گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 166 views
  • بدون نظر

موضوع : پایان نامه تجزيه و تحليل اثرات و عواقب حوادث نامطلوب ((آناليز پيامد)) در يكي از مجتمعهاي پتروشيمي ايران
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۳۳۲ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده

امروزه تجزيه و تحليل واحدهاي فرايندي با استفاده از روشهاي سيستماتيك براي اطمينان از ايمن بودن واحدها در كنار تجربيات مهندسي امري ضروري است. يكي از مهمترين مراحل افزايش سطح ايمني در واحدهاي موجود يا در حال طراحي، ارزيابي ريسك خطراتي همچون پخش شدن مواد شيميايي در محيط است. ارزيابي كمي و كيفي ريسك در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته جزء لاينفك طراحي واحدهاي فرايندي محسوب مي شود، ولي متأسفانه در كشور ما هنوز جايگاه خود را بدست نياورده و شايد يكي از دلايل مهم آن عدم آشنايي كافي با مباني اوليه ارزيابي كمي و كيفي ريسك است. مدلسازي پيامدهاي خطرات احتمالي در يك واحد فرايندي، يكي از مهمترين مراحل ارزيابي ريسك بحساب مي آيد. امروزه اين مدلسازي توسط نرم افزارهاي صورت مي گيرد. پيش بيني اثرات و عواقب حوادث نامطلوب در يك PHAST قدرتمند كامپيوتري مانند نرم افزار واحد فرايندي بوسيله مدلهاي رياضي، تحليل پيامد ناميده مي شود. بنابراين مديريت ريسك يك واحد فرايندي بدون انجام تحليل پيامد ممكن نيست. در اين پروژه واحد آيزوماكس پالايشگاه بندرعباس مورد تجزيه و تحليل عواقب حوادث احتمالي قرار گرفته است. ضروري است كه با شناسايي سناريوهاي حوادث محتمل در اين واحد، تحليل پيامدها براي هر يك از آنها صورت گيرد و مناطق و بخش هايي كه احتمال آسيب و خسارت بيشتري دارند، شناسايي شده و با توجه به امكانات فعلي واحد با ارائه پيشنهادات و راهكارهاي مفيد از ميزان تلفات انساني تا حدود زيادي كاسته شود. 


عتیقه زیرخاکی گنج