گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 163 views
  • بدون نظر

قیمت : ۹۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۶    کد محصول : ۱۶۳۰۶    حجم فایل : ۱۱۴۱۰ کیلوبایت   
دانلود سمینار و رفرنس عمران بررسی و مقایسه تأثیرات برخی از افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
عنوان سمینار: بررسی و مقایسه تأثیرات برخی از افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

فصل اول: مقدمه
۱-۱) مقدمه
۲-۱) تعریف مسأله
۳-۱) فرضیه پژوهش
۴-۱) اهمیت پژوهش
۵-۱) ضرورت انجام پژوهش
۶-۱) اهداف پژوهش
۷-۱) نحوه انجام پژوهش

فصل دوم: کاوش در متون فنی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) تاریخچه ارزیابی تغییر شکل دائمی در روسازی بتن آسفالتی
۳-۲) مکانیزم ایجاد تغییر شکل های دائمی در روسازی
۱-۳-۲) تغییر شکل دائمی ترکیبی رویه بتن آسفالتی
۲-۳-۲) تغییر شکل در لایه های اساس و بستر
۴-۲) عوامل مؤثر بر تغییر شکل دائمی در روسازی بتن آسفالتی
۵-۲) روش های ارزیابی تغییر شکل های دائمی در بتن آسفالتی
۱-۵-۲) آزمایشهای متداول برای ارزیابی تغییر شکل های دائمی در بتن آسفالتی
۲-۵-۲) انواع روشهای مدل سازی رفتار بتن آسفالتی
۶-۲) روش های اصلاح قیر و مخلوط های آسفالتی
۱-۶-۲) ضرورت اصلاح قیر و بتن آسفالتی
۲-۶-۲) معرفی افزودنی های قیر و بتن آسفالتی
۷-۲) تأثیر افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
۱-۷-۲) مقدمه
۲-۷-۲) تأثیر پودر لاستیک بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۳-۷-۲) تأثیر آهک هیدراته بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۴-۷-۲) تأثیر پودر سنگ قیر طبیعی بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی

فصل سوم: شرح آزمایش ها و روش تحقیق
۱-۳) مقدمه
۲-۳) آزمایشهای مصالح سنگی
۱-۲-۳) آزمایشهای مصالح سنگدانه ای
۲-۲-۳) آزمایشهای فیلر
۳-۳) معرفی چسبنده های مورد استفاده در پژوهش
۱-۳-۳) قیر معمولی (اصلاح نشده)
۲-۳-۳) قیر اصلاح شده با پودر لاستیک
۳-۳-۳) قیر اصلاح شده با آهک هیدراته
۴-۳-۳) قیر اصلاح شده با پودر سنگ قیر طبیعی
۴-۳) آزمایشهای چسبنده قیری
۵-۳) آزمایشهای نمونه های بتن آسفالتی
۱-۵-۳) آزمایشهای مربوط به تعیین درصد قیر بهینه
۲-۵-۳) آزمایش خزش و ترمیم خزش
۶-۳) روش تحقیق
۱-۶-۳) آزمایشهای قیر
۲-۶-۳) آزمایشهای مصالح سنگی
۳-۶-۳) آزمایشهای فیلر
۴-۶-۳) آزمایشهای بتن آسفالتی گرم

فصل چهارم: ارائه نتایج آزمایشها و تجزیه و تحلیل نتایج
۱-۴) مقدمه
۲-۴) آزمایشهای مصالح سنگی
۱-۲-۴) آزمایش مصالح سنگدانه ای
۲-۲-۴) آزمایشهای فیلر
۳-۲-۴) دانه بندی مصالح سنگی
۳-۴) آزمایش های چسبنده قیری
۱-۳-۴) آزمایشهای قیر ۶۰/۷۰ معمولی (اصلاح نشده)
۲-۳-۴) آزمایشهای قیر لاستیکی
۳-۳-۴) آزمایشهای انجام شده بر روی قیر آهکی
۴-۳-۴) آزمایشهای انجام شده بر روی قیر اصلاح شده با پودر قیر سنگ
۴-۴) آزمایش های بتن آسفالتی
۱-۴-۴) روش تهیه نمونه های بتن آسفالتی
۱-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر معمولی (UMAC)
۲-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر لاستیکی (RMAC)
۳-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر آهکی (HLMAC)
۴-۱-۴-۴) نمونه های بتن آسفالتی ساخته شده با قیر اصلاح شده با پودر قیر سنگ (NMAC)
۲-۴-۴) نتایج آزمایشهای انجام شده بر روی نمونه های بتن آسفالتی
۳-۴-۴) نتایج آزمایش مارشال بر نمونه های بتن آسفالتی
۴-۴-۴) نتایج آزمایش خزش استاتیکی انجام شده بر روی انواع نمونه های بتن آسفالتی
۵-۴-۴) تحلیل نتایج آزمایش خزش و ترمیم خزش
۶-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر تغییرات تنش و کرنش نمونه های بتن آسفالتی
۷-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر مدول سفتی مخلوط های بتن آسفالتی
۸-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر خزش بتن آسفالتی
۹-۴-۴) ارزیابی تأثیر افزودنی ها بر بازگشت ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالتی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵) جمع بندی
۲-۵) تأثیر افزودنی ها بر تغییر شکل های دائمی بتن آسفالتی
۳-۵) بررسی محاسن و معایب اصلاح بتن آسفالتی با افزودنی های مورد استفاده در پژوهش
۴-۵) محدودیت های مطالعه
۵-۵) نتیجه گیری
۶-۵) ارائه پیشنهادات برای تحقیقات آینده

منابع و مراجع

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج