گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 177 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۲۱۰    کد محصول : ۱۵۵۶۳    حجم فایل : ۲۴۷۸ کیلوبایت   
دانلود رفرنس و سمینار مهندسی مکانیک بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع و ممیزی انرژی یک واحد به عنوان نمونه
عنوان سمینار: بررسی پتانسیل صرفه جویی انرژی در صنایع و ممیزی انرژی یک واحد به عنوان نمونه

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

پیشگفتار

فصل اول: تعاریف
۱-۱) واژه های عمومی
۲-۱) واژه های انرژی

فصل دوم: وضعیت مصرف انرژی در کشور
۱-۲) وضعیت مصرف انرژی در کشور

فصل سوم: بهینه سازی مصرف انرژی در کشور
۱-۳) بخش صنعت
۲-۳) بخش حمل و نقل
۳-۳) بخش ساختمان
۴-۳) بخش کشاورزی
۵-۳) بخش نیروگاهی

فصل چهارم: اصول مدیریت و ممیزی انرژی
۱-۴) مدیریت انرژی
۲-۴) کمیته انرژی
۳-۴) چک لیست های ممیزی

فصل پنجم: سیستم های بخار
۱-۵) مقدمه
۲-۵) تحلیل سیستم های بخار
۱-۲-۵) دیگ های بخار
۱-۱-۲-۵) محاسبه بازده دیگ بخار
۲-۱-۲-۵) راهکارهای صرفه جویی انرژی و افزایش راندمان دیگ های بخار
۲-۲-۵) کوره ها
۳-۲-۵) مشعل ها
۴-۲-۵) سیستم توزیع بخار
۱-۴-۲-۵) سیستم تله بخار
۲-۴-۲-۵) محل نصب تله های بخار
۳-۴-۲-۵) رعایت نکات نصب تله های بخار در خطوط برگشت بخار تقطیر شده
۴-۴-۲-۵) انتخاب صحیح اندازه تله های بخار
۵-۴-۲-۵) محاسبات و کنترل تله های بخار
۵-۲-۵) سیستم تولید توان
۶-۲-۵) سیستم هوای فشرده
۷-۲-۵) سیستم پمپاژ
۳-۵) تعیین هزینه بخار

فصل ششم: فرصت های صرفه جویی در سیستم های بخار
۱-۶) بازرسی و تعمیر تله های بخار
۲-۶) عایقکاری خطوط توزیع بخار و برگشت کندانس
۳-۶) کاربرد اکونومایزرهای آب تغذیه برای بازیافت حرارت تلف شده
۴-۶) بهبود بازده احتراق در بویلرها
۵-۶) رسوب زدایی سطوح انتقال حرارت طرف آب در بویلر
۶-۶) برگشت کندانس به بویلر
۷-۶) کاهش نرخ آب زیرکش
۸-۶) بازیافت گرما از آب زیرکش
۹-۶) متراکم سازی مجدد بخار کم فشار خروجی و استفاده دوباره از آن
۱۰-۶) تبخیر کندانس پرفشار و تولید بخار کم فشار
۱۱-۶) استفاده از Vent Condenser برای بازیافت انرژی کندانس تبخیر شده
۱۲-۶) استفاده از سیستم تبرید جذبی
۱۳-۶) بررسی هزینه تولید بخار
۱۴-۶) تعیین بهینه ظرفیت بویلر
۱۵-۶) نصب عایقهای برداشتنی روی شیرها و اتصالات
۱۶-۶) استفاده از هوازداها (دی اریتورها)
۱۷-۶) پوشاندن مجراهای باز
۱۸-۶) استفاده از توربوژنراتورها
۱۹-۶) بکارگیری توربین های بخار برای تولید نیروی تجهیزات دوار
۲۰-۶) استفاده از بویلرهای فشار بالا توأم با توربوژنراتورها
۲۱-۶) نصب سیستم کنترل اتوماتیک عملیات (TDS)
۲۲-۶) استفاده بهینه از مشعل ها
۲۳-۶) استفاده از اغتشاشگرها در بویلرهای فایرتیوب

فصل هفتم: ممیزی انرژی سیستم های بخار توس رایانه
۱-۷) مقدمه
۲-۷) محیط کاری SSAT

فصل هشتم: ممیزی انرژی سیستم بخار در یک واحد نمونه
۱-۸) شرایط اولیه سیستم
۲-۸) فرصت های صرفه جویی
۳-۸) نتایج

فصل نهم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۹) نتیجه گیری و پیشنهادات

پیوست

منابع فارسی
منابع غیر فارسی

سایتهای اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.

  • بازدید : 159 views
  • بدون نظر

قیمت : ۸۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۲۵    کد محصول : ۱۵۷۰۰    حجم فایل : ۳۷۱۲ کیلوبایت   
دانلود سمینار مهندسی مکانیک بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع

عنوان سمینار: بررسی پتانسیل کاربرد سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع

فهرست مطالب این سمینار که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) هدف
۲-۱) پیشینه تحقیق
۳-۱) روش کار و تحقیق

فصل دوم: بررسی سیستم های تهویه مطبوع و تبرید خورشیدی
۱-۲) مقدمه
۲-۲) سیکل تبرید کارنو
۳-۲) تبرید جذبی
۱-۳-۲) اصول کار تبرید جذبی
۲-۳-۲) مبانی سرمایش جذبی
۳-۳-۲) سیستم جذبی آب- لیتیم بروماید
۴-۳-۲) سیستم جذبی آب و آمونیاک (Aqua-ammonia)
۵-۳-۲) سیستم های تبرید جذبی دوره ای (Intermittent)
۴-۲) تبرید تراکمی بخار
۵-۲) سرمایش با مواد رطوبت گیر (Desiccant cooling)

فصل سوم: سیستم سرمایش خورشیدی با مواد جاذب مایع
۱-۳) معرفی
۲-۳) اصول و خصوصیات رطوبت زدایی با جاذب مایع
۳-۳) جاذب ها و مواد پر کننده
۱-۳-۳) جاذب های مایع
۲-۴-۳) انتخاب مواد پر کننده
۴-۳) تکنیک های رطوبت زدایی جاذب- مایع و کاربرد آنها
۱-۴-۳) الگوهای جریان
۲-۴-۳) رطوبت زداها
۳-۴-۳) فهرست عملکرد
۴-۴-۳) تحلیل
۵-۴-۳) رطوبت زدایی جاذب- مایع چند مرحله ای
۵-۳) احیاکننده ها
۱-۵-۳) ارزیابی عملکرد
۲-۵-۳) چیدمان کلکتورهای خورشیدی احیاکننده مختلف
۱-۲-۵-۳) نوع باز (open-type)
۲-۲-۵-۳) نوع بسته (closed-type)
۳-۲-۵-۳) احیاکننده کلکتور خورشیدی با جابجایی طبیعی و اجباری
۴-۲-۵-۳) استفاده غیر مستقیم از انرژی خورشیدی برای اهداف احیاسازی
۵-۲-۵-۳) احیاکننده چند مرحله ای
۶-۲-۵-۳) احیاکننده دو مرحله ای جدید
۳-۵-۳) ذخیره سازی انرژی
۶-۳) کاربردهای تهویه مطبوع

فصل چهارم: محاسبات بار حرارتی و برودتی ساختمان نمونه

فصل پنجم: انتخاب تجهیزات

فصل ششم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات

پیوست ها
محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی
نقشه و پلان ساختمان
مشخصات دستگاه

منابع و مؤاخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین

سایت های اطلاع رسانی

چکیده انگلیسی

امیدوارم این سمینار برای شما مفید باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج