گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 134 views
  • بدون نظر
در اين مقاله روش هاي نوين جهت بررسي كيفيت و
پايش برق گيرها مقايسه شده و نقاط قوت و ضعف آنها
مورد ارزيابي قرار گرفته است . روش هاي بررسي كيفيت
برق گير اعم از روش هاي مخرب و غير مخرب …………..
در اين مقاله روش هاي نوين جهت بررسي كيفيت و
پايش برق گيرها مقايسه شده و نقاط قوت و ضعف آنها
مورد ارزيابي قرار گرفته است . روش هاي بررسي كيفيت
برق گير اعم از روش هاي مخرب و غير مخرب مي باشند،
بديهي است هر چه آزمايشات انجام شده بر روي برق گير
بهتر بتواند وضعيت آن را در شرايط گوناگون شبكه
آشكار كند، به همان نسبت قابليت اطمينان سيستم و
عملكرد آن در قبال اضافه ولتاژها بيشتر خواهد شد . در
نهايت نتايج حاصل از به كار بردن روش هاي پيشنهادي
مورد تحليل قرار مي گيرند.

عتیقه زیرخاکی گنج