گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 99 views
  • بدون نظر
این فایل در قالبpdfتهیه شده وشامل موارد زیر است:

با سلام گرم خدمت تمام دانشجویان عزیز و گرامی . در این پست دانلود پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد رشته  مهندسی عمران  ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی را دراختیار شما عزیزان قرار داده ایم  . این پروژه پایان نامه در قالب ۱۴۳صفحه به زبان فارسی میباشد . فرمت پایان نامه به صورت ورد pdfقابل ویرایش نیست و قیمت پایان نامه نیز درمقایسه با سایر فروشگاهها با قیمت مناسب در اختیار شما قرار میگیرد

از این پروژه پایان نامه آماده میتوانید در نگارش متن پایان نامه خودتون استفاده کرده و یک پایان نامه خوب رو تحویل استاد دهید .
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: عمران – سازه های هیدرولیکی
عنوان:
ارائه یک مدل عددی – ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی
چكيده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
-۱ فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲
-۱-۱ دورنماي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۲-۱ اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
-۳-۱ متغيرهاي اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۴-۱ متغيرهاي فرعي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………… ۴
-۵-۱ مباحث پيشرو……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
-۲ فصل دوم: مروري بر مطالعات انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق………………………………………………………….. ۶
-۱-۲ كليات……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۱-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۲-۱-۲ توصيف مساله و شرايط موفقيت مدل عددي……………………………………………………………………………. ۷
-۳-۱-۲ خطاي پخش عددي و پراكنش……………………………………………………………………………………………. ۷
-۴-۱-۲ پايستاري معادلات و روش عددي در حل مسئله ريمن …………………………………………………………. ۸
-۵-۱-۲ ديگر ويژگي هاي مسئله شكست سد………………………………………………………………………………….. ۸
-۶-۱-۲ ويژگي هاي روش هاي عددي قابل كاربرد در مسئله شكست سد………………………………………….. ۹
۹…………………………………………..TVD -7-1-2 ويژگي هاي روش هاي عاري از نوسان، شرايط يكنوايي و
-۲-۲ تاريخچه مدلسازي شكست سد………………………………………………………………………………………………. ۱۳
-۱-۲-۲ روشهاي عددي كامپيوتري ……………………………………………………………………………………………….. ۱۴
-۳ فصل سوم: معادلات حاكم بر جريان……………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
-۱-۳ اصل بقاء جرم(معادلهءپيوستگي)……………………………………………………………………………………………. ۱۷
-۱-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از تئوري دايورژانس…………………………. ۱۸
-۲-۱-۳ بدست آوردن معادله ديفرانسيل اصل بقاء جرم با استفاده از حجم كنترلي حدي………………………… ۱۹
-۳-۱-۳ شكل ديگر معادلة پيوستگي………………………………………………………………………………………………… ۲۲
-۴-۱-۳ معادلة پيوستگي در مختصات استوانهاي……………………………………………………………………………….. ۲۳
-۵-۱-۳ شرايط خاص معادلة پيوستگي…………………………………………………………………………………………….. ۲۴
-۱-۵-۱-۳ جريان دائمي و قابل تراكم……………………………………………………………………………………………. ۲۴
-۲-۵-۱-۳ جريان غير قابل تراكم………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
ز
-۲-۳ اصل بقاء مومنتم خطي (معادلة كوشي)………………………………………………………………………………….. ۲۶
-۱-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط تئوري ديورژانس…………………… ۲۷
-۲-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط حجم كنترلي حدي……………….. ۲۹
-۳-۲-۳ شكل ديگر معادلة كوشي…………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۲-۳ بدست آوردن معادلة ديفرانسيل عمومي بقاء مومنتم خطي توسط قانون دوم نيوتن…………………… ۳۳
-۳-۳ معادلات ناوير– استوكس…………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
-۱-۳-۳ بدست آوردن معادلات ناوير – استوكس براي جريان غيرقابل تراكم و همدما…………………………. ۳۶
-۴-۳ معادلات حاكم بر پديده شكست سد……………………………………………………………………………………… ۳۹
-۱-۴-۳ فرضيات………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
-۲-۴-۳ معادلات حاكم………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
-۳-۴-۳ شكل نگهدارنده يا پايستار معادلات حاكم…………………………………………………………………………. ۴۱
-۴-۴-۳ شكل غير ابقايي معادلات حاكم……………………………………………………………………………………….. ۴۳
-۵-۴-۳ شرايط مرزي……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
-۴ فصل چهارم: شبكهبندي ورونوي………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
-۱-۴ انواع شبكهبندي………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۱-۱-۴ شبكهبندي ساختاريافته…………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
-۲-۱-۴ شبكهبندي ساختارنيافته……………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۲-۴ شكل المانها………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
-۳-۴ شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
-۱-۳-۴ الگوريتمهاي ايجاد شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………… ۴۹
-۴-۴ مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
-۱-۴-۴ الگوريتمهاي ايجاد مثلثبندي دلايني………………………………………………………………………………… ۵۴
-۵-۴ ارتباط شكبهبندي ورونوي و مثلثبندي دلايني……………………………………………………………………… ۵۸
-۱-۵-۴ تبديل شبكهبندي ورونوي به مثلثبندي دلايني…………………………………………………………………… ۵۹
-۲-۵-۴ تبديل مثلثبندي دلايني به شبكهبندي ورونوي…………………………………………………………………… ۶۰
-۶-۴ كاربردهاي مختلف شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………. ۶۱
-۷-۴ معايب شبكهبندي ورونوي……………………………………………………………………………………………………. ۶۱
-۵ فصل پنجم: گسستهسازي معادلات حاكم بر شكست سد………………………………………………………………………… ۶۲
ح
-۱-۵ روشهاي عددي جهت حل معادلة ديفرانسيل حاكم…………………………………………………………………. ۶۳
-۱-۱-۵ گسستهسازي…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
-۲-۵ گسستهسازي معادلات ديفرانسيل حاكم……………………………………………………………………………….. ۶۵
-۳-۵ روش حجم محدود…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
-۴-۵ حل معادلات گسسته……………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
-۵-۵ خصوصيات روش هاي عددي………………………………………………………………………………………………… ۶۷
-۱-۵-۵ سازگاري………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
-۲-۵-۵ پايداري……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
-۳-۵-۵ همگرايي…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
-۴-۵-۵ مرزبندي………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
-۵-۵-۵ دقت……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
-۶-۵ گسسته سازي يك بعدي معادلات حاكم……………………………………………………………………………….. ۷۰
…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰

  • بازدید : 221 views
  • بدون نظر

قیمت : ۶۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۱۳۶    کد محصول : ۱۶۶۴۲    حجم فایل : ۳۵۲۴ کیلوبایت   
دانلود پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد معماری عمران مطالعه و بررسی پدیده شکست سدهای قوسی

عنوان پایان نامه: مطالعه و بررسی پدیده شکست سدهای قوسی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات
۱-۱) كليات
۲-۱) هدف و ضرورت موضوع تحقيق
۳-۱) ساختار تحقيق

فصل دوم: بارگذاري و انواع روش هاي تحليل سدهاي بتني قوسي
۱-۲) مقدمه
۲-۲) بارهاي وارد بر سدهاي بتني
۱-۲-۲) نيروي وزن سد (بار مرده)
۲-۲-۲) نيروي ناشي از فشار آب
۳-۲-۲) نيروي ناشي از رسوب
۴-۲-۲) نيروهاي بالا برنده
۵-۲-۲) نيروهاي زلزله
۶-۲-۲) نيروي موج
۷-۲-۲) نيروي ناشي از يخ
۸-۲-۲) نيروي ناشي از تغيير درجه حرارت
۹-۲-۲)  نيروي باد
۳-۲) بار گذاري پيشنهادي USBR
۱-۳-۲) بار گذاري عادي
۲-۳-۲) بارگذاري غير عادي
۳-۳-۲) بارگذاري فوق العاده
۴-۲) معيارها و فرضيات طراحي سدهاي قوسي
۵-۲) روشهاي مقدماتي براي طرح و تحليل سدهاي قوسي
۶-۲) روش هاي موجود در تحليل و طراحي سدهاي بتني
۱-۶-۲) روش شبه استاتيكي
۲-۶-۲) روش تحليل ساده
۳-۶-۲) روش طيف بازتاب
۴-۶-۲) تحليل ديناميكي خطي تاريخچه زماني
۵-۶-۲) تحليل تاريخچه زماني غير خطي

فصل سوم: مدل سازي رفتار سازه اي سدهاي بتني
۱-۳) مقدمه
۲-۳) روشهاي تحليل
۱-۲-۳) روش زير سازه
۲-۲-۳) روش اجزاء محدود
۳-۲-۳) اندركنش آب و سازه
۴-۲-۳) اندركنش پي – سازه
۳-۳)  مدلسازي رفتار بتن
۱-۳-۳) انواع مدلهاي ترك در سدهاي بتني
۲-۳-۳) رفتار بتن در نرم افزار ABAQUS
۴-۳) جمع بندي

فصل چهارم: مطالعه موردي سد كارون ۱ (شهيد عباسپور)
۱-۴) مشخصات سد كارون ۱ (شهيد عباسپور)
۲-۴) هندسه مدل در نرم افزار ABAQUS
۳-۴) گسسته سازي
۴-۴) مشخصات مصالح
۵-۴) بارگذاري
۱-۵-۴) وزن سد و ساختگاه
۲-۵-۴) فشار آب
۳-۵-۴) بار زلزله
۶-۴) تحليل سازه
۱-۶-۴) نتايج تحليل استاتيكي
۲-۶-۴)  نتايج تحليل ديناميكي خطي
۳-۶-۴) نتايج تحليل ديناميكي غير خطي
۴-۶-۴) تحليل ديناميكي غير خطي سد با در نظر گرفتن اندركنش آب، سد و ساختگاه

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد
۱-۵) نتيجه گيري و پيشنهاد
مراجع

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج