گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 110 views
  • بدون نظر

تعداد صفحات :۸۹
فرمت فایل : ورد با قابلیت ویرایش متن
دیدگاه پژوهش حاضر در مورد نقش كتاب دینی سال اول دبیرستان در شكل‏ گیری هویت دینی دانش‏ آموزان ذكر شده است .به بيان ديگر صرف نظر از بررسي ميزان اثربخشي محتواي درس بينش اسلامي در جهت تحقق اهداف آن , اهميت بررسي شكل‏ گيري هويت ديني نيز مورد نظر قرار گرفته است.چرا كه هويت به معناي كيستي انسان به نقل از دكتر كاردان , زماني مطرح مي‏شود كه انسان خود را با چيز ديگري مقايسه كند.

مقدمـه

اگر درنظام اسلامی , تربیت دینی به ثمر نرسد و نسل جوان جامعه تربیت صحیح دینی پیدا نكند یعنی تربیت اسلامی در وجود و شخصیت آنان زنده فعال نباشد تلخی این ناكامی با شیرینی هیچ كامیابی دیگری قابل تحمل نیست و نباید دل را به موفقیت‏های دیگر خوش داشت و از اصل قضیه غافل بود. (رهبری نژاد ۱۳۷۵)

قشر جوان در هر جامعه‏ای به لحاظ برخورداری از توان و انرژی فراوان قادرند تأثیر تعیین كننده‏ای بر آینده آن جامعه داشته باشند آنها به راحتی تغییرات اجتماعی ـ فرهنگی و حتی سیاسی جامعه را سمت و سو می‏دهند , قادرند امنیت فرهنگی جامعه را تأمین كنند و یا فرهنگ را به سویی برند كه مطلوب جامعه نیست. چرا كه میراث فرهنگی گذشتگاه توسط آنها به نسل بعد منتقل می‏شود و چنانچه آنها در انتقال این میراث فرهنگی امانت‏دار خوبی باشند و در مواجه با فرهنگهای دیگر دچار « خودباختگی فرهنگی» نشوند, خواهند توانست امنیت فرهنگی آن جامعه را تأمین كنند. ولی اگر در مواجهه با فرهنگهای بیگانه دچار خودباختگی فرهنگی شوند, تا چند نسل بعد از فرهنگ مطلوب جامعه نمی‏توان خبر گرفت.

همه اینها نشانگر اهمیت ویژه قشر جوان و لزوم شناخت موقعیت آن و برنامه‏ریزی صحیح جهت شكوفایی صحیح شخصیت آنها دارد.

«بنابراین گزاف نیست اگر بهبود كیفیت نظامهای تعلیم و تربیت را معادل ارتقاء كیفیت حیات و تمدن انسانی در همه ابعاد قلمداد كنیم و از سرمایه‏گذاری در جهت دستیابی به سیاستها, اصول و روشهای مناسب در این عرصه بعنوان ضروری‏ترین و مدبرانه‏ترین سیاست هر جامعة بشری یاد كنیم».

 مهرمحمدی , محمود. جایگاه مدارس تجربی در نظام تعلیم و تربیت , فصلنامه تعلیم و تربیت شماره ۲۸, ص ۱۱

و بقول كانت « بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمی چیزی جز آنچه تربیت از او می‏سازد نیست»

فهرست مطالب

فصــل اول

كلیــات تحقیــق

بیان مسئله :

ضرورت انجام تحقیق:

هدف كلی پژوهش

اهداف جزئی:

سؤالات پژوهش

تعاریف علمی. عملیاتی واژه‏ها

مقطع متوسطه :

تعریف عملیاتی :

محدودیت‏های تحقیق

پیشینــه تحقیــق

۱-۲ تاریخچه

۱- اهمیت اهدا تربیت دینی و اخلاقی

۲- تربیت مذهبی

۳- اهمیت تربیت بدنی و اخلاقی در جهان امروز

۴ – اهمیت تربیت دینی و اخلاقی در آموزش و پرورش ایران

۵- اصول حاكم بر آموزش دینی و اخلاقی

۷- روش تدریس مناسب

۸- آموخته‏های طبیعی یادگیرندگان از محیط

۱-۸ نقش معلم

۲-۸- مدرسـه

۳-۸- جامعــه

۹- هویــت Identity:

۱-۹- بحران هویت

۲-۹- زمینه‏های تاریخ و اجتماعی

۱۰ بحران نسل جوان امروز

مبانی تئوریـكی

۱- نظریه ماركس وبر:

نتیجـه

۲- نظریه دوركیم

۱-۲- تأثیرگذاری مناسك مذهبی بر وجدان جمعی از نظر دوركیم:

۳- نظریه جرج هربرت مید:

نتیجـه :

۴- نظریه تالكوت پارسنز:

۱-۴- نظام كنش:

۵- نظریه پیترل برگر و توماس لوكمان :

۶- نظریه مونچ :

۱-۶- عوامل مؤثر بر وابستگی عاطفی و تعهد:

۱-۱-۶- گسترش روابط بین گروهی :

۲-۱-۶- نوع رابطه (ابزاری یا اظهاری)

۳-۱-۶ تركیب رابطه ابزاری و رابطه اظهاری:

۴-۱-۶- برگزاری مناسك ملی, مذهبی و انسانی :

۵-۱-۶- درونی كردن محیطهای مختلف:

۷- جمع‏بندی و گزینش تئوریك:

۱- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق كتاب دینی

روش تحقیق و نمونه آماری

اهم یافته‏ها:

پیشنهادها:

اهم یافته‏ها :

پیشنهادها :

پیشنهادها:

۲- مروری بر پیشینه موضوع تحقیق هویت

۱۰- «هویت جمعی, دینامیسم و مكانیسم تحول آن در ایران»

۱۱- «مطالعه و بررسی مؤلفه‏های بازر هویت فرهنگی و قومی مردم بلوچ و نسبت  و رابطه آن با هویت و فرهنگ

ملی»

۱۲- «خودبیگانگی جوانان دبیرستان »


عتیقه زیرخاکی گنج