفقيت خود و خانواده محترمشان را خواهانيم.

 • بازدید : 182 views
 • بدون نظر

فرمت:DOC

تعداد صفحات:۱۰۸

در این مقاله ما به بررسي عوارض مختلف ناشي از مهاجرتهاي  بين المللي و تاثير آن درجامعه مقصد و خود مهاجرين می پردازیم

مقدمه

يكي از موضوعات مورد توجه انديشمندان علوم انساني و بخصوص جامعه شناسان كه در قرن حاضر از اهميت خاصي برخوردار مي باشد ، بررسي عوارض مختلف ناشي از مهاجرتهاي  بين المللي و تاثير آن درجامعه مقصد و خود مهاجرين است . بر همين اساس چشم انداز متفاوتي در رابطه با فرآيند مهاجرت وجود دارد ، كه هركدام ازاين ديدگاه ها مدل خاصي ، جهت مهاجرت ارائه مي كنند.

در مدل اول ، مهاجرت را :‌‌ (( يك حركت عقلاني و هدفدار به منظور يافتن مكاني براي كار و زندگي تصور ميكنند )) .

در مدل دوم :

(( مهاجرت پاسخي غيرارادي به شرايطي است كه مهاجر را به نقل مكان سوق مي دهد كه احتمالاً حركت او بدون در نظر گرفتن راههاي ديگر است )) .

بنابراين دو مدل مهاجرت پويا وناپويا وجود دارد كه گاهي عملاً درهم مي آميزد . با پذيرش اين واقعيت كه پيامدها و يا عوارض مهاجرت از علت مهاجرت جدا نمي باشد ، مي توان اذعان داشت كه مهاجرت ، پديده اي است كه سازمان اجتماعي را تحت تاثير قرار مي دهد . يكي در مبداً وديگري در مقصد .

در نظر مهاجر شكل محروميت از هدفهاي بسيار با ارزش فرق مي كند ، از زمانيكه جمع نتواند به وسايل حصول به آن هدفها در داخل سازمان اجتماعي خود دست يابد ، چنانچه احساس كند كه منابع لازم براي رفع محروميتهايش در خارج از سازمان اجتماعي وجود دارد ، در آن صورت احتمالاً مهاجرت مي كند در چنين وضعيتي مهاجر در مقصد به ندرت مي تواند به تمام اهداف و آرزوهاي خود برسد ، اين ناكامي خود مي تواند عوارض مختلف اقتصادي ، رواني ، اجتماعي و حتي فرهنگي در جامعه مقصد برجاي بگذارد. اگر بپذيريم كه پيامد هاي مهاجرت بر هر سه سازمان اجتماعي ، يعني سازمان اجتماعي مهاجران ، سازمان اجتماعي مبداء و سازمان اجتماعي مقصد اثر  مي گذارد ، بطور قطع ميزان اين تاثير يكسان نبوده و به مجموعه اي از متغير هاي مختلف  ربط دارد . [1]

البته تعيين جزء به جزء همه پيامدهايي كه ممكن است هر مورد مهاجرت داشته باشد ، اگر نه يك كار  محال ، حداقل كار دشواري است . با اين حال معتقديم كه اين تصور و برداشت كه نظام مهاجرت متشكل از سه سازمان اجتماعي است با ارتباط هاي متقابل كه از طريق جمع مهاجري عمل ميكنند و ابزارهاي مفيدي است ، براي سازماندهي پژوهش جامعه شناختي در باره پيامدهاي مهاجرت .

ادامه…


 ( [1] )   (لهسائي‌زاده،عبدالعلي) نظريات مهاجرت ، شيراز ، انتشارات نويد ، سال ۱۳۶۸ ، صفحه ۴۶ 


عتیقه زیرخاکی گنج