گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 141 views
  • بدون نظر
موضوع : پایان نامه بررسي آناليز پيامد تانك آمونياك پتروشيمي كرمانشاه
رشته:مهندسی شيمي
تعداد صفحات: ۱۵۹ صفحه
نوع فایل: pdf

چكيده

ايمني نقش مهمي را در تمامي مراحل طراحي فرايندهاي شيميايي ايفا مي كند. به منظور حصول اطمينان از مسائل مربوط به ايمني و محيط زيست و همچنين به حداقل رساندن تغييرات آتي در فرايند، مسأله ايمني بايد در فازهاي اوليه طراحي مورد توجه قرار گيرد. همان طور كه مي دانيم آمونياك گاز بسيار سمي بوده و درمجاورت با هوا يك تركيب انفجاري را به وجود مي آورد. از طرفي وجود شرايط عملياتي فشار و دماي بسيار بالا در واحد توليد آمونياك، پتانسيل ايجاد خطر را افزايش مي دهد. تمام اين عوامل حاكي از با اهميت بودن مسأله ايمني و بررسي مخاطرات فرايندي اين واحد است. براي مديريت ريسك واحدهاي فرايندي، پس از شناسايي و ارزيابي مخاطرات، علاوه بر محاسبه احتمال رخداد حوادث نامطلوب نياز به محاسبه شدت تأثير و عواقب مخاطرات موجود م يباشد تا در مرحله ارزيابي ريسك مورد استفاده قرار گيرد. محاسبه شدت عواقب و پيامدهاي حوادث احتمالي تحت عنوان آناليز پيامد ۱ شناخته مي شود. در حقيقت آناليز پيامد گام سوم از مراحل چهارگانه ارزيابي ريسك مي باشد. هدف اصلي اين پروژه استفاده از روش هاي نوين آناليز پيامد جهت تحليل و شناسايي عواقب ناشي از رهايش، نشر، آتش و انفجار در مخزن نگهداري آمونياك مجتمع آمونياك و اوره كرمانشاه به كمك نرم ۲ مي باشد، كه عدم موقعيت مناسب درب خروجي و اضطراري مجتمع، موقعيت نامناسب ALOHA افزار قرارگيري مخزن آمونياك، ناايمن بودن اتاق كنترل مركزي و آزمايشگاه و روستاها و شهرهاي اطراف تا شعاع ۱۰ كيلومتري از جمله نتايج اين آناليز مي باشد. 


عتیقه زیرخاکی گنج