گردنبند مرغ آمین خرید vpn امپراتور همکاری در فروش فایل
  • بازدید : 171 views
  • بدون نظر

قیمت : ۷۰۰۰۰ ريال    تعداد صفحات : ۷۵    کد محصول : ۱۲۷۶۸    حجم فایل : ۲۷۵۱ کیلوبایت   
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد نساجی تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

عنوان پایان نامه: تأثیر نوع بافت و تراکم بر پرزدهی پارچه های فاستونی

فهرست مطالب این پایان نامه که در قالب فایل pdf تقدیم حضورتان می گردد به شرح زیر است:

چکیده

مقدمه

فصل اول: تحقیقات انجام شده قبلی
۱-۱) تأثیر خستگی لیف بر سیکل پرزدهی
۱-۱-۱) خستگی الیاف سطحی کرک مانند
۱-۱-۲) به هم گره خوردن لیف
۱-۱-۳) بررسی رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۱) رشد پرزدانه
۱-۱-۳-۲) بازنمایی پرزدانه بزرگ
۱-۱-۳-۳) توسعه و گسترش پرزدانه کوچک
۱-۱-۳-۴) بیرون آمدن یا چرخش متوالی الیاف
۱-۱-۳-۵) تأثیر بیرون آمدن الیاف بر فرآیند پرزدهی
۱-۱-۳-۶) تأثیر خستگی لیف بر ساختار داخلی پرزدانه
۱-۲) عوامل مؤثر بر ایجاد پرزدانه از قبیل الیاف مصرفی و سیستمهای ریسندگی و عملیات تکمیلی
۱-۲-۱) الیاف مصرفی
۱-۲-۲) سیستمهای ریسندگی
۱-۲-۳) عملیات تکمیلی
۱-۳) ارزیابی روند تغییرات در خواص پارچه
۱-۴) روشهای اندازه گیری پرزدانه
۱-۴-۱) حساسیت دستگاههای آزمایش پرزدهی گوناگون

فصل دوم: تجربیات
۲) تجربیات
۲-۱) مشخصات مواد اولیه مورد استفاده
۲-۲) روش تولید نخهای تهیه شده در این تحقیق
۲-۳) روش تولید پارچه
۲-۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۲-۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۲-۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۲-۴) معرفی دستگاههای مورد استفاده جهت تهیه نخ و پارچه و انجام آزمایش
۲-۵) آزمونهای انجام گرفته بر روی نخهای مختلف
۲-۵-۱) آزمون تاب نخ دولا
۲-۵-۱-۱) شرح آزمایش تاب نخ دولا
۲-۵-۲) آزمون استحکام نخ دولا
۲-۵-۳) آزمون نایکنواختی جرمی نخ دولا
۲-۵-۴) آزمون پرزدهی پارچه

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۳) نتایج و بحث آزمایش پارچه
۳-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۴) نتیجه گیری
۳-۴-۱) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۴۰/۲ متریک
۳-۴-۲) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۵۲/۲ متریک
۳-۴-۳) پارچه فاستونی با نمره نخ تار و پود ۸۰/۲ متریک
۳-۵) نتیجه گیری کلی
۳-۶) پیشنهادات

فهرست منابع لاتین

چکیده انگلیسی

امیدوارم این پایان نامه برای شما سودمند باشد و بهره کافی را از مطالب آن ببرید.


عتیقه زیرخاکی گنج